Українська мова. 7 клас: розробки уроків (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Ф281028У
автор:
Шабельник Тетяна Миколаївна

Українська мова. 7 клас : розробки уроків (для шкіл з українською мовою навчання).— Х. : Вид-во «Ранок», 2015.— 336 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978–617–09–0400–3.
Посібник містить детальні розробки уроків з української мови для 7-го класу. Видання укладено відповідно до вимог чинної програми. У посібнику подано детальні розробки 88 уроків, включаючи уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи. Враховано вік семикласників; учитель знайде в книжці багато цікавих завдань, застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка: календарного плану та розробок уроків (у тому числі нестандартних) із презентаціями.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:37.091.214
ББК 74.268.1Укр

Увага! Для того щоб отримати код зі скретч-карти для завантаження додаткових матеріалів та інструкції з його використання, напишіть на електронну адресу e-ranok@ukr.net.

Тема листа: "Код зі скретч-карти". У листі вкажіть інформацію про свою покупку (код та назва книги, дата та час здійснення оплати).

Мова:
укр.
кількість сторінок:
336
розмір файлу:
10,5 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова.
Вступ
Урок № 1 М ова — скарбниця духовності народу 4
Повторення та узагальнення вивченого
Урок № 2 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст,
його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті.
Мікротема тексту (практично) 7
Урок № 3 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 12
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі
мовлення. Поняття про публіцистичний стиль 16
Урок № 5 Ч астини мови. Вивчені групи орфограм 21
Урок № 6 К онтрольний диктант 24
Морфологія . Орфографія
Дієслово
Урок № 7 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 26
Урок № 8 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник,
дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне
ознайомлення) 31
Урок № 9 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова 37
Урок № 10 Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису дій 41
Урок № 11 Правопис не з дієсловами 46
Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ розповідного
тексту з елементами опису дій у художньому стилі 49
Урок № 13 Доконаний і недоконаний види дієслова 53
Урок № 14 Перехідні та неперехідні дієслова* 58
Урок № 15 Безособові дієслова 62
Урок № 16 Ч аси дієслова. Теперішній час. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів 66
Урок № 17 Контрольна робота № 1. Тестування. Навчальне читання мовчки 71
Урок № 18 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис дій на основі власних
спостережень (у формі інструкцій або настанов, керівництва
до виконання певних дій) 78
Урок № 19 М инулий час. Зміна дієслів у минулому часі 82
* Тема поза шкільною програмою. Урок проводиться на розсуд учителя.
333
Урок № 20 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка 86
Урок № 21 Майбутній час 89
Урок № 22 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів
теперішнього й майбутнього часу. Букви е, и в особових закінченнях дієслів
I і II дієвідмін (повторення) 92
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту
наукового стилю 96
Урок № 24 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 100
Уроки № 25–26 Т ворення дієслів умовного й наказового способів. Буква ь
у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів дієслів
замість інших 104
Урок № 27 Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови 109
Урок № 28 Систематизація й узагальнення знань із теми «Дієслово» 113
Урок № 29 Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне
читання мовчки 118
Дієприкметник
Урок № 30 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль 125
Урок № 31 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових
зворотів (після означуваного іменника) 129
Уроки № 32–33 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних
і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу 133
Урок № 34 Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього
й минулого часу. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників 138
Урок № 35 Безособові дієслівні форми на -но, -то 142
Урок № 36 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ
розповідного тексту з елементами роздуму 146
Урок № 37 Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового
походження 148
Урок № 38 Не з дієприкметниками 152
Урок № 39 Контрольна робота № 3. Тестування. Навчальне аудіювання 156
Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Створення діалогів та монологів дискусійного характеру 163
Дієприслівник
Урок № 41 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль 167
Урок № 42 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті
й одиничному дієприслівнику 170
Уроки № 43–44 Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний
переказ розповідного тексту з елементами роздуму 174
Урок № 45 Вид і час дієприслівників 177
Урок № 46 Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення 180
Урок № 47 Розвиток зв’язного мовлення. Жанри мовлення: оповідання, замітка.
Особливості їх побудови. Замітка дискусійного характеру 184
Урок № 48 Не з дієприслівником 187
Урок № 49 Систематизація й узагальнення знань із теми «Дієприслівник» 191
Урок № 50 Контрольна робота № 4. Тестування. Контрольне аудіювання 196
Прислівник
Урок № 51 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична
роль. Наголос у прислівниках 204
Урок № 52 Розряди прислівників за значенням 208
Урок № 53 Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини 211
Урок № 54 Ступені порівняння прислівників 216
Урок № 55 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ
розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини 220
Урок № 56 Способи творення прислівників 223
Урок № 57 Написання прислівників через дефіс 227
Уроки № 58–59 Написання прислівників разом та окремо 230
Урок № 60 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис зовнішності людини
в художньому стилі за власним спостереженням 235
Урок № 61 Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день 238
Урок № 62 И та і в кінці прислівників 242
Урок № 63 Букви н та нн у прислівниках 245
Урок № 64 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ розповідного
тексту з елементами опису зовнішності людини 248
Урок № 65 Не, ні з прислівниками 251
Урок № 66 У загальнення й систематизація вивченого з теми «Прислівник» 254
Урок № 67 Контрольна робота № 5. Тестування 259
Службові част ини мов и
Прийменник
Урок № 68 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб
зв’язку слів у словосполученні й реченні 264
Урок № 69 Групи прийменників за походженням. Похідні й непохідні
прийменники 268
Урок № 70 Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс 274
Уроки № 71–72 Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис
зовнішності людини за картиною в художньому стилі 277
Урок № 73 К онтрольний диктант 279
Сполучник
Урок № 74 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників
за будовою, походженням, способом використання в реченні 281
Урок № 75 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту
наукового стилю 286
Урок № 76 Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом
та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів 289
Урок № 77 Використання сполучників у простому й складному реченнях:
сполучники сурядності й підрядності 293
Урок № 78 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис зовнішності
людини за власним спостереженням 296
Урок № 79 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного
твору.
Робота над помилками 297
Частка
Уроки № 80–81 Ч астка як службова частина мови. Розряди часток за значенням 301
Урок № 82 Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення).
Написання часток 304
Урок № 83 Не, ні з різними частинами мови (узагальнення) 308
Вигук
Урок № 84 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням.
Правопис вигуків 313
Урок № 85 Контрольна робота № 6. Тестування 317
Урок № 86 Розвиток зв’язного мовлення. Анотація 321
Узагал ьнення й системат изація вивченого
Урок № 87 Самостійні частини мови, їх правопис і використання в мовленні 325
Урок № 88 Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови 329