Українська мова. 7 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Ф177055У
автор:
Кожем'якіна Антоніна Іванівна

Українська мова. 7 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з українською мовою навчання).— Х. : Вид-во «Ранок», 2015.— 160 с.— (Серія «Конструктор уроку»).
ISBN 978–617–09–2380–6.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови для учнів 7 класу шкіл з українською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план; матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друко­ваному посібнику; ділові папери). Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр

Увага! Для того щоб отримати код зі скретч-карти для завантаження додаткових матеріалів та інструкції з його використання, напишіть на електронну адресу e-ranok@ukr.net.

Тема листа: "Код зі скретч-карти". У листі вкажіть інформацію про свою покупку (код та назва книги, дата та час здійснення оплати).

Мова:
укр.
кількість сторінок:
164
розмір файлу:
4,62 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Урок 1. Мова — скарбниця духовності народу 4
Урок 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 6
Урок 3-4. Частини мови. Вивчені групи орфограм 8
Урок 5. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення 10
рок 6. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 12
Уроки 7-8. Форми дієслова 14
Урок 9. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 16
Урок 10. Доконаний і недоконаний види дієслова 18
Урок 11-12. Часи дієслова. Теперішній час 20
Урок 13. Майбутній час 22
Урок 14. Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання 24
Урок 15. Дієслова І і ІІ дієвідмін 26
Урок 16. Контрольна робота № 1 28
Урок 17. Способи дієслів 30
Урок 18. Творення дієслів умовного й наказового способу 32
Урок 19. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка 34
Урок 20. Безособові дієслова 36
Урок 21. Перехідні та неперехідні дієслова 38
Урок 22. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови 40
Урок 23. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю 42
Урок 24. Правопис не з дієсловами 44
Урок 25. Розвиток зв’язного мовлення 46
Урок 26. Систематизація та узагальнення знань із теми «Дієслово» 48
Урок 27. Контрольна робота № 2 50
Урок 28. Дієприкметник як особлива форма дієслова 52
Урок 29. Активні та пасивні дієприкметники 54
Урок 30. Відмінювання дієприкметників 56
Урок 31. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису процесу праці 58
Уроки 32-33. Дієприкметниковий зворот 60
Урок 34. Безособові дієслівні форми на -но, -то 62
Урок 35. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 64
Урок 36. Не з дієприкметниками 66
Урок 37. Контрольний диктант 68
Урок 38. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова 70
Урок 39. Розвиток зв’язного мовлення 72
Урок 40. Контрольна робота № 3 74
Урок 41. Дієприслівник як особлива форма дієслова 76
Уроки 42-43. Вид і час дієприслівників 78
Урок 44. Розвиток зв’язного мовлення 80
Урок 45-46. Дієприслівниковий зворот 82
Урок 47. Не з дієприслівниками 84
Урок 48. Контрольна робота № 4 86
Уроки 49-50. Прислівник 88
Урок 51. Ступені порівняння прислівників 90
Урок 52. Способи творення прислівників 92
Урок 53. Букви н та нн у прислівниках 94
Урок 54. Не, ні з прислівниками 96
Урок 55. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму 98
Урок 56. И та і в кінці прислівників 100
Уроки 57-58. Написання прислівників через дефіс 102
Уроки 59-60. Написання прислівників разом та окремо 104
Урок 61. Розвиток зв’язного мовлення. Складання й розігрування діалогівм 106
Урок 62. Написання прислівникових сполучень типу: раз у раз, з дня на день, рік у рік 108
Урок 63. Контрольна робота № 5 110
Урок 64. Прийменник як службова частина мови 112
Урок 65. Види прийменників за будовою 114
Урок 66. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини 116
Урок 67. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс 118
Урок 68. Розвиток зв’язного мовлення 120
Урок 69. Розвиток зв’язного мовлення 122
Урок 70. Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види 124
Урок 71. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною 126
Урок 72. Написання сполучників разом і окремо 128
Урок 73. Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення 130
Урок 74. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис зовнішності людини 132
Урок 75. Розвиток зв’язного мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі 134
Урок 76. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значеннямм 136
Урок 77. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом 138
Урок 78. Правопис часток. Написання -бо, -но, то-, -от, -таки 140
Урок 79. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допущених у творах 142
Урок 80. Частки не, ні з різними частинами мови 144
Урок 81. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру 146
Урок 82. Вигук як особлива частина мови 148
Урок 83. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 150
Урок 84. Розвиток зв’язного мовлення. Анотація 152
Урок 85. Контрольна робота № 6 154
Урок 86. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету дискусійного характеру 156
Урок 87. Самостійні частини мови, їх правопис і використання в мовленні 158
Урок 88. Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови 160
Короткий зміст 162