Хімія. 8—9 класи: Наочний довідник

код:
х2670У
автор:
Туріщева Л. В

Хімія. 8—9 класи: Наочний довідник. — К., Х.: Веста, 2006. — 112 с.

ISBN 966-08-0818-6

Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків за розділами шкільного курсу біології 8—9 класів і складено відповідно до чинної програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Наочний довідник призначено для учнів, абітурієнтів і вчителів біології.

УДК 373.167:546
ББК 74.265.7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
2,47 Мб
Цiна: 10 грн 7 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

8 КЛАС

Предмет неорганічної хімії.

Значення хімії в народному господарстві та побуті

Розділ 1

Тема 1. Початкові хімічні поняття

Речовини, властивості речовин. Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей 9

Фізичні та хімічні явища 12

Хімічний елемент. Назви та символи хімічних елементів 14

Прості та складні речовини. Молекулярна і немолекулярна будова речовин 16

Хімічна формула. Відносна молекулярна маса речовини 17

Валентність атомів елементів 18

Атомно-молекулярне вчення 19

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння 21

Тема 2. Прості речовини. Повітря

Оксисен — хімічний елемент, кисень — проста речовина.

Фізичні та хімічні властивості кисню. Добування і застосування кисню 22

Повітря і його склад 24

Горіння і повільне окиснення 26

Гідроген як хімічний елемент і водень як проста речовина. Властивості водню.

Добування і застосування водню 27

Об’ємні співвідношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро.

Молярний об’єм газів 29

Тема 3. Складні речовини. Основні класи неорганічних речовин

Оксиди 31

Вода як найважливіший оксид 33

Кислоти 36

Хлоридна кислота і хлороводень 39

Основи 40

Солі 43

Класифікація неорганічних речовин 46

Тема 4. Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій 47

Енергетичний ефект хімічних реакцій 48

Швидкість хімічних реакцій 49

Хімічна рівновага. Реакції оборотні та необоротні 51

9 КЛАС

Розділ 2

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

Поняття про лужні метали 54

Поняття про галогени 55

Періодична система хімічних елементів 56

Будова атома. Склад атомних ядер 57

Будова атома і періодична система елементів Д. І. Менделєєва

Будова електронних оболонок атомів 59

Характеристика хімічних елементів за їх положенням у системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва 64

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Електронегативність хімічних елементів 66

Полярний і неполярний ковалентний зв’язки 66

Йонний зв’язок 68

Кристалічні ґратки 69

Ступінь окиснення і валентність 70

Окисно-відновні реакції 72

Тема 3. Розчини

Поняття про розчини та розчинність 75

Електроліти та неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації 77

Реакції йонного обміну 82

Тема 4. Загальні відомості про метали

Характеристика металів 83

Добування металів. Електроліз 88

Корозія металів. Сплави 90

Доменне виробництво чавуну 93

Способи виробництва сталі 95

Кальцій і його сполуки 97

Натрій і Калій як представники лужних металів 98

Алюміній і його сполуки 99

Ферум і його сполуки 101

ДОДАТКИ

Словник термінів 104

Довідкові таблиці

Електронегативність елементів

Зміна кольору індикаторів залежно від середовища 107

Таблиця розчинності 108

Періодична система елементів Д. І. Менделєєва 109

Література 110