Хімічні диктанти. 7-9 класи

код:
Х6981У
автор:
Григорович О. В.

Григорович О. В.

Г72 Хімічні диктанти. 7-9 класи. / О. В. Григорович, А. В. Віценцик- Х.: Вид-во «Ранок», 2008.- 160 с.- (Бібліотека творчого вчителя).

ISBN 978–966–672–239–6

Запропонований збірник містить хімічні диктанти для 7-9 класів допрофільної школи з 12-річним терміном навчання і складається з диктантів тем, що вивчаються в цих класах відповідно до чинної програми. Він допоможе вчителю здійснювати систематичний контроль навчальних досягнень учнів як в усній, так і письмовій формі. Запропоновані диктанти можуть бути використані на різних етапах уроку як для диференційованого, так і інтерактивного навчання.

Для кожної теми запропоновано два варіанти диктантів та короткі відповіді на питання.

Посібник пропонується вчителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентам вузів педагогічних спеціальностей.

УДК 371.71

ББК 51.2я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,67 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 6

7 клас

Тема 1: Вступ. Хімія в навколишньому середовищі.

Короткі відомості з історії розвитку хімії 8

Тема 2: Правила техніки безпеки. Робота в лабораторії 10

Тема 3: Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовини 12

Тема 4. Чисті речовини і суміші. 14

Тема 5: Атоми, молекули, йони 16

Тема 6: Назви і символи хімічних елементів 18

Тема 7: Початкові поняття про Періодичну систему 20

Тема 8: Відносна атомна маса. Прості і складні речовини.

Хімічні формули 22

Тема 9: Хімічні елементи та прості речовини 24

Тема 10: Валентність. Відносна молекулярна та відносна формульна маса 26

Тема 11: Складання формул за валентністю 28

Тема 12: Масова частка елемента в складній речовині 30

Тема 13: Фізичні та хімічні явища 32

Тема 14: Закон збереження маси. Хімічні рівняння 34

Тема 15: Кисень 36

Тема 16: Властивості кисню 38

Тема 17: Горіння та повільне окиснення. Кругообіг Оксисену 40

Тема 18: Залізо 42

8 клас

Тема 1: Кількість речовини. Число Авогадро. Молярна маса 44

Тема 2: Молярний об’єм. Відносна густина газів 46

Тема 3: Основні класи неорганічних сполук. Оксиди 48

Тема 4: Складання формул оксидів 50

Тема 5: Кислоти 52

Тема 6: Оксиди, кислоти(формули) 54

Тема 7: Основи. 56

Тема 8: Солі: поняття, фізичні властивості, поширеність 58

Тема 9: Основи, солі(формули) 60

Тема 10: Хімічні властивості оксидів 62

Тема 11: Властивості та добування оксидів (рівняння реакцій) 64

Тема 12: Ряд активності металів 66

Тема 13: Ряд активності металів (рівняння реакцій) 68

Тема 14: Хімічні властивості та добування солей 70

Тема 15: Хімічні властивості та добування солей (рівняння реакцій) 72

Тема 16: Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук 74

Тема 17: Амфотерні оксиди і гідроксиди. Генетичний зв’язок 76

Тема 18: Перші спроби класифікації елементів 78

Тема 19: Періодичний закон. Періодична система 80

Тема 20: Життя і діяльність Д. І. Менделєєва 82

Тема 21: Поняття про будову атома. Склад атомних ядер 84

Тема 22: Ізотопи. Радіоактивне випромінювання 86

Тема 23: Рух електронів в атомі 88

Тема 24: Розподіл електронів в атомі 90

Тема 25: Будова електронної оболонки атомів 92

Тема 26: Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи 94

Тема 27: Взаємозв’язок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів 96

Тема 28: Узагальнення з теми Будова атома.

Періодична система 98

Тема 29: Природа хімічного зв’язку. 100

Тема 30: Типи хімічного зв’язку 102

Тема 31: Властивості ковалентного та йонного зв’язку 104

Тема 32: Валентність і ступінь окиснення 106

Тема 33: Ступінь окиснення 108

Тема 34: Типи кристалічних ґраток 110

Тема 35: Узагальнення з теми «Хімічний зв’язок» 112

9 клас

Тема 1: Поняття про розчини 114

Тема 2: Теплові ефекти розчинення. Масова частка розчиненої речовини 116

Тема 3: Електроліти. Теорія електролітичної дисоціації 118

Тема 4: Електроліти і неелектроліти 120

Тема 5: Ступінь дисоціації. Реакції обміну між розчинами електролітів 122

Тема 6: Класифікація хімічних реакцій 124

Тема 7: Окисно-відновні реакції 126

Тема 8: Тепловий ефект хімічної реакції 128

Тема 9: Швидкість хімічної реакції 130

Тема 10: Хімічна рівновага 132

Тема 11: Теорія Бутлерова. Метан 134

Тема 12: Алкани. 135

Тема 13: Етилен. Ацетилен 138

Тема 14: Спирти 140

Тема 15: Вуглеводи 142

Додатки 144