Українська мова. 8 клас (для шкіл з українською мовою навчання) : зошит для контролю навчальних досягнень учнів

код:
Ф487024У
автор:
Жовтобрюх В. Ф.

Українська мова. 8 клас (для шкіл з українською мовою навчання) : зошит для контролю навчальних досягнень учнів.— Х. : Вид-во «Ранок», 2016.— 48 с.
ISBN 978–617–09–3081–1.
Зошит містить завдання для всіх видів контролю: перевірки мовних знань і вмінь (тести), питання до текстів з аудіювання, тексти для читання мовчки та питання до них, матеріал для складання діалогу; завдання для самостійних робіт. Підготуватися до тестових контрольних робіт можна online в Інтернеті за посиланням interactive.ranok.com.ua. Видання призначене для учнів 8 класу шкіл з українською мовою навчання.
УДК 811.161.2(076.1)
ББК 74.268.1Укр 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
1,37 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Як користуватися зошитом. 1
Контрольні роботи
Словосполучення та речення. 2
Односкладне речення. Повні й неповні речення. 6
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами.
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) . 10
Речення з відокремленими членами . 14
Контрольне читання мовчки
1. Навіщо потрібні гроші? . 18
2. Жага до малювання. 20
3. Нідерланди чи Голландія. 22
Питання до тексту «Навіщо потрібні гроші?». 24
Питання до тексту «Жага до малювання». 26
Питання до тексту «Нідерланди чи Голландія». 28
Контрольне ауді ювання
Питання до тексту «Безіменні герої» . 30
Питання до тексту «Одомашнення тварин». 32
Питання до тексту «Проліски». 34
Складання діалогу
Що таке справжня дружба?. 36
Теми творів. 37
Самостійні роботи
Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення та речення. 38
Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок.
Правильне використання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом. 39
Тире між підметом і присудком . 40
Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. 41
Виділення порівняльних зворотів комами. 42
Односкладні речення. Неповні речення. Тире в неповних реченнях. 43
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. 44
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. 45
Розділові знаки при звертанні й вставних словах. 46
Розділові знаки при відокремлених й уточнювальних членах речення. 47