Загальна географія. 6 клас: плани-конспекти уроків на друкованій основі

код:
Г177006У
автор:
Стадник О. Г.

Загальна географія. 6 клас : плани-конспекти уроків на друкованій основі / О. Г. Стадник. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 144 с. — (Серія «Конструктор уроку»). ISBN 978-617-09-1872-7.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків із географії для 6 класу відповідно до нової навчальної програми.
До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план; матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику; ділові папери). Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів географії та студентів вищих навчальних закладів.
УДК [911:37.016](073)
ББК 74.262.6я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
146
розмір файлу:
10 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Вступ 3
Урок № 1 Знайомство з наукою про Землю та її жителів 4
Урок № 2 Уявлення про Землю в давнину Подорожі епохи раннього Середньовіччя 6
Урок № 3 Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі епохи Великих географічних відкриттів 8
Урок № 4 Великі мореплавці (урок — прес-конференція) 10
Урок № 5 Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі Нового часу 12
Урок № 6 Сучасні географічні дослідження 14
Урок № 7 Узагальнюючий контроль за темою «Вступ» та розділом І «Розвиток географічних знань про Землю» 16
Урок № 8 Орієнтування на місцевості Азимут 18
Урок № 9 Орієнтування в часі й просторі Способи виживання в критичних ситуаціях 20
Урок № 10 Способи зображення Землі Масштаб і його види 22
Урок № 11 Відносна та абсолютна висота Зображення нерівностей земної поверхні на плані й карті 24
Урок № 12 План місцевості й умовні знаки 26
Урок № 13 Використання плану місцевості Складання елементарного плану 28
Урок № 14 Географічна карта 30
Урок № 15 Градусна сітка на глобусі й географічній карті 32
Урок № 16 Правила відліку географічної широти й довготи 34
Урок № 17 Практична робота 2 «Визначення географічних координат за географічною картою» 36
Урок № 18 План місцевості й карта 38
Урок № 19 Узагальнюючий контроль за розділом II «Земля на плані та карті» 40
Урок № 20 Внутрішня будова Землі 42
Урок № 21 Літосферні плити, наслідки їх переміщення 44
Урок № 22 Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори Землетруси 46
Урок № 23 Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори Вулканізм і супутні явища 48
Урок № 24 Зовнішні процеси, що обумовлюють зміну земної кори 50
Урок № 25 Основні форми рельєфу Землі Гори 52
Урок № 26 Основні форми рельєфу Землі Рівнини 54
Урок № 27 Рельєф дна Світового океану 56
Урок № 28 Земні надра, унікальні форми рельєфу і їх охорона 58
Урок № 29 Урок узагальнення знань за темою «Літосфера» 60
Урок № 30 Узагальнюючий контроль за темою «Літосфера» 62
Урок № 31 Атмосфера, її склад і будова 64
Урок № 32 Температура повітря 66
Урок № 33 Теплові пояси 68
Урок № 34 Атмосферний тиск 70
Урок № 35 Вітер 72
Урок № 36 Вода в атмосфері 74
Урок № 37 Хмари й туман 76
Урок № 38 Практична робота 4 «Розв’язування задач на зміну температури повітря
й атмосферного тиску з висотою» 78
Урок № 39 Атмосферні опади 80
Урок № 40 Погода, її елементи, мінливість 82
Урок № 41 Практична робота 5 «Складання графіка зміни температури повітря,
діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» 84
Урок № 42 Унікальні атмосферні явища 86
Урок № 43 Клімат 88
Урок № 44 Кліматичні пояси Зміни клімату 90
Урок № 45 Значення атмосфери та її охорона 92
Урок № 46 Узагальнюючий контроль за темою «Атмосфера» 94
Урок № 47 Світовий океан і його частини Острови в океані 96
Урок № 48 Подорож просторами Світового океану 98
Урок № 49 Властивості вод Світового океану 100
Урок № 50 Рух води у Світовому океані Вітрові хвилі Цунамі 102
Урок № 51 Рух води у Світовому океані Припливи й відпливи Течії 104
Урок № 52 Багатства вод Світового океану й людина 106
Урок № 53 Води суходолу Річки 108
Урок № 54 Озера 110
Урок № 55 Болота Штучні водойми 112
Урок № 56 Льодовики й багаторічна мерзлота 114
Урок № 57 Підземні води 116
Урок № 58 Узагальнюючий контроль за темою «Гідросфера» 118
Урок № 59 Складові частини біосфери 120
Урок № 60 Ґрунт Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив,
рослинний і тваринний світ суходолу й океану 122
Урок № 61 Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі 124
Урок № 62 Природні зони 126
Урок № 63 Практична робота 7 «Складання опису одного з природних комплексів
своєї місцевості (за типовим планом)» 128
Урок № 64 Населення Землі 130
Урок № 65 Людські раси Народи світу 132
Урок № 66 Держави світу 134
Урок № 67 Вплив людини на природу 136
Урок № 68 Урок-подорож «Країна “Географія”» 138
Урок № 69 Узагальнюючий контроль за темами «Біосфера й ґрунти»,
«Природні комплекси» і розділом IV «Планета людей» 140