Вивчаємо Java у школі: навчальний посібник у 2 частинах. Частина 1: Синтаксис мови

код:
Т901086У
автор:
В.Д. Руденко, О.О. Жугастров

Вивчаємо Java у школі : навч. посіб. у 2 ч. : Ч. 1. Синтаксис мови / В. Д. Руденко, О. О. Жугастров. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 96 с.
ISBN 978-617-09-2857-3 (Ч. 1)
ISBN 978-617-09-2975-4 (Ч. 2)
Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості про мову програмування Java і складається з двох частин: «Синтаксис мови» (частина 1) та «Класи, об’єкти, методи» (частина 2). У частині 1 розглянуто синтаксис мови програмування Java. Наведено стислу характеристику мови Java, методику розроблення проекту і структуру програми у середовищі Intellij IDEA 14.1. Достатньо детально описано базові компоненти мови Java, у тому числі алфавіт, ідентифікатори, літерали, ключові слова,  оператори, прості типи даних, арифметичні й логічні оператори та відповідні вирази. Також описано оператори умовного переходу й оператори циклу, порядок оголошення масивів  і типові операції в одновимірних і двовимірних масивах. Призначено для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться мовою програмування Java.
УДК 004.43-93
ББК 74.263.2 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
12,8 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Розділ 1. Початкові відомості про мову Java
1.1 Загальний порядок розв’язування задач на комп’ютері 5
1.2 Еволюція і класифікація мов програмування 8
1.3 Загальні відомості про мову Java 12
1.4 Створення проекту 16
1.5 Створення найпростішого програмного коду 19
Розділ 2. Прості типи даних, арифметичній логічні вирази
2.1 Базові компоненти мови Java 22
2.2 Прості типи даних і змінні 23
2.3 Арифметичні оператори й арифметичні вирази 26
2.4 Перевірка і перетворення типів 30
2.5 Логічні оператори і вирази 32
2.6 Побітові оператори 34
Розділ 3. Розгалужені й циклічні алгоритми
3.1 Програмування алгоритмів із розгалуженою структурою 40
3.2 Вкладені оператори умовного переходу 44
3.3 Розгалуження за багатьма гілками 46
3.4 Програмування циклічних алгоритмів 49
3.5 Оператори переходу 58
3.6 Покрокове виконання програми 65
Розділ 4. Масиви
4.1 Одновимірні масиви 68
4.2 Двовимірні масиви 72
4.3 Типові програми опрацювання одновимірних
числових масивів 76
4.4 Типові програми опрацювання двовимірних
числових масивів 80
4.5 Пошук даних у масиві 84
4.6 Сортування масиву 87
Додаток. Основні команди середовища IntelliJ IDEA 14.1 91
Література 94