Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)

код:
Д12855У
автор:
Коротич К. В.

Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання).— Х.: «Ранок», 2011.—96 с.
ISBN 978–966–672–898–5
Навчальний посібник упорядкований відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданні подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібник призначений як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
УДК 81’35(075)
ББК 81-2я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
1,69 МБ
Цiна: 10 грн 7 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Правопис іменників
Велика буква і лапки у власних назвах 1
Відмінності в роді іменників. 5
Відмінювання іменників I відміни 7
Поділ іменників II відміни на групи 11
Відмінювання іменників II відміни в однині 14
Відмінювання іменників II відміни в множині. 25
Відмінювання іменників III відміни 31
Відмінювання іменників IV відміни 34
Уживання кличного відмінка у звертанні. 36
Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 41
Незмінювані іменники. 41
Не з іменниками 42
Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк-, -ичок, -ичк-, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ен(я), -ив(о), -ев(о) 46
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. 49
Правопис прикметників
Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. 52
Відмінювання прикметників 54
Написання не з прикметниками. 55
Правопис прикметникових суфіксів 57
Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-; -ськ-, -цьк-, -зьк- 57
Правопис суфіксів -уват-, -юват- 59
Букви е, є, о в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов- 59
Букви и, і, ї у прикметникових суфіксах -ин-, -ін- (-їн-). 61
Букви и, і, ї у прикметникових суфіксах -ичн-, -ічн- (-їчн-). 62
Написання н і нн у прикметниках 63
Написання складних прикметників разом і через дефіс 65
Написання прізвищ прикметникової форми 69
Правопис числівників
Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках. 71
Відмінювання числівників 74
Роздільне написання складених числівників 77
Написання разом порядкових числівників із -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний 78
Уживання числівників для позначення дат, часу 79
Правопис займенників
Відмінювання займенників. 83
Приставний н в особових займенниках третьої особи 84
Написання неозначених і заперечних займенників 85
Правопис дієслів
Не з дієсловами 88
Правопис -ться, -шся в кінці дієслів 90
Букви е, и в особових закінченнях дієслів I та II дієвідмін 91
Особові форми дієслів із чергуванням кінцевого приголосного основи. 92
Буква ь у дієсловах наказового способу 94