Предметний довідник. Українська мова

код:
К14859У
автор:
Гребенькова Лiлiя Олексiївна

Українська мова/ Уклад. Л.О. Гребенькова – Х.:Видавництво "Ранок",2012.— 128с.
ISBN 9786175404379
УДК 372.461:373.3
ББК 74.268.1Укр 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
9,05 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Юний друже! 2
Мова й мовлення
Юним мовознавцям 4
Що таке мова й мовлення? 5
Які бувають види мовлення? 6
Юним мовознавцям 7
Що таке культура мовлення? 8
Яких правил мовлення слід дотримуватися? 8
Юним мовознавцям 8
Які є стилі мовлення? Де їх використовують? 9
Що таке словник? Для чого він потрібен? 9
Які види словників існують? 10
Юним мовознавцям. 11
Що таке словниковий запас людини?. 12
Яких правил спілкування треба дотримуватися? 13
Юним мовознавцям 13
Які існують правила мовного спілкування? 14
Юним мовознавцям. 15
Які є народні вислови про культуру мовлення? 15
Юним мовознавцям 16
Звуки і букви. Склад. Наголос
Юним мовознавцям. 17
Які виділяються звуки? 18
Чим відрізняються мовні звуки від букв? 18
Які бувають букви? 18
Які бувають звуки в українській мові? 19
Які бувають голосні звуки? 20
Якими буквами позначають голосні звуки? 20
Як скласти звукову модель слова? 20
Як записати слово за допомогою транскрипції? 21
Які особливості звукового аналізу треба знати? 22
Юним мовознавцям. 23
Що таке алфавіт? Які його особливості в українській мові? 23
Юним мовознавцям. 24
Для чого в українській мові використовується апостроф? 26
Коли в словах української мови ставиться апостроф? 26
У чому полягає відмінність російського та українського алфавітів? 27
Юним мовознавцям 27
Які слова із проривним [ґ] (Ґґ) є в українській мові?. 28
Юним мовознавцям 28
Які правила написання літер треба знати?. 29
Юним мовознавцям 30
Як утворюються склади? 31
Які бувають слова за кількістю складів? 31
Які бувають склади? 31
Як визначити наголос у слові? 32
Юним мовознавцям 32
Як поділити слово на склади? 34
Які існують правила переносу слів? 34
Як зробити звуковий чи звуко-буквений аналіз слова? 35
Юним мовознавцям 37
Словосполучення й речення
Що називається словосполученням? 39
Яку будову має словосполучення? 39
Які бувають словосполучення? 40
Як зробити розбір словосполучення? 40
Що називається реченням? Яка його особливість? 41
Які бувають види речень? 41
Юним мовознавцям. 42
Що таке члени речення? Які вони бувають? 43
Які бувають речення за наявністю другорядних членів? 45
Що називається звертанням? 45
Юним мовознавцям 46
Які члени речення називаються однорідними? 46
Які члени речення можуть бути однорідними? 47
Які є правила вживання знаків при однорідних членах речення? 48
Які існують види речень за будовою?. 49
Як зробити розбір речення? 49
Які бувають види розбору речень? 50
Юним мовознавцям 51
Текст
Що називається текстом?. 53
Які ознаки тексту виділяють? 53
Що таке абзац? 54
Яку будову має текст? 54
Які існують типи текстів? 55
Як скласти тексти різних типів? 55
Як підготуватися до письмового детального переказу?. 56
Яких правил слід дотримуватися під час підготовки та написання твору? 57
Як працювати над творчою роботою?. 57
Які правила листування треба знати? 58
Юним мовознавцям 58
Юним мовознавцям? 59
Слово. Значення слова
Юним мовознавцям 61
Що називається лексичним значенням слова? 62
Які бувають слова? 62
Юним мовознавцям 64
Юним мовознавцям. 65
Слово. Будова слова
З яких частин може складатися слово? 66
Що називається коренем слова? 66
Які слова називаються спорідненими? 66
Що таке закінчення? 66
Що є основою слова?. 67
Що називається префіксом? Як відрізнити префікс від прийменника?. 67
Коли в словах пишеться префікс прі-? 67
Як розрізнити префікси пре- та при-? 68
Яке є правило написання префіксів з-, с-? 68
Які існують правила написання префіксів роз-, без-?. 68
Які особливості наголошування деяких префіксів? 68
Які найуживаніші префікси в українській мові? 69
Що називається суфіксом? Які є особливості правопису суфіксів? 69
Які найуживаніші суфікси в українській мові? 70
Юним мовознавцям 71
На які групи можна поділити частини слова? 72
Як розібрати слово за будовою? 72
Які є особливості правопису в корені слова? 74
Юним мовознавцям? 76
Частини мови
Які розрізняють частини мови? 77
Що називається іменником? Які він має особливості? 77
Юним мовознавцям 78
На які групи поділяються іменники? 79
Юним мовознавцям. 79
Як змінюється іменник?. 80
Які іменники вживаються тільки в множині або тільки в однині?. 81
Юним мовознавцям. 81
Як визначити рід іменників? 82
Юним мовознавцям. 82
Як змінюються іменники за відмінками? 83
Юним мовознавцям. 83
Які є особливості правопису закінчень іменників? 84
Як проаналізувати іменник? 86
Юним мовознавцям 87
Що називається прикметником? Які його особливості? 88
??Юним мовознавцям 89
Як змінюються прикметники? 89
Як прикметники змінюються за відмінками? 90
Як визначити відмінок прикметника? 90
Юним мовознавцям 90
Що називають початковою формою прикметника? 91
Як прикметник узгоджується з іменником? 91
Які є відмінкові закінчення прикметників? 91
Як пишуться прикметники жіночого роду в Д. в. та М. в. однини? 92
Яке закінчення мають прикметники в Н. в. множини? 92
Юним мовознавцям 92
Як проаналізувати прикметник? 93
Юним мовознавцям. 94
Що називається дієсловом? Яка його особливість? 95
??Юним мовознавцям 95
Як змінюється дієслово? 96
Як визначити час дієслова? 96
Як змінюються дієслова теперішнього та майбутнього часів? 97
Як змінюються дієслова минулого часу? 97
Що таке початкова форма дієслова? Яка її особливість?. 97
Як писати частку НЕ з дієсловами?. 98
На які дієвідміни поділяються дієслова? 98
Які є правила написання особових закінчень дієслів? 99
Які є правила правопису особових закінчень дієслів із ненаголошеними и (ї), е (є)? 99
Як є правила написання знака м’якшення в закінченнях дієслів? 100
Яка роль дієслова в реченні? 100
Як проаналізувати дієслово? 100
Юним мовознавцям 101
Що таке займенник? Яка його особливість? 102
Які займенники називаються особовими? 103
Як змінюються особові займенники? 104
Які є правила правопису особових займенників? 105
?Юним мовознавцям. 105
Як проаналізувати займенник? 106
Юним мовознавцям? 106
Що називається числівником? Яка його особливість? 107
Юним мовознавцям 107
На які групи поділяються числівники? 108
Які існують словесні формули на означення показників часу протягом доби? 108
Як правильно вимовляти і писати числівники від 50 до 80 та 11, 14, 16, 1000? 109
Юним мовознавцям? 109
Що називається прислівником? Яка його особливість? 110
Юним мовознавцям 110
З якою частиною мови пов’язаний прислівник? 110
Які існують правила написання прислівників? 111
Які найпоширеніші прислівники? 111
Юним мовознавцям? 112
Які є службові частини мови? Як їх відрізняти? 113
Юним мовознавцям 113
Які є особливості вживання прийменників із різними відмінками? 114
Юним мовознавцям 114
Юним мовознавцям? 115
Які мовознавчі терміни треба знати? 116
Юним мовознавцям