Хімія. 7—9 класи. Короткий довідник школяра

код:
Ш10316У
автор:
Григорович О. В

Хімія. 7—9 класи / О. В. Григорович, О. С. Зозуля. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 176 с. — (Серія «Короткий довідник школяра».)

ISBN 978–611–540–106–2

Посібник відповідає програмі з хімії, затвердженій Міністерством освіти і науки України. У довіднику стисло викладений основний матеріал програми. Даний посібник допоможе учням під час підготовки до уроків, тематичного контролю знань.

Призначений для учнів 7—9 класів загальноосвітніх закладів.

УДК 54:371.398(072)
ББК 24:74.262.4я2

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
3,53 Мб
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

7 клас 10

7.1. Предмет і завдання хімії 10

7.2. Зв’язок хімії з іншими науками 10

7.3. Основні етапи розвитку хімії 11

7.4. Наукові методи пізнання в хімії 12

7.5. Лабораторне обладнання та пристрої 14

7.6. Речовини та їхні фізичні властивості 18

7.6.1. Фізичні властивості речовин 18

7.6.2. Агрегатні стани речовин 19

7.7. Чисті речовини та суміші 19

7.8. Фізичні та хімічні явища 20

7.9. Атоми. Молекули. Йони 21

7.9.1. Атоми та молекули 21

7.9.2. Йони 23

7.9.3. Будова речовин 23

7.10. Хімічні елементи 23

7.10.1. Назви та символи хімічних елементів 24

7.10.2. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 25

7.11. Хімічні формули речовин 26

7.11.1. Валентність 27

7.11.2. Визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук 29

7.11.3. Складання формули бінарної сполуки за валентністю елементів 30

7.11.4. Назви бінарних сполук 31

7.12. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса 32

7.12.1. Відносна атомна маса 32

7.12.2. Відносна молекулярна маса 32

7.13. Кількісний склад речовин. Масова частка елемента 33

7.13.1. Кількісний склад речовин 33

7.13.2. Масова частка елемента в речовині 34

7.14. Прості та складні речовини 35

7.14.1. Прості речовини 35

7.14.2. Складні речовини 37

7.15. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях 38

7.15.1. Закон збереження маси 38

7.15.2. Складання рівнянь хімічних реакцій 39

7.16. Прості речовини метали і неметали 40

7.16.1. Хімічний елемент Оксиген 41

7.16.2. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню 40

7.16.3. Добування кисню 43

7.16.4. Хімічні властивості кисню 44

7.16.5. Горіння й окиснення речовин на повітрі 45

7.16.6. Застосування кисню 46

7.16.7. Кругообіг Оксигену в природі 46

7.16.8. Хімічний елемент Ферум 47

7.16.9. Залізо. Фізичні властивості та застосування 48

7.16.10. Хімічні властивості заліза 49

7.16.11. Корозія заліза 50

8 клас 51

8.1. Кількість речовини 51

8.2. Молярна маса речовин 51

8.3. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро 53

8.4. Відносна густина газів 54

8.5. Оксиди 54

8.5.1. Кількісний склад і назви оксидів 54

8.5.2. Будова та фізичні властивості оксидів 56

8.5.3. Поширеність оксидів у природі 56

8.5.4. Використання оксидів 57

8.5.5. Хімічні властивості та добування оксидів 57

8.5.6. Основні оксиди 58

8.5.7. Несолетворні оксиди 59

8.5.8. Способи добування оксидів 59

8.5.9. Хімічні властивості оксидів 61

8.6. Кислоти 61

8.6.1. Класифікація кислот 64

8.6.2. Фізичні властивості кислот 64

8.6.3. Хімічні властивості й добування кислот 64

8.6.4. Добування кислот 65

8.6.5. Поширеність у природі 66

8.6.6. Виявлення кислот 67

8.6.7. Використання кислот 67

8.6.8. Безпека при роботі з кислотами 67

8.7. Основи 67

8.7.1. Поняття про основи, їх склад і назви 67

8.7.2. Фізичні властивості основ та їх класифікація 68

8.7.3. Виявлення основ 69

8.7.4. Хімічні властивості основ 69

8.7.5. Добування основ 71

8.7.6. Використання основ 72

8.7.7. Безпека при роботі з основами 72

8.7.8. Поняття про амфотерність 73

8.8. Солі 74

8.8.1. Поняття про солі, їх склад і назви 74

8.8.2. Фізичні властивості солей 76

8.8.3. Хімічні властивості солей 77

8.9. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук 72

8.10. Періодичний закон і Періодична система елементів 79

8.10.1. Перші спроби класифікації хімічних елементів 79

8.10.2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 81

8.10.3. Періодична система хімічних елементів 82

8.10.4. Властивості елементів у підгрупах 82

8.11. Будова атома 82

8.11.1. Склад атома 82

8.11.2. Нукліди та ізотопи 84

8.11.3. Рух електронів в атомі. Орбіталі 87

8.11.4. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи 91

8.11.5. Будова електронних оболонок і групи Періодичної системи 93

8.11.6. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів 94

8.12. Хімічний зв’язок і будова речовини 96

8.12.1. Ковалентний зв’язок 97

8.12.2. Йонний зв’язок 99

8.12.3. Будова твердих речовин та їхні властивості 100

8.12.4. Ступінь окиснення 103

9 клас 100

9.1. Розчини 106

9.1.1. Класифікація розчинів 106

9.1.2. Механізм розчинення 107

9.1.3. Розчинність речовин і її залежність від різних чинників. Кристалогідрати 109

9.1.4. Кількісний склад розчинів. Масова частка розчиненої речовини 110

9.1.5. Електроліти і неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації 111

9.1.6. Дисоціація кислот, основ і солей 112

9.1.7. Ступінь дисоціації 114

9.1.8. Кислотність середовища 114

9.1.9. Реакції йонного обміну 115

9.2. Хімічні реакції 116

9.2.1. Класифікація хімічних реакцій 116

9.2.2. Окисно-відновні реакції 119

9.2.3. Тепловий ефект хімічних реакцій 122

9.2.4. Швидкість хімічної реакції 123

9.2.5. Хімічна рівновага 125

9.3. Органічні та неорганічні сполуки 126

9.4. Будова атома Карбону в органічних сполуках 127

9.5. Структурні формули органічних сполук 129

9.6. Ізомерія 130

9.7. Класифікація органічних сполук 133

9.8. Алкани. Метан 135

9.8.1. Гомологічний ряд і номенклатура алканів 135

9.8.2. Фізичні властивості алканів 138

9.8.3. Хімічні властивості алканів 138

9.8.4. Добування алканів 139

9.8.5. Застосування алканів 140

9.9. Ненасичені вуглеводні. Етилен. Ацетилен 140

9.9.1. Гомологічні ряди і номенклатура ненасичених вуглеводнів 140

9.9.2. Будова молекул етилену й ацетилену 141

9.9.3. Хімічні властивості алкенів і алкінів 142

9.9.4. Добування етилену й ацетилену 143

9.9.5. Застосування ненасичених вуглеводнів 144

9.10. Поняття про полімери 144

9.10.1. Реакція полімеризації 144

9.10.2. Основні характеристики полімерів 145

9.11. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка 146

9.11.1. Нафта 146

9.11.2. Хімічна переробка нафтопродуктів 147

9.11.3. Природний газ 149

9.11.4. Кам’яне вугілля 149

9.12. Спирти 149

9.12.1. Поняття про спирти 149

9.12.2. Фізичні властивості спиртів 150

9.12.3. Хімічні властивості спиртів 151

9.12.4. Застосування спиртів 152

9.13. Карбонові кислоти 152

9.13.1. Оцтова кислота 153

9.13.2. Хімічні властивості оцтової кислоти 153

9.13.3. Застосування оцтової кислоти 154

9.14. Жири 154

9.14.1. Утворення жиру 155

9.14.2. Хімічні властивості жирів 155

9.14.3. Мило 156

9.15. Вуглеводи 157

9.15.1. Глюкоза 157

9.15.2. Сахароза 159

9.15.3. Крохмаль і целюлоза 159

9.15.4. Загальна схема виробництва цукру 160

9.16. Амінокислоти. Білки 161

9.16.1. Хімічні властивості амінокислот 161

9.16.2. Білки 162

9.17. Нуклеїнові кислоти 165

9.17.1. Поняття про нуклеїнові кислоти, їх різновиди 165

9.17.2. Склад і будова нуклеїнових кислот 166
9.17.3. Значення нуклеїнових кислот 168