Зарубіжна література. 8 клас: розробки уроків

код:
Д281054У
автор:
І. Л. Столій, Н. С. Полулях

Зарубіжна література. 8 клас : розробки уроків / І. Л. Столій, Н. С. Полулях. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-2970-9.
Посібник містить розробки лекційно-практичних (комбінованих) уроків, уроків позакласного читання, розвитку мовлення, контролю знань, які повністю охоплюють вивчення як обов’язкових програмових творів зарубіжної літератури, так і творів для позакласного читання. Плани-конспекти, вміщені в посібнику, дають учителеві змогу використовувати на заняттях з літератури надзвичайно різноманітні форми роботи і подання матеріалу. Усі уроки розроблені таким чином, щоб не лише дати учням передбачений програмою обсяг інформації, а й розширити культурний світогляд школярів. До книги додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план, презентації, плани-конспекти нестандартних уроків, завдання для контрольних робіт, роздавальні матеріали для учнів тощо).
УДК 371.214:82.0(100)
ББК 74.268.3(0) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
4 МБ
Цiна: 40 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарне планування 5
ВСТУП
Урок № 1. Література і культура. Літературний процес.
Основні літературні епохи, напрями, течії 11
Урок № 2. Роди літератури: епос, лірика, драма.
Їхні характерні ознаки 14
СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА
ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ
Урок № 3. Світові релігії. Священні книги народів світу.
Загальнокультурне значення священних книг 16
Урок № 4. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності
II—I тисячоліть до н. е. Образи ведійської
міфології 20
Урок № 5. Біблія: структура, символічний зміст, ключова
ідея книги 22
Урок № 6. Старий Заповіт. Розповідь про створення світу.
Моральний зміст сюжетів про Каїна і Авеля
та десяти заповідей 24
Урок № 7. Новий Заповіт. Моральний зміст Нагірної
проповіді Христа. Художні та ідейні особливості
притч про сіяча і немилосердного боржника 29
Урок № 8. Розвиток зв’язного мовлення. Конференція
«Утілення сюжетів і образів Біблії в мистецтві» 32
Урок № 9. Коран — головна книга ісламу.
Будова Корану, охоплення в ньому різних сфер
людського життя 34
Урок № 10. Контрольна робота № 1 за темою «Священні
книги людства як пам’ятки культури і джерело
літератури». Написання твору 36
АНТИЧНІСТЬ
Урок № 11. Поняття про античність. Культура Давньої Греції
та Риму. Основні риси, періоди, роди і жанри
античної літератури 38
Урок № 12. Міфи троянського циклу: «Троя», «Паріс
викрадає Єлену», «Троянський кінь». Ключові
образи циклу 40
Урок № 13. Твір Гомера «Іліада». Епізод двобою Ахілла
й Гектора. Образи ахейського та троянського
героїв 43
Урок № 14. Образи Ахілла й Пріама у двадцять четвертій
пісні «Іліади» Гомера. Гуманістичний зміст
«Іліади» 47
Урок № 15. Лірика Давньої Греції: виникнення, основні види.
Творчість Тіртея. Уславлення хоробрості в поезії
Тіртея «Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну
країну…» 50
Урок № 16. Життя і творчість Сапфо. Звернення до богині
кохання у вірші «До Афродіти» («Барвношатна
владарко, Афродіто…» 53
Урок № 17. Особливості давньогрецького театру. Основні
жанри давньогрецької драми. Трагедія Есхіла
«Прометей закутий» 55
Урок № 18. Трагедія Есхіла «Прометей закутий»: конфлікт,
центральний образ, ідея твору 57
Урок № 19. Урок позакласного читання. Трагедія Софокла
«Антігона». Доля головної героїні трагедії 60
Урок № 20. «Золота доба» давньоримської літератури. Життя
і творчість Вергілія. Міфологічна основа поеми
Вергілія «Енеїда». Заспів до поеми 63
Урок № 21. Поема Вергілія «Енеїда». Утвердження ідеї величі
Римської держави у творі 66
Урок № 22. Життя і творчість Квінта Горація Флакка. Тема
мистецтва і призначення митця у творі Горація
«До Мельпомени». Розуміння автором значення
свого доробку 70
Урок № 23. Життя і творчість Публія Овідія Назона. Трагедія
відторгненого поета в автобіографічній елегії Х
(«Життя поета») з циклу «Сумні елегії» 74
Урок № 24. Контрольна робота № 2 за темою «Античність» 77
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Урок № 25. Середньовіччя як доба, її хронологічні межі
та специфічні ознаки. Релігія, філософія
та культура в добу Середньовіччя. Основні жанри
середньовічної літератури на Заході і Сході 81
Урок № 26. Своєрідність середньовічної китайської літератури.
Китайський лірик Лі Бо. Основні теми і мотиви
творчості поета. Своєрідність пейзажів у віршах
«Печаль на яшмовому ґанку», «Сосна біля
південної галереї» 84
Урок № 27. Китайський поет Ду Фу. Образ ліричного героя,
його сприйняття життя і дума про батьківщину
у віршах «Пісня про хліб і шовк», «Весняний
краєвид» 88
Урок № 28. Розквіт персько-таджицької лірики, її видатні
представники. Життя і творчість Омара Хайяма.
Жанр рубаї. Роздуми про життя людини
у філософських рубаї Хайяма 92
Урок № 29. Утвердження права людини на щастя, прагнення
до радощів життя в поезії Омара Хайяма.
Лаконізм і тематична різноманітність рубаї поета 94
Урок № 30. Урок позакласного читання. Життєвий шлях
і творчість Рудакі 97
Урок № 31. Французький середньовічний героїчний епос.
«Пісня про Роланда». Історична основа твору
й поетичне переосмислення в ньому реальних
подій 99
Урок № 32. «Пісня про Роланда»: патріотична тема твору,
зображення героїчної боротьби франків проти
іновірців 101
Урок № 33. Образ Роланда — головного героя поеми «Пісня
про Роланда». Хоробрість і могутність лицаря 104
Урок № 34. Розвиток зв’язного мовлення. Диспут
«Істинний герой, поняття про честь і зраду
в середньовічному епосі “Пісня про Роланда”» 107
Урок № 35. Життя і творчість італійського поета Данте
Аліг’єрі. Сонет 11 («В своїх очах вона несе
кохання…»). Утілення в сонеті краси високого
почуття кохання 108
Урок № 36. Контрольна робота № 3 за темою «Середньовіччя». 111
ВІДРОДЖЕННЯ
Урок № 37. Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі.
Характерні риси ренесансної культури
і літератури. Поняття про гуманізм 116
Урок № 38. Життя і творчість Франческо Петрарки. Лірична
збірка Петрарки «Канцоньєре». Тема кохання
в сонетах № 61, 132. Образ ліричного героя 118
Урок № 39. Англійське Відродження та його видатний
представник Вільям Шекспір. Життя і творчість
В. Шекспіра. Особливості сонетів поета. Ідейний
зміст сонета № 66 122
Урок № 40. Тема кохання в сонетах Вільяма Шекспіра № 116,
130. Образ «смаглявої леді» 127
Урок № 41. Театр англійського Відродження. Трагедія
В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Конфлікт
справжнього почуття і забобонів у трагедії 130
Урок № 42. Оспівування чистого пристрасного кохання в п’єсі
В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Трагедія
і торжество кохання героїв 134
Урок № 43. Ідейно-художні особливості трагедії В. Шекспіра
«Ромео і Джульєтта» 137
Урок № 44. Розвиток зв’язного мовлення. Урок-семінар
«Образи Ромео і Джульєтти у світовому мистецтві»140
Урок № 45. Життєвий шлях М. де Сервантеса.
Історія створення роману «Дон Кіхот».
Пародійний характер твору 142
Урок № 46. Образ головного героя роману М. де Сервантеса
«Дон Кіхот». Мандри Дон Кіхота в пошуках
справедливості 145
Урок № 47. Дон Кіхот і Санчо Панса як утілення високої мрії
і прагматизму (за романом М. де Сервантеса
«Дон Кіхот» 148
Урок № 48. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної
дійсності в романі М. де Сервантеса. Поняття
«донкіхотство». Широта філософського змісту
твору 151
Урок № 49. Урок позакласного читання. Життя і творчість
іспанського драматурга Лопе де Веги. Головні
образи, конфлікт та ідея комедії «Собака на сіні». 155
Урок № 50. Контрольна робота № 4 за темою «Відродження».158
БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ
Урок № 51. Бароко як художній напрям у європейській
літературі та інших видах мистецтва. Видатні
представники європейського бароко 163
Урок № 52. Луїс де Гонгора-і-Арготе. Вірш «Галерник». Тема
людини і долі у творі. Образ ліричного героя 165
Урок № 53. Життя і творчість Джона Донна. Цикл «Священні
сонети». Напруга почуттів ліричного героя
в сонеті № 19 («Щоб мучить мене…» 168
Урок № 54. Історичні умови, філософське та естетичне
підґрунтя класицизму. Характерні ознаки
класицизму як художнього напряму. Життя
і творчість Мольєра 171
Урок № 55. Мольєр — майстер класицистичної комедії.
Висміювання в комедії «Міщанин-шляхтич»
безпідставних претензій пана Журдена
на аристократизм 175
Урок № 56. Тематика і проблематика твору Мольєра
«Міщанин-шляхтич». Загальнолюдське значення
комедії 179
Урок № 57. Засоби творення комічного в комедії Мольєра
«Міщанин-шляхтич». Роль сміху у творі 183
Урок № 58. Урок позакласного читання. Суспільні та моральні
проблеми комедії Д. Фонвізіна «Недоросток» 186
Урок № 59. Контрольна робота № 5 за темою «Бароко
і класицизм». Написання твору 190
ЛІТЕРАТУРА ХХ—ХХІ СТ.
Урок № 60. Видатний представник французької літератури
ХХ ст., підкорювач неба і письменник Антуан де
Сент-Екзюпері. Життя і творчість письменника.. 191
Урок № 61. Знайомство з головним героєм казки-притчі
А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 195
Урок № 62. Вигаданий космос і реальні людські взаємини
в казці А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц».197
Урок № 63. Діти й дорослі в казці А. де Сент-Екзюпері
«Маленький принц». Суть протиставлення світу
дитинства і світу дорослих 201
Урок № 64. Художня своєрідність казки А. де Сент-Екзюпері
«Маленький принц»: особливості жанру, зміст
символічних образів 204
Урок № 65. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум
«Розмова з маленьким принцом» (уявний
діалог з літературним героєм про найважливіші
проблеми життя 207
Урок № 66. Життя і творчість Річарда Баха. Повість «Чайка
Джонатан Лівінгстон». Утілення в образі чайки
Джонатана людського прагнення до високої мети.208
Урок № 67. Сюжет твору Р. Баха «Чайка Джонатан
Лівінгстон» як метафора людського буття.
Художній конфлікт і можливість його подолання.
Притчевий характер твору 212
Урок № 68. Урок позакласного читання. Життя і творчість
І. Буніна. Протиставлення зовнішньої краси
внутрішньому моральному каліцтву в оповіданні
«Красуня» 217
Урок № 69. Контрольна робота № 6 за темою «Література
ХХ—ХХІ ст.» 220
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Урок № 70. Змагання «Літературний калейдоскоп».
Узагальнення та систематизація матеріалу,
вивченого протягом року 226
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 231