Універсальний довідник молодшого школяра

код:
К900297У
автор:
Цепочко Наталя Леонiдiвна

Унiверсальний довiдник молодшого школяра/ Н.Л. Цепочко. – Х.:Видавництво "Ранок",2011.— 448с.
ISBN 978-617-540-014-2
УДК [371.2:373.3](035)
ББК 74.202.5я 71 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
448
розмір файлу:
23,3 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Шановні дорослі! 3
Любий друже! 4
Організація навчальної діяльності
Поради школяреві 6
Кодекс честі учня 7
Правила роботи учня 7
Правила ведення учнівських зошитів у початкових класах 8
Правила підпису учнівських зошитів 8
Правила ведення зошитів 9
Правила оформлення письмових робіт із різних предметів 10
Особливості оформлення робіт із мови 10
Особливості оформлення робіт із математики 11
Правила запису найменувань одиниць величин 13
Правила запису задачі 14
Читання й розвиток мовлення
Довідка для батьків 16
Основи літературних знань 20
Учись читати твори 20
Учись читати твори виразно 20
Види літератури 21
Літературні жанри 21
Особливості роботи з текстами різних жанрів 23
Робота з художнім твором 23
Робота з казкою 24
Робота з байкою 24
Робота зі статтею 25
Робота з віршем 25
Правила заучування вірша напам’ять 26
Правила складання плану прочитаного твору 27
Правила роботи над переказом тексту 27
Правила складання відгуку на прочитаний твір 28
Особливості структури книги 28
Правила користування книгою 29
Правила користування бібліотекою 30
Класики дитячої зарубіжної літератури 30
Класики української дитячої літератури 33
Тлумачний словничок літературознавчих термінів 35
Українська мова
Довідка для батьків 38
Звуки і букви 43
Особливості звукового аналізу 47
Український алфавіт і назви букв 48
Правила вживання апострофа 49
Навчись правильно писати букви 49
Зразок написання букв 50
Словничок слів із проривним [ґ] (Ґґ) 51
Склад. Наголос. Поділ на склади 51
Алгоритм визначення наголосу в слові 53
Правила поділу слів на склади 54
Правила переносу слів 55
Схема звуко-буквеного аналізу слова. Звукова модель 57
Мова й мовлення 59
Правила мовлення 60
Стилі мовлення та їхнє використання 61
Правила спілкування 62
Правила мовного спілкування в різних місцях 63
Словничок народної мудрості про культуру мовлення 64
Текст 65
Будова тексту 65
Ознаки тексту 66
Типи текстів 66
Правила складання текстів різних типів 67
Правила підготовки до переказу 67
Правила підготовки до написання твору 68
Словосполучення й речення 69
Порядок розбору словосполучення 70
Види речень за метою висловлювання 72
Види речень за інтонацією (емоційним забарвленням) 73
Члени речення 73
Звертання 75
Однорідні члени речення 76
Виділення однорідних членів речення 77
Правила вживання знаків при однорідних членах речення 78
Порядок розбору речення 79
Схематичне зображення речення 81
Розбір речення за членами речення 81
Встановлення зв’язку слів у реченні 81
Розбір речення за частинами мови 81
Повний письмовий розбір речення 81
Слово. Значення слова 82
Будова слова 83
Найуживаніші префікси 85
Правила написання префіксів з-, с- 85
Правопис префіксів при-, прі-, пре- 86
Найуживаніші суфікси 86
Розбір слова за будовою 88
Особливості правопису в корені слова 90
Чергування голосних звуків 90
Чергування приголосних звуків 90
Правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом 90
Правопис слів із ненаголошеними голосними [е], [и], що не перевіряються наголосом 91
Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками 91
Правопис складних слів 92
Словничок слів, написання яких треба запам’ятати 92
Частини мови 95
Іменник 95
Особливості правопису закінчень іменників 98
Морфологічний розбір іменника 99
Зразок письмового розбору іменника 99
Прикметник 100
Правопис відмінкових закінчень прикметників 102
Морфологічний розбір прикметника 103
Зразок письмового розбору прикметника 103
Дієслово 103
Правопис частки НЕ з дієсловами 106
Правопис особових закінчень дієслів 107
Особливості правопису особових закінчень дієслів із ненаголошеними и(ї), е(є) 108
Правопис м’якого знака в закінченнях дієслів 109
Морфологічний розбір дієслова 109
Зразок письмового розбору дієслова 110
Займенник 110
Правила правопису особових займенників 113
Морфологічний розбір займенника 113
Зразок письмового розбору займенника 113
Числівник 114
Прислівник 115
Правопис прислівників 116
Словничок найпоширеніших прислівників 117
Службові частини мови 118
Особливості вживання прийменників із різними відмінками 118
Словник основних мовних термінів 119
Русский язык
Справка для родителей 126
Звуки и буквы 128
Правила переноса слов 129
Орфограммы проверяемые и непроверяемые 130
Правила правописания (орфограммы) 130
Безударная гласная 130
Сочетания жи, ши 131
Сочетания ча, ща 131
Сочетания чу, щу 131
Сочетания чк, чн, нч, щн, нщ 131
Сочетания -оро-, -оло- 131
Парные согласные 131
Непроизносимые согласные 132
Разделительный мягкий знак 132
Мягкий знак в именах существительных в конце слов после шипящих 132
Разделительный твёрдый знак 132
Удвоенные согласные 133
Правописание приставок 133
Словарь слов, правописание которых нужно запомнить 134
Русско-украинский словарик основных терминов 138
Математика
Довідка для батьків 142
Нумерація чисел 148
Натуральний ряд чисел 148
Навчись правильно писати цифри 148
Зразок написання цифр 148
Алгоритм аналізу багатоцифрових чисел 152
Правила порівняння чисел 153
Дроби. Частини 154
Правило запису й читання дробових чисел 154
Правила порівняння дробових чисел 155
Римська нумерація 156
Арифметичні дії над числами 157
Правило порівняння числових виразів 157
Дія додавання 158
Склад чисел першого десятка 159
Склад чисел другого десятка 159
Правило додавання числа з переходом через десяток 159
Переставний закон додавання 160
Сполучний закон додавання 160
Властивості ді ї додавання 160
Додавання числа до суми 161
Додавання суми до числа 161
Додавання суми до суми 161
Випадки позатабличного додавання 161
Випадки письмового додавання («стовпчиком») 162
Дія віднімання 164
Правила віднімання чисел першого та другого десятків 164
Властивості ді ї віднімання 165
Віднімання числа від суми 165
Віднімання суми від числа 165
Віднімання суми від суми 165
Віднімання різниці від числа 166
Випадки позатабличного усного віднімання 166
Випадки письмового віднімання («стовпчиком») 166
Випадки додавання й віднімання числа 0 169
Дія множення 170
Таблиця множення 171
Переставний закон множення 172
Сполучний закон множення 172
Розподільний закон множення відносно додавання 172
Розподільний закон множення відносно віднімання 172
Випадки позатабличного множення 173
Особливі випадки множення на числа 1 і 0 173
Множення на числа 10, 100, 1000 173
Множення круглого числа на одноцифрове 173
Усне множення дво- і трицифрових чисел на одноцифрове число 174
Види письмового множення («стовпчиком») 174
Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число 174
Множення багатоцифрового числа на двоцифрове 175
Множення багатоцифрового числа на кругле число 175
Множення багатоцифрового числа на багатоцифрове з нулем у середині 176
Дія ділення 177
Властивості ді ї ділення 177
Ділення числа на добуток 177
Ділення суми на число 178
Ділення різниці на число 178
Ділення добутку на число 178
Множення числа на частку 178
Ділення числа на частку 179
Ділення частки на число 179
Випадки позатабличного ділення 179
Особливі випадки ділення 179
Ділення на числа 10, 100, 1000 179
Ділення круглого числа на одноцифрове 179
Усне ділення дво- і трицифрових чисел на одноцифрове 180
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове 180
Ділення з остачею 181
Випадки письмового ділення («стовпчиком») 181
Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове 181
Випадок ділення з 0 у частці 183
Ділення багатоцифрового числа на кругле 184
Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове 185
Письмове ділення з остачею 185
Числові вирази. Порядок дій у виразах 187
Правило розв’язання числових виразів 188
Порядок дій у виразах без дужок 188
Порядок дій у виразах із дужками 188
Буквені вирази 189
Правило розв’язання буквеного виразу 189
Рівності та нерівності 189
Правило порівняння виразів 190
Рівняння 190
Рівняння на додавання 191
Рівняння на віднімання 192
Рівняння на множення 192
Рівняння на ділення 192
Правило розв’язання складеного рівняння 193
Нерівності зі змінною 194
Порядок розв’язання нерівності способом добору значення букви 194
Порядок розв’язання нерівності шляхом перетворення нерівності на рівняння 195
Задачі 197
Правило розв’язання будь-якої задачі 197
Види простих задач на додавання й віднімання 199
Задачі на знаходження суми двох чисел 199
Задачі на знаходження остачі (різниці) 200
Задачі на збільшення числа на кілька одиниць (пряма форма) 200
Задачі на зменшення числа на кілька одиниць (пряма форма) 200
Задачі на збільшення числа на кілька одиниць (у непрямій формі) 201
Задачі на зменшення числа на кілька одиниць (у непрямій формі) 201
Задачі, що містять поняття «стільки, скільки» 202
Задачі на різницеве порівняння двох чисел 202
Задачі на знаходження невідомого доданка 203
Задачі на знаходження невідомого зменшуваного 203
Задачі на знаходження невідомого від’ємника 203
Види простих задач
на множення й ділення 204
Задачі на знаходження добутку двох чисел 204
Задачі на знаходження частки двох чисел 204
Задачі на знаходження невідомого діленого 205
Задачі на збільшення числа в кілька разів (пряма форма) 205
Задачі на зменшення числа в кілька разів (пряма форма) 205
Задачі на збільшення числа в кілька разів
(у непрямій формі) 206
Задачі на зменшення числа в кілька разів
(у непрямій формі) 206
Задачі на кратне порівняння двох чисел 207
Задачі на знаходження невідомого множника 207
Задачі на знаходження невідомого дільника 208
Задачі на знаходження частини числа 209
Задачі на знаходження числа за його частиною 209
Обернені задачі 209
Складання обернених задач 210
Обернені задачі до даної 210
Складені задачі 211
Деякі види складених задач 211
Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць і знаходження остачі чисел 211
Задачі на рух 213
Задачі на пропорційне ділення 215
Задачі на знаходження середнього арифметичного 217
Задачі на ціну, кількість, вартість 219
Величини 221
Одиниці довжини 221
Одиниці вартості 221
Одиниці маси 222
Одиниці часу 222
Одиниці об’єму 222
Одиниці швидкості 222
Перетворення складених іменованих чисел на прості 223
Перетворення простих іменованих чисел на складені 223
Дії з іменованими числами 223
Додавання іменованих чисел 224
Віднімання іменованих чисел 224
Множення іменованих чисел 225
Ділення іменованих чисел 225
Геометричний матеріал 227
Найпростіші геометричні фігури 227
Многокутники 229
Периметр (P) 231
Правила знаходження периметра й невідомої сторони многокутника 231
Площа (S) 232
Таблиця одиниць площі 233
Правила знаходження площі 234
Задачі з геометричним змістом 235
Задачі на знаходження периметра геометричних фігур або їхніх сторін 235
Задачі на знаходження площі геометричних фігур 236
Розв’язання задач за допомогою палетки 237
Об’ємні геометричні фігури 238
Українсько-російський словничок математичних термінів 239
Я і У країна. Природознавство
Довідка для батьків 244
Жива природа 246
Рослини 246
Умови життя рослин 247
Групи рослини 247
Культурні рослини 248
Природні угруповання рослин 251
Ліс 251
Луки 255
Поле 256
Кімнатні рослини 259
Правила догляду за кімнатними рослинами 259
Рослини, небезпечні для людини 260
Тварини 261
Користь від свійських тварин 261
Користь від диких тварин 262
Групи тварин 262
Комахи 264
Риби 265
Земноводні 266
Плазуни 268
Птахи 270
План характеристики птаха 274
Звірі 274
План характеристики тварини 278
Нежива природа 279
Сезонні зміни в природі 283
Осінь 284
Характерні ознаки осені в неживій природі 284
Характерні ознаки осені в живій природі 284
Праця людей восени 285
Зима 285
Характерні ознаки зими в неживій природі 285
Характерні ознаки зими в живій природі 285
Праця людей узимку 286
Весна 286
Характерні ознаки весни в неживій природі 286
Характерні ознаки весни в живій природі 286
Праця людей навесні 286
Літо 287
Характерні ознаки літа в неживій природі 287
Характерні ознаки літа в живій природі 287
Праця людей улітку 287
Вода 287
Кругообіг води в природі 290
Водойми 291
Річки України 291
Значення річок 292
Озера України 293
Значення озер 295
Болота 295
Значення боліт 296
Ставки й водосховища 297
Негативний вплив на природу штучних водойм 298
Моря України 298
Порівняння Чорного й Азовського морів 298
Океани Землі 300
Значення океанів 301
Поверхня Землі 302
Гори України 304
Ґрунт 305
Корисні копалини 306
Сонячна система 308
Обертання Землі 309
Земна поверхня 311
Горизонт та сторони горизонту 311
Орієнтування на місцевості 313
Орієнтування за Сонцем 313
Орієнтування за зірками 314
Орієнтування за Місяцем 314
Визначення сторін горизонту за природними підказками 314
План 316
Визначення за планом місцевості відстані між предметами 317
Географічна карта 317
Правила роботи з картою 319
Правила роботи з контурною картою 319
Глобус 320
Материки 321
Євразія 321
Африка 321
Північна Америка й Південна Америка 321
Австралія 322
Антарктида 322
Україна на карті 323
Різноманітність природи України 325
Екологія та охорона природи 326
Охорона природи в У країні 326
Громадянська освіта
Довідка для батьків 332
Твоя країна 334
Державні символи України 335
Слова Державного гімну України 337
Київ — столиця України 339
Найбільші міста України 340
Промисловість України 341
Найвидатніші постаті, які прославили своїми подвигами й ділами українську землю 342
Твій родовід 350
Родинний словничок 351
Правила піклування про своїх близьких 352
Права й обов’язки батьків та дітей 353
Права й обов’язки батьків 353
Права й обов’язки учнів 355
Боротьба з правопорушеннями 360
Види правопорушень неповнолітніх 360
Відповідальність за правопорушення 360
Правила поведінки в громадських місцях 361
Правила культурної поведінки в транспорті 361
Правила культурної поведінки в театрі 361
Правила культурної поведінки в музеї 362
Правила культурної поведінки в бібліотеці 362
Словничок деяких термінів з предмета 363
Словничок слів ввічливості 364
Основи здоров’я
Довідка для батьків 366
Здоров’я людини 368
Вікові зміни організму дитини 368
Вплив мікробів на здоров’я 369
Ознаки хворої людини 370
Перші ознаки захворювання на грип 370
Правила запобігання грипу 370
Правила щоденного піклування про своє здоров’я 371
Фізична складова здоров’я 372
Середні показники зросту й маси дітей 372
Розпорядок дня учня початкової школи 372
Вправи для формування й закріплення правильної постави 373
Правила збереження зору 373
Комплекс вправ для очей 374
Правила гігієни 375
Правила догляду за зубами 376
Правила догляду за вухами 376
Правила догляду за носом 376
Здоров’я й харчування 377
Вітаміни, корисні для людини 378
Правила харчування 378
Культура поведінки за столом 379
Вплив загартовування на здоров’я 381
Загартовування повітрям 381
Загартовування водою 382
Загартовування сонцем 383
Соціальна складова здоров’я 384
Правила безпечної поведінки 384
Безпека дорожнього руху (Пам’ятка пішохода) 384
Правила поведінки під час ДТП 385
Безпека руху велосипедиста 386
Правила безпечної поведінки в метрополітені 387
Правила поведінки під час пожежі 387
Правила уникнення пожежі 388
Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року 388
Правила використання піротехнічних засобів 389
Правила електробезпеки 390
Правила користування газовою плитою 390
Дії внаслідок виявлення вибухонебезпечних предметів 391
Правила безпечної поведінки на вулиці 391
Правила для тих, хто залишається вдома сам 392
Правила поведінки біля водойми влітку 392
Правила поведінки біля водоймищ узимку 393
Правила поведінки під час ожеледиці 394
Обережно: бурульки! 395
Правила безпечної поведінки в лісі 396
Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях 397
Дії у випадку загрози повені 397
Дії в разі раптового затоплення під час повені 398
Правила поведінки й дії під час землетрусу 398
Правила поведінки під час урагану 399
Правила поведінки під час грози 399
Психічна й духовна складові здоров’я 400
Правила толерантності, комфортності, доброзичливості в класі 400
Правила дружби 400
Правила для хлопців 400
Правила для дівчат 401
Культура поведінки в школі на уроці 401
Вплив емоцій на самопочуття 402
Правила доброти 403
Звички корисні та шкідливі 403
Образотворче мистецтво та художня праця
Довідка для батьків 406
Мистецтво та його види 408
Жанри образотворчого мистецтва 411
Майстерня художника 412
Правила роботи з олівцями, пензлями, фарбами 412
Робота з кольоровим папером 413
Правила роботи з ножицями 414
Правила роботи з клеєм 414
Прийоми роботи з папером 414
Словничок термінів 414
Робота з пластиліном 417
Словничок термінів 417
Правила роботи з пластиліном (глиною) 418
Прийоми ліплення 419
Робота з тканиною 419
Правила роботи з голкою й виконання вишивки 420
Словничок деяких професій 421
Музичне мистецтво
Довідка для батьків 424
Музичне мистецтво та його типи 426
Словничок музичних термінів 426
Українські народні інструменти 431
Українські народні танці й пісні 431
Правила співу .