Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків

код:
Г281036У
автор:
О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Всесвітня історія. 7 клас : розробки уроків / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 288 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978–617–09–2539–8.
Посібник складено згідно з навчальною програмою «Всесвітня історія. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Видання містить розробки уроків, зокрема узагальнення й тематичного контролю, а також практичні заняття. До посібника додається скретч-картка, що надає доступ до безкоштовного електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Він містить календарно-тематичний план, плани-конспекти нестандартних уроків, мультимедійні презентації до деяких уроків і відповіді до «Зошита для контролю навчальних досягнень учнів».
Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.
УДК [37.091.321:94(100)??05/...??](075.3)
ББК 74.266.3я72 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
288
розмір файлу:
6,07 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова
Урок № 1
Урок № 2
Розділ I. Перші середньовічні держави
Урок № 3
Урок № 4
Урок № 5
Урок № 6
Урок № 7
Розділ II. Середньовічний світ Західної Європи
Урок № 8
Урок № 9
Урок № 10
Урок № 11
Урок № 12 Виникнення середньовічного міста. Ремесло і торгівля в середньовічному місті. 83
Урок № 13 Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Середньовічний світ Західної Європи». 94
Розділ III. Європейське суспільство і держави у X—XV ст.
Урок № 14 Північна Європа у VIII—XI ст. .100
Урок № 15 Епоха хрестових походів.. .106
Урок № 16 Практичне заняття «Наслідки хрестових походів».. .114
Урок № 17 Держава в Середньовічній Європі.. .116
Урок № 18 Англія та Франція у XII—XV ст. .123
Урок № 19 Священна Римська імперія XII—XV ст.. .143
Урок № 20 К раїни басейну Середземного моря.. .156
Урок № 21 Узагальнення і тематичний контроль за розділом III «Європейське суспільство і держави в X—XV ст.».. .167
Розділ IV. М атеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя
Урок № 22 Н аукові і технічні досягнення. Книгодрукування.. 176
Урок № 23 Християнська церква в XII — XV cт. Єретики і боротьба з ними.. .184
Урок № 24 Практичне заняття «Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента».. .191
Урок № 25 Архітектура і мистецтво.. .195
Урок № 26 Р аннє Відродження й гуманізм.. .199
Урок № 27 Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя».. .204
Розділ V. К раїни Центральної та Східної Європи в Х—XV ст.
Урок № 28 К раїни Східної Європи у Х—XV ст. Виникнення держав у Центральній та Східній Європі в IX—XI ст.. .209
Урок № 29 Н овгородська республіка. Виникнення і становлення Московської держави. Північно-Східна Русь. Утворення та зміцнення Московської держави 228
Урок № 30 Практичне заняття «Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій».. .248
Розділ VІ. Середньовічний Схід
Урок № 31 Утворення Османської імперії. .253
Урок № 32 О собливості розвитку країн Сходу. Китай у Середні віки.. .260
Урок № 33 І ндія у Середні віки. .271
Урок № 34 Узагальнення і тематичний контроль за розділами «Країни Центральної та Східної Європи в X—X ст.»,«Середньовічний Схід».278
Урок № 35 Узагальнення до курсу «Середні віки в історії людства».. .283