Зарубіжна література. 8 клас: Авторські уроки

код:
Ф6377У
автор:
Чередник Л. А.

Чередник Л. А.
Світова література. 8 клас: Авторські уроки. — Х.: Веста, 2011.— 224 с. — (Майстер-клас).
ISBN 978–966–08–3129–2
Посібник містить календарне планування, розробки уроків, дидактичні матеріали, методичні рекомендації до вивчення курсу світової літератури у 8 класі за програмою 2004 р. для 11-річної школи з українською мовою навчання.
Призначено для вчителів світової літератури і студентів-філологів.
ББК 74.268.3(0)


Мова:
укр.
кількість сторінок:
224
розмір файлу:
2,12 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вcтуп
Урок № 1. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. В. Вордсворт. «До прекрасного». Уславлення в сонеті величезної сили «святого мистецтва»9
Урок № 2—3. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи. Веди, Біблія, Коран як пам’ятки світової літератури . 12
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням 19 Людина та її світ у давніх літературах
Урок № 5. Антична (давньогрецька і давньоримська) література — вихідна основа європейських літератур20
Урок № 6. Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів. 23
Урок № 7. Загадки легендарного співця (Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Поема «Іліада».)27
Урок № 8. Велична пісня геройству й мужності (Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.) 31
Урок № 9. Гомер. Поема «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469—670). Гуманістичний пафос поеми.. 34
Урок № 10. Довгий шлях додому (Гомер. Поема «Одіссея» «Заспів» (пісня 1, вірші 1—21), «Аед Демодок» (пісня 8, вірші 181—566))37
Урок № 11. Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості («Одіссей і кіклоп Поліфем» (пісня 9, вірші 181—566)).39
Урок № 12. Гомер. «Одіссея». «Одіссей у Кіркеї» (пісня 10, вірші 91—399). Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.42
Урок № 13. Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Види давньогрецької лірики. Творчість Тіртея та Архілоха. 44
Урок № 14. Гімн красі, радощам життя і коханню в поезіях Сапфо та Анакреонта.. 49
Урок № 15. Позакласне читання. «Куди несе нас корабель вітчизни?» (Зміст і художня своєрідність вірша Алкея «Не розумію звади поміж вітрів…».
Урок порівняльного аналізу).. 53
Урок № 16. «Той, хто понад усе шанував людей» (Театр у Д авній Греції. Виникнення трагедії та комедії. Есхіл. «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436—525)).. 58
Урок № 17. Оспівування людини та її внутрішнього світу в давньогрецькій трагедії (Софокл. «Антігона». Пісня хору «Дивних багато в світі див» (стасим I, вірші 332—383)). 63
Урок № 18. Розвиток зв’язного мовлення. «Її величність Людина» (Оспівування людини у творах давньогрецької літератури). Робота над складним планом відповіді на питання.. 66
Урок № 19. Тематичне оцінювання. «Давньогрецька література»67
Урок № 20. Публій Верґілій Марон. Поема «Енеїда» як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Заспів (книга I, вірші 1—33). Творче наслідування поеми Гомера. 68 223
Урок № 21. У пошуках обітованої землі. (Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму в поемі Верґілія «Енеїда»)72
Урок № 22. Квінт Горацій Флакк. Оди «До Мельпомени», «До Манлія Торквата»76
Урок № 23. Сумна доля вигнанця (Публій Овідій Назон. «Метаморфози», «Сумні елегії»).80
Урок № 24. Тематичне оцінювання. «Давньоримська література». 84 Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури
Урок № 25. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі.. 86
Урок № 26. Із китайської лірики. Творчість Лі Бо та Ду Фу. 87
Урок № 27. Із персидської лірики. Роздуми, життєві спостереження та їх узагальнення у творчості Омара Хайяма. 92
Урок № 28. Утвердження ідеї права людини на щастя, прагнення до втіхи та радощів життя у творчості Омара Хайяма95
Урок № 29. Чарівний світ східної поезії. Творчість Рудакі та Гафіза.. 97
Урок № 30. Тематичне оцінювання. «Поезія Сходу епохи Середньовіччя»103
Урок № 31. Позакласне читання. Фантастична історія реального життя студента Анзельма (Е.Т.А. Гофман. «Золотий горнець») . 105
Урок № 32. Творчість провансальських трубадурів. 109
Урок № 33. Із лірики вагантів. Своєрідність поезії вагантів, її провідні теми.113
Урок № 34. «Пісня про Роланда» — французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі. 117
Урок № 35. Зображення героїчної боротьби франків проти іновірців у «Пісні про Роланда»119
Урок № 36. Хоробрий рицар Роланд (образ Роланда як головного героя епосу «Пісня про Роланда»).. 122
Урок № 37. Образ Карла Великого як ідеалу державної мудрості в «Пісні про Роланда».124
Урок № 38. Ціна людської зради. (Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда). 127
Урок № 39. Розвиток зв’язного мовлення. Диспут «Поняття про честь і гідність у середньовічному епосі „Пісня про Роланда”».. 130Урок № 40. Данте — видатний мислитель і поет Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури131
Урок № 41. Пошуки втраченого шляху (Данте. «Божественна комедія». Частина перша. «Пекло»)135
Урок № 42. Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте. «Божественна комедія». Частина третя. «Рай».)138
Урок № 43. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на літературну тему (за поемою Данте «Божественна комедія»). Повідомлення на культурологічну тему.. 142
Урок № 44. Тематичне оцінювання. «Західноєвропейська поезія. Французький героїчний епос. „Пісня про Роланда”. Данте. „Божественна комедія”».143
Урок № 45. Позакласне читання. Дивний роман про Білого Кита (Герман Мелвілл. «Мобі Дік, або Білий Кит»). 145 224 Злет людського духу в літературі доби Відродження
Урок № 46. Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Скарби культури Ренесансу149
Урок № 47. Франческо Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень». 153
Урок № 48. Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки.. 157
Урок № 49. Дж. Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка новел «Декамерон», її композиція, тематичне багатство.. 159
Урок № 50. Найвищі чесноти людини (Джованні Боккаччо. «Декамерон». Оспівування у збірці кращих душевних якостей людини)164
Урок № 51. Шлях пізнання життя і людей. Життєвий шлях і творча доля Міґеля Сервантеса де Сааведри.166
Урок № 52— 53. «Я, доблесний Дон Кіхот Ламанчський…» (Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості) . 169
Урок № 54. Як краще жити: розумом чи серцем? (Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.)173
Урок № 55. Поезія та проза життя в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». Конфлікт між ідеалом і дійсністю — центральна проблема твору.176
Урок № 56. Сміхова стихія в романі М. Сервантеса «Дон Кіхот». «Донкіхотство» як соціально-психологічне явище. 178
Урок № 57. Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «Чи потрібні нині Дон Кіхоти?» . 182
Урок № 58. Тематичне оцінювання. «Злет людського духу в літературі доби Відродження» (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес) . 183
Урок № 59. В. Шекспір — геніальний англійський поет і драматург доби Відродження. Сонети В. Шекспіра 186
Урок № 60. «Звичайні почуття підносити ти можеш до мистецтва…» (Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання та дружби в сонетах В. Шекспіра). 191
Урок № 61. В. Шекспір. Трагедія «Гамлет». Інтрига, конфлікт, проблематика п’єси. 195
Урок № 62—63. «Скрізь нікчемність у розкошах сама…» (образ Датського королівства в трагедії В. Шекспіра «Гамлет»)197
Урок № 64—65. Терновий вінець принца Гамлета (Духовні пошуки головного героя в трагедії В. Ш експіра «Гамлет»).203
Урок № 66. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум «Через відстань віків розмовляю я з Гамлетом знову…» (Уявна розмова з літературним героєм про найважливіші проблеми життя). 210
Урок № 67. Позакласне читання. Зірка невмирущого кохання (утвердження величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею світу в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Д жульєтта»).211
Урок № 68. Тематичне оцінювання. «Англійське Відродження. В. Шекспір»215
Урок № 69—70. Літературний калейдоскоп. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року.. 218
Література. 221