Українська мова. 6 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Ф177046У
автор:
Головко Вікторія Вікторівна

Українська мова. 6 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі.— Х.: Вид-во «Ранок», 2015.— 184 с.
ISBN 978–617–09–1887–1.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови для учнів 6 класу шкіл з українською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план; матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друко­ваному посібнику; ділові папери). Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр

Увага! Для того щоб отримати код зі скретч-карти для завантаження додаткових матеріалів та інструкції з його використання, напишіть на електронну адресу e-ranok@ukr.net.

Тема листа: "Код зі скретч-карти". У листі вкажіть інформацію про свою покупку (код та назва книги, дата та час здійснення оплати).

Мова:
укр.
кількість сторінок:
188
розмір файлу:
5,12 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Урок 1. Багатство й краса української мови 4
Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мову й мовлення. Ситуація спілкування 6
Урок 3. Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення 8
урок 4. Просте речення. Розділові знаки в простому реченні 10
Урок 5. Звертання. Вставні слова та сполучення слів 12
Урок 6. Однорідні члени в простому реченні 14
Урок 7. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні 16
Урок 8. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі 18
Урок 9. Розвиток зв’язного мовлення. Структура тексту. Тема й основна думка тексту 20
Урок 10. Розв’язок зв’язного мовлення. Повторення відомостей про стилі й типи мовлення 22
Урок 11. Контрольна робота № 1 24
Урок 12. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені слова 26
Урок 13. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту 28
Уроки 14-15. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми 30
Урок 16. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту 32
Уроки 17-18. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова 34
Урок 19. Діалектні слова 36
Урок 20. Професійні слова й терміни 38
Урок 21. Офіційно-ділова лексика 40
урок 22. Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери 42
Урок 23. Розвиток зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю 44
Урок 24. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення 46
Урок 25. Джерела української фразеології 48
Уроки 28-29. Змінювання й творення слів. Основні способи словотвору 50
Урок 30. Основні способи словотворення 52
Урок 31. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості будови роздуму 54
Урок 32. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова 56
Урок 33-34. Зміни приголосних при творенні слів 58
Урок 35. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ розповідного тексту 60
Уроки 36-37. Складні слова. Правопис складних і складноскорочених слів 62
Урок 39. Загальна характеристика частин мови 64
Урок 40. Іменник як частина мови 66
Урок 41. Іменники — назви істот і неістот. Іменники — загальні й власні назви 68
Урок 42. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту 70
Урок 43. Рід іменників. Іменники спільного роду 72
Урок 44. Число іменників 74
Урок 45. Відмінки іменників, їх значення 76
Урок 46. Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників 78
урок 48. Відмінювання іменників I відміни 80
Урок 49. Відмінювання іменників II відміни 82
Урок 50. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни 84
Урок 51. Відмінювання іменників III відміни 86
Урок 52. Відмінювання іменників IV відміни 88
Урок 54. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 90
Урок 55. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту 92
Урок 56. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників 94
Урок 57. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 96
урок 58. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною 98
Урок 60. Особливості творення іменників. Правопис складних іменників 100
Урок 61-62. Правопис іменників. Написання не з іменниками 102
Урок 63. Літери е, и, і в суфіксах 104
Урок 64. Особливості написання іменників у кличному відмінку 106
Уроки 65-66. Написання та відмінювання імен по батькові 108
Уроки 67-68. Підсумкові уроки з теми «Іменник як частина мови» 110
Урок 70. Прикметник як частина мови 112
Урок 71. Групи прикметників за значенням 114
Урок 72. Перехід прикметників з однієї групи в іншу 116
Уроки 73-74. Ступені порівняння прикметників 118
Уроки 75-76. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої та м’якої груп 120
Урок 77. Повні та короткі форми прикметників 122
Урок 78. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники 124
Урок 80. Написання прикметників із суфіксами 126
Урок 81. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів 128
Урок 82. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі 130
Урок 83. Написання не з прикметниками 132
Урок 84. Написання нн і н у прикметниках 134
Уроки 85-86. Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення 136
Урок 87. Написання складних прикметників разом або через дефіс 138
Урок 88. Написання й відмінювання прізвищ 140
Урок 90. Числівник 142
Урок 91-92. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені 144
Урок 93-94. Відмінювання кількісних числівників 146
Урок 95. Відмінювання порядкових числівників 148
Урок 96. Творення числівників. Морфологічний розбір числівників 150
Уроки 97-98. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту 152
Уроки 99-100. Правопис числівників 154
Урок 103. Займенник. Розряди займенників за значенням 156
Урок 104. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис природи за картиною 158
Урок 105. Особові займенники. Зворотний займенник себе 160
Урок 106. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум про вчинок людини 162
Уроки 107-108. Розвиток зв’язного мовлення 164
Уроки 109-110. Питальні, відносні, вказівні й означальні займенники 166
Уроки 111-112. Заперечні й неозначені займенники 168
Урок 113. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету типу роздуму про вчинок людини 170
Уроки 114-115. Присвійні займенники. Морфологічний розбір займенників 172
Урок 117. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. План роботи 174
Урок 118. Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології 176
Урок 119. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості опису приміщення 178
Урок 120. Узагальнення й систематизація вивченого 180
Урок 121-122. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології 182
Зміст 184