Зарубіжна література. 9 клас : розробки уроків

код:
Д281059У
автор:
Полулях Н. С.

Зарубіжна література. 9 клас : розробки уроків / Н. С. Полулях. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 256 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-3621-9.
Видання відповідає чинній програмі з урахуванням останніх змін. Посібник містить розробки лекційно-практичних (комбінованих) уроків, уроків позакласного читання, розвитку мовлення, контролю рівня сформованості компетенцій. Ці уроки повністю охоплюють вивчення як обов’язкових програмових творів зарубіжної літератури, так і творів для позакласного читання. Плани-конспекти, вміщені в посібнику, дають учителеві змогу використовувати на заняттях з літератури надзвичайно різноманітні форми роботи. Усі уроки розроблені таким чином, щоб не лише дати учням передбачений програмою обсяг інформації, а й сформувати необхідні предметні та ключові компетентності. До книги пропонується безкоштовний електронний додаток, що містить календарно-тематичний план, презентації, плани-конспекти нестандартних уроків, роздавальні матеріали для учнів тощо.
УДК 371.214:82.0(100) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
4,54 МБ
Цiна: 40 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Урок № 1. Вступ. Роди і жанри літератури  5
Урок № 2. Поняття про літературний стиль. Загальні та індивідуальні стилі   8
Урок № 3. Урок розвитку мовлення № 1. Засідання клубу книголюбів   11
ПРОСВІТНИЦТВО
Урок № 4. Загальна характеристика доби Просвітництва  13
Урок № 5. Життя і творчість Джонатана Свіфта. Історія створення роману «Мандри Лемюеля Гуллівера»  15
Урок № 6. Роман Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера». Образ Гуллівера як утілення концепції нової людини  17
Урок № 7. Роман Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера». Зображення суспільно-політичного життя Ліліпутії. Просвітницькі ідеї у творі  20
Урок № 8. Жанрова своєрідність твору Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера»  24
Урок № 9. Використання різних засобів комічного в романі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера»  27
Урок № 10. Урок розвитку мовлення № 2. Написання твору за романом Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера»  30
Урок № 11. Життя і творчість представника німецького Просвітництва Й. В. Ґете. Художні особливості віршів Й. В. Ґете «Вільшаний король» і «Травнева пісня»  31
Урок № 12. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у творі Й. В. Ґете «Прометей»   35
Урок № 13. Життя і творчість Фрідріха Шиллера. Ідея об’єднання людства в оді Ф. Шиллера «До радості»  38
Урок № 14. Урок позакласного читання № 1. «Рік балад»: творче змагання Й. В. Ґете і Ф. Шиллера. Художня своєрідність балади Ф. Шиллера «Івікові журавлі» 42
Урок № 15. Контрольна робота № 1 за темою «Просвітництво»  45
РОМАНТИЗМ
Урок № 16. Романтизм як напрям у літературі й мистецтві. Чинники розвитку та основні особливості романтизму  49
Урок № 17. Урок розвитку мовлення № 3. Особливості німецького романтизму. Творчість Генріха Гейне  51
Урок № 18. Майстерність передання почуттів через образи природи у вірші Г. Гейне «На півночі кедр одинокий…»   53
Урок № 19. Утілення високого почуття кохання у віршах Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною…» та «Коли розлучаються двоє…»   56
Урок № 20. Джордж Ноел Гордон Байрон: портрет на тлі доби  59
Урок № 21. Протиставлення мрії й дійсності в ліриці Дж. Байрона. Ідейно-художні особливості вірша «Хотів би жити знов у горах…62
Урок № 22. Біблійні мотиви у вірші Дж. Байрона «Мій дух як ніч…»   65
Урок № 23 (Варіант І). Історія створення поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Відображення суспільно-політичних подій Європи початку ХІХ століття у творі  68
Урок № 24 (Варіант І). Відображення духовного життя особистості в поемі Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Проблема героя і автора у творі  72
Урок № 25 (Варіант І). Жанрові особливості поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда». Віршова організація твору  74
Урок № 23 (Варіант ІІ). Українська тема в поемі Дж. Байрона «Мазепа». Поєднання історичної правди і романтичного міфу у творі  78
Урок № 24 (Варіант ІІ). Особливості композиції та сюжету поеми Дж. Байрона «Мазепа»   81
Урок № 25 (Варіант ІІ). Образ головного героя в поемі Дж. Байрона «Мазепа». Утілення в образі Мазепи рис байронічного героя   84
Урок № 26. Контрольна робота № 2 за творчістю Г. Гейне та Дж. Байрона  86
ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ
Урок № 27. Життя і творчість О. С. Пушкіна. Значення творчості поета для розвитку світової літератури. Провідні теми та мотиви його лірики   87
Урок № 28. Тема кохання в ліриці О. С. Пушкіна. Своєрідність розкриття теми у творах «До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…»  90
Урок № 29. Тема ролі поезії та призначення мистецтва у віршах О. С. Пушкіна. Ідейно-художні особливості вірша «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»  92
Урок № 30. Історія створення роману у віршах «Євгеній Онєгін». Специфіка жанру, сюжет і композиція твору 95
Урок № 31. Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»  99
Урок № 32. Центральні образи роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Трагічні долі Онєгіна, Ленського і Тетяни Ларіної  102
Урок № 33. Образ автора в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Енциклопедичність твору. Художнє новаторство О. С. Пушкіна в романі  106
Урок № 34. Контрольна робота № 3 за творчістю О. С. Пушкіна  108
Урок № 35. Життя і творчість М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця з традиціями європейського романтизму. Теми та мотиви віршів М. Ю. Лермонтова «Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»  114
Урок № 36. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Особливості композиції, сюжету та оповідної системи твору  118
Урок № 37. Головний герой роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна   121
Урок № 38. Печорін у системі інших образів роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»  123
Урок № 39. Художні особливості твору М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Новаторство письменника в жанрі роману  126
Урок № 40. Контрольна робота № 4 за творчістю М. Ю. Лермонтова  130
РЕАЛІЗМ
Урок № 41. Історія формування та характерні ознаки реалізму. Взаємодія реалізму з іншими мистецькими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом)  136
Урок № 42. Основні віхи життя та творчості Оноре де Бальзака. Зв’язок письменника з Україною. Особливості епопеї Бальзака «Людська комедія»  138
Урок № 43. Сюжетно-композиційні особливості повісті О. де Бальзака «Гобсек»   141
Урок № 44. Багатогранність і суперечливість образу головного героя повісті О. де Бальзака «Гобсек»  144
Урок № 45. Петербурзький етап життя і творчості Миколи Васильовича Гоголя. Творча історія п’єси Гоголя «Ревізор»  147
Урок № 46. Специфіка жанру, художнього конфлікту і композиції п’єси М. В. Гоголя «Ревізор». Засоби комічного у творі . .150
Урок № 47. Образ Хлестакова в комедії М. В. Гоголя «Ревізор»  154
Урок № 48. Образи чиновників у комедії М. В. Гоголя «Ревізор»  156
Урок № 49. Цикл петербурзьких повістей М. В. Гоголя. Повість із петербурзького циклу «Шинель». Особливості сюжету і композиції твору   159
Урок № 50. Образ Башмачкіна в повісті М. В. Гоголя «Шинель». Герой повісті як представник типу «маленької людини»  162
Урок № 51. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті М. В. Гоголя «Шинель». Образ Петербурга у творі   164
Урок № 52. Контрольна робота № 5 за темою «Реалізм»  167
Урок № 53. Урок позакласного читання № 2. Життя і творчість Проспера Меріме. Жанрові та композиційні особливості новели П. Меріме «Кармен». Образи Кармен і Хосе у творі  173
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Урок № 54. Творча біографія норвезького драматурга Генріка Ібсена. Ібсен як один з авторів «нової драми». Особливості жанру п’єси «Ляльковий дім»  178
Урок № 55. Образна система драми Г. Ібсена «Ляльковий дім» 180
Урок № 56. Особливості драматичного конфлікту та композиції драми Г. Ібсена «Ляльковий дім». Символіка твору 184
Урок № 57. Життя і творчість Джорджа Бернарда Шоу. Особливості світогляду драматурга. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі Б. Шоу «Пігмаліон»  187
Урок № 58. Динаміка образу Елізи Дулітл у п’єсі Дж. Б. Шоу «Пігмаліон»  191
Урок № 59. Проблематика та ідейна своєрідність п’єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» 195
Урок № 60. Урок розвитку мовлення № 4. Круглий стіл за п’єсою Дж. Б. Шоу «Пігмаліон»  198
Урок № 61. Контрольна робота № 6 за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX — початку XX ст.»  199
ЛІТЕРАТУРА ХХ—ХХІ СТОЛІТЬ
Урок № 62 (Варіант І). Життя і творчість класика єврейської літератури XIX—XX століть Шолом-Алейхема. Тематика та жанрова своєрідність твору «Тев’є-молочар»   201
Урок № 63 (Варіант І). Образна система твору Шолом-Алейхема «Тев’є-молочар». Головний герой повісті як представник типу «маленької людини»   204
Урок № 64 (Варіант І). Філософські проблеми та гумор у повісті Шолом-Алейхема «Тев’є-молочар». Інтерпретації твору в театрі та кіно 207
Урок № 62 (Варіант ІІ). Життєвий шлях Михайла Опанасовича Булгакова. Українські сторінки біографії письменника. Знайомство з повістю Булгакова «Собаче серце»: сюжет і оповідна система твору  210
Урок № 63 (Варіант ІІ). Повість М. О. Булгакова «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби  212
Урок № 64 (Варіант ІІ). Особливості конфлікту повісті М. О. Булгакова «Собаче серце». Динаміка образу Шарикова у творі  215
Урок № 65 (Варіант І). Життєвий і творчий шлях Рея Дугласа Бредбері. Поняття про антиутопію. Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом»  218
Урок № 66 (Варіант І). Зображення в романі «451° за Фаренгейтом» важкого прозріння особистості в тоталітарному суспільстві   221
Урок № 67 (Варіант І). Тематика та проблематика роману Р. Д. Бредбері «451° за Фаренгейтом»  224
Урок № 65 (Варіант ІІ). Життєвий шлях американської письменниці Гарпер Лі. Історія створення, особливості сюжету та оповіді роману «Убити пересмішника»  227
Урок № 66 (Варіант ІІ). Проблема входження молоді в дорослий світ і зіткнення з жорстокістю в романі Г. Лі «Убити пересмішника»   230
Урок № 67 (Варіант ІІ). Моральні ідеали твору Г. Лі «Убити пересмішника»   233
Урок № 65 (Варіант ІІІ). Життя і творчість американського письменника Еріка Сігела. Повість Е. Сігела «Історія одного кохання» і феномен масової літератури   236
Урок № 66 (Варіант ІІІ). Зворушливе і трагічне почуття в повісті Е. В. Сігела «Історія одного кохання». Образи головних героїв твору  238
Урок № 67 (Варіант ІІІ). Моральні, соціальні та філософські проблеми в повісті Е. В. Сігела «Історія одного кохання». Герої твору на екрані  241
Урок № 68. Урок розвитку мовлення № 5. Засідання клубу любителів кіно: обговорення фільму С. Спілберґа «Бойовий кінь» за романом М. Морпурґо   243
Урок № 69. Контрольна робота № 7 за темою «Література XX—XXІ століть»  246
Урок № 70. Літературна гра «Сторінками прочитаних книг»  247
Список використаних джерел   250