Усе для атестації учителя української мови та літератури

код:
Ф6406У

У 74 Усе для атестації учителя української мови та літератури. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 240 с.

ISBN 978–966–08–3605–1.

Видання містить нормативно-правові документи, зокрема Положення про атестацію педагогічних працівників, вимоги до оформлення шкільної документації, зразки планів-конспектів відкритих уроків, а також перелік допоміжних видань.

Збірник буде корисним кожному, хто готується до фахової атестації.

Призначено для вчителів української мови та літератури.

ББК 74.268.0(4УКР)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
1,58 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Що мусить знати вчитель про фахову атестацію?

Положення про атестацію 4

Заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України 18

Шкільна документація 22

Обладнання шкільних кабінетів 31

Заходи Міністерства освіти і науки України з метою подолання бюрократизму в освіті 39

Вимоги до оформлення письмових учнівських робіт з мови та літератури 40

Оформлення предметної сторінки у журналі 44

Зразки планів-конспектів уроків

Українська мова

5 клас

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами. Розділові знаки при вставних словах 48

Правила вживання апострофа. Вимова слів з апострофом 52

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів 55

6 клас

Поняття про фразеологізм. Джерела походження фразеологізмів 61

Відмінювання іменників. Кличний відмінок в українській мові 65

Найчастіше вживані суфікси іменників. Суфікси на позначення пестливості та неповноти ознаки 68

7 клас

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот 72

Уживання н та нн у прислівниках 75

Правопис прислівників 79

8 клас

Головні та другорядні члени речення (повторення) 82

Повні і неповні речення 86

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире 89

9 клас

Частини мови, їх смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки 93

Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки при них 96

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення, інтонація, розділові знаки у безсполучниковому складному реченні 100

10 клас

Творчий переказ тексту публіцистичного стилю 106

Стилістичні засоби словотвору 109

Складні випадки правопису різних частин мови 111

11 клас

Основні пунктограми у простому реченні 115

Пунктуація при прямій мові і діалозі 118

Українська література

5 клас

На урок приходить казка 122

Подорож у країну літературних казок 126

О. Олесь «Княжа Україна» 133

6 клас

Веснянки 136

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» 141

В. Винниченко. «Федько-халамидник» 145

7 клас

Нев’януча душа української пісні 148

Підсумковий урок за темою «Життя і творчість Т. Г. Шевченка» 152

Сприйняття Михайликом навколишнього світу крізь призму особливостей мислення і світорозуміння підлітків. Ранній вияв творчих задатків. Багатство й поетичність мови повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» 156

8 клас

Народній пісні — жити! 160

Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 р. (уривки з літопису). Розповідь про боротьбу слов’ян з кочовиками. Патріотизм літописного казання 167

Гомери України 168

9 клас

Григорій Сковорода — видатний український письменник і філософ, перший український байкар. Збірка «Байки харківські» 176

Душі, відкриті добру і чистоті (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка») 184

Українська література середини ХІХ століття. Провідні жанри. Основні теми 190

10 клас

Іван Карпенко-Карий. П’єса «Хазяїн» — соціально-сатирична комедія нового типу, гостра сатира на визискувачів, експлуататорів, міщан. Особливості образу Пузиря-мільйонера. 194

Звуки радості й суму в поезіях І. Франка і П. Грабовського 199

Симфонія людської душі й природи у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo». Ідея служіння митця народові 207

11 клас

Микола Хвильовий — романтичний революціонер 213

Голодомор як випробування моральних і духовних якостей українського народу (за романом В. Барки «Жовтий князь») 216

Роман Уласа Самчука «Марія» — розповідь про жінку, яка втілює визначальні риси українського менталітету 223

Людина і час (за романом І. Багряного «Тигролови») 226

Література 237