Вивчаємо Java у школі: навчальний посібник у 2 частинах. Частина 2. Класи, об’єкти, методи

код:
Т901087У
автор:
В.Д. Руденко, О.О. Жугастров

Вивчаємо Java у школі : навч. посіб. у 2 ч. : Ч. 2. Класи, об’єкти, методи / В. Д. Руденко, О. О. Жугастров. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 96 с.
ISBN 978-617-09-2857-3 (Ч. 1)
ISBN 978-617-09-2975-4 (Ч. 2)
Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості про мову програмування Java і складається з двох частин: «Синтаксис мови» (частина 1) та «Класи, об’єкти, методи» (частина 2). До частини 2 вміщено основні відомості щодо класів, об’єктів і методів мови програмування Java. Описано еволюцію мов програмування, обґрунтовано причини появи об’єктно-орієнтованих мов; наведено детальну характеристику класів і об’єктів мови програмування Java, а також приклади навчального призначення, на яких розглянуто методику створення класів із різними структурами методів. Розглянуто різні варіанти наслідування і сутність динамічної диспетчеризації методів. Призначено для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться мовою програмування Java.
УДК 004.43-93
ББК 74.263.2 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
13,1 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Розділ 1. Елементи теорії мови Java
1.1 Чому і як виникла мова Java 4
1.2 Особливості компіляції Java-програм 6
1.3 Принципи об’єктно-орієнтованого програмування 8
Розділ 2. Класи, об’єкти і методи
2.1 Поняття класу 11
2.2 Оголошення об’єктів 13
2.3 Структура класу, що не містить методу 14
2.4 Створення класу з даними й методом 17
2.5 Класи з методами, що мають параметри 21
2.6 Використання конструктора у класах 25
2.7 Початкові відомості про зв’язки між класами 28
2.8 Методи у класі з однаковими іменами 30
2.9 Використання в методах об’єктів як параметрів 32
2.10 Рекурсивні обчислення 36
2.11 Початкові відомості про керування доступом
до членів класу 40
2.12 Клас String 43
2.13 Ключові слова static і final 46
2.14 Вкладені й внутрішні класи 50
2.15 Методи зі змінною кількістю аргументів 52
Розділ 3. Основи наслідування
3.1 Сутність наслідування 56
3.2 Варіанти наслідування простих змінних і методів 59
3.3 Використання конструкторів для реалізації
наслідування 63
3.4 Використання ключового слова super 67
3.5 Динамічна диспетчеризація методів 73
Розділ 4. Пакети та інтерфейси
4.1 Загальні відомості про пакети 79
4.2 Керування доступом 82
4.3 Імпорт пакетів 87
4.4 Поняття інтерфейсу 88