Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів

код:
Ф302007У
автор:
Шевелєва Л. А.

Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів.— Х. : Вид-во «Ранок», 2017.— 288 с.— (Серія «Бібліотека вчителя-словесника»).
ISBN 978–617–09–0476–8.
У збірнику вміщено 480 художніх, науково‑популярних та публіцистичних текстів 122 авторів. Він укладений на основі шкільної програми і допоможе учням 5–11 класів засвоїти основні правила орфографії і пунктуації, відчути мудрість і красу української мови.
Залежно від обраної методики вчитель може проводити різні види диктантів. У коментарях після диктантів указано кількість слів та орфограми і пунктограми, над якими текст дає можливість працювати.
УДК 811.161.2.(082.24)
ББК 74.268.1Укр 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
288
розмір файлу:
4,57 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

 Передмова 3
5 клас
Синтаксис і пунктуація
Речення і словосполучення 4
Головні і друорядні члени речення 5
Речення з одноріднии членами 7
Складні речення 10
Речення із звертанням 11
Пряма мова. Діалог 12
Фонетика, графіка і орфографія
Голосні наголошені і ненаголошені 14
Спрощення в групі приголосних 14
Позначення мякості приголосних на письмі. Сполучення букв ьо, йо 15
Апостроф 16
Подвоєння букв 17
Будова слова і орфографія
Корінь, префікс, суфікс. закінчення 18
Чергування голосних і приголосних звуків 21
Складні слова 24
Префікси з-(зі-), с- роз-, без-, пре-, при-, прі-, 25
Повторення вивченого в 5 класі 27
6 клас
Морфологія і орфографія
Самосійні частини мови 30
Іменник 31
Прикметник 39
Числівник 45
Займенник 49
Дієслово 50
Повторення вивченого в 6 класі 58
7 клас
Дієприкметник 61
Дієприслівник 64
Прислівник 67
Службові частини мови
Прийменник 71
Сполучник 75
Частка 76
Вингук 80
Повторення вивченого в 7 класі 81
8 клас
Синтаксис і пунктуація
Просте речення
Тире між підметом і присудком 83
Прикладка 86
Порівняльний зворот 88
Речення з однорідними членами 91
Речення із звертанням 95
Вставні слова, словосполучення і речення 97
Відокремлені другорядні члени речення 100
Повторення вивченого в 8 класі 105
9 клас
Складне речення
Складносурядні речення 108
Складнопідрядні речення 110
Безсполучникові склдні речення 114
Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового звязку 117
Повторення вивченого в 5 - 9 класах
10 клас
Орфографія і пунктуація 132
11 клас
Орфографія і пунктуація 153
Диктанти для підготовки до екзаменів 173
Диктанти для абітурієнтів 189