Усі формули та таблиці за шкільними програмами. 7-12 класи. Практичний довідник

код:
P10888У

Усі формули та таблиці. — Х.: Видавництво «Ранок», 2010. — 400 с.

ISBN 978–911–540–177–2

Посібник у схематично-табличній формі систематизує і узагальнює основний зміст шкільного курсу. Зміст посібника відповідає чиним програмам з основних дисциплін для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Зручне розташування матеріалу, а також міжсторінкові посилання значно полегшують роботу з цим посібником. Призначено для учнів 7—12 класів, абітурієнтів та вчителів.
ББК 92я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
400
розмір файлу:
19,4 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Алгебра
Множини й числа 3

Алгебраїчні вирази 12

Функції та графіки 19

Тригонометрія 31

Рівняння й системи рівнянь 42

Нерівності й системи нерівностей 63

Елементи математичного аналізу 81

Комбінаторіка, метод математичної індукції, елементи теорії імовірностей і статистики 99

Геометрiя

Кути і прямі на площині 106

Паралельні та перпендикулярні прямі 109

Перетворення простору 111

Трикутники 114

Чотирикутники 132

Многокутники 146

Коло 149

Прямі і площини у просторі 155

Кути у просторі 162

Многогранники 165

Тіла обернення 171

Декартова система координат 177

Вектори 186

Фізика

Механіка 193

Молекулярна фізика 215

Електростатика 229

Електродинаміка 239

Електричний струм у різних середовищах 244

Магнетизм 249

Коливання і хвилі 258

Оптика 268

Сучасна фізика 276

Додаток 286

ХIМIЯ

Oсновні поняття хімії 296

Валентність та ступінь окиснення 304

Основні класи неорганічних сполук 310

Взаємозв’язок основних класів неорганічних речовин 318

Основні поняття теорії будови речовини 319

Хімія розчинів 329

Окисно–відновні реакції 335

Закономірності перебігу хімічних реакцій 337

Хімія металів 340

Хімія неметалів 347

Бiологiя

Фактори еволюції 368

Форми мінливості 368

Форми боротьби за існування 368

Форми добору 369

Розвиток органічного світу 370

Головні шляхи і напрями органічної еволюції 370

Напрямки еволюції 370

Основи екології 371

Взаємозв’язки в біогеоценозі 372

Ланцюги живлення 372

Склад біосфери та її межі 373

Хімічні функції живої речовини 373

Кругообіг СО2 373

Органоїди клітини 374

Структурна система ядра 374

Обмін речовин і перетворення енергії. Етапи енергетичного обміну 375

Схема процесу фотосинтезу 375

Сумарне рівняння фотосинтезу 375

Обмін речовин та енергії у тварин 376

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів 377

Форми розмноження організмів 377

Мітоз і мейоз 378

Основи генетики. Методи дослідження генетики 379

Генетична символіка 379

Закони і закономірності генетики 380

Моногібридне схрещування 381

Дигібридне схрещування 381

Чотиризнач ні математичні таблиці 382

Предметний покажчик 392