Хімія. 11 клас: Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт (академічний рівень)

код:
Ш900416У
автор:
І. І. Черевань; авт. дод. О. М. Білик

Черевань І. І.
Ч-46 Хімія. 11 клас: Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт (академічний рівень) / І. І. Черевань; авт. дод. О. М. Білик.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 48 с. + дод. 16 с.
ISBN 978-617-540-113-2
Посібник містить лабораторні досліди і практичні роботи, передбачені чинною програмою академічного рівня. У вкладиші, що виймається з основного зошита, розміщено самостійні та контрольні роботи. Зошит призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
УД К [54:372.8](076.5)
ББК 74.262.4я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
4,70 МБ
Цiна: 10 грн 8 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Тема «Вуглеводні »
Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів, конформацій) 4
Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах 6
Тема «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка»
Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля (колекція) 10
Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення з різними видами палива (колекція) 12
Тема «Оксигеновмісні сполуки»
Лабораторний дослід № 1. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом 14
Лабораторний дослід № 2. Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(І) оксидом 15
Лабораторний дослід № 3. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом 16
Лабораторний дослід № 4. Окиснення спирту до альдегіду 17
Лабораторний дослід № 5. Дія етанової кислоти на індикатори 18
Лабораторний дослід № 6. Взаємодія етанової кислоти з магнієм 20
Лабораторний дослід № 7. Взаємодія етанової кислоти з лугом 21
Лабораторний дослід № 8. Розчинність жирів 22
Лабораторний дослід № 9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів 23
Лабораторний дослід № 10. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів 24
Лабораторний дослід № 11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом 26
Лабораторний дослід № 12. Відношення крохмалю до води 27
Лабораторний дослід № 13. Взаємодія крохмалю з йодом 28
Практична робота № 1. Властивості етанової кислоти 29
Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач 32
Тема «Нітрогеновмісні сполуки»
Лабораторний дослід № 1. Кольорові реакції білків 35
Тема «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі»
Лабораторний дослід № 1. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів 37
Лабораторний дослід № 2. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів 39
Лабораторний дослід № 3. Порівняння властивостей каучуку і гуми 41
Тема «Роль хімії в житті суспільства»
Лабораторний дослід № 1. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів) 43
Лабораторний дослід № 2. Виявлення деяких неорганічних і органічних речовин у складі ужиткових продуктів 44