Історія України. 8 клас. І семестр: навчально-моніторинговий комплект

код:
З530118У
автор:
Горєла І. М.

Історія України. 8 клас. І семестр : навчально-моніторинговий комплект / І. М. Горєла, О. О. Сасіна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2016. — 64 с. + 16 с. (вкладка); інтернет-додаток (скретч карта).
ISBN 978-617-09-2938-9
Навчально-моніторинговий комплект з історії України складається з «Навчального зошита», вкладки «Заліковий зошит» та інтернет-додатка, відповідає новій програмі з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить матеріал І семестру. У «Навчальному зошиті» матеріал розподілено за уроками. У кожному уроці виділено рубрики: «Теоретичний матеріал», «Розв’язуємо в класі», «Розв’язуємо вдома». Рубрика «Теоретичний матеріал» містить стислий виклад теоретичних матеріалів, які повинні засвоїти учні під час вивчення певної теми. У рубриках «Розв’язуємо в класі» і «Розв’язуємо вдома» подано практичні завдання і виділено місце для їх розв’язання. Вкладка «Заліковий зошит» містить контрольні роботи. Інтернет-додаток дозволяє порівняти результати самоконтролю учня і контролю його навчальних досягнень учителем та отримати рекомендації для учня щодо вдосконалення його знань, умінь і навичок з історії України. Комплект призначений для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Видання можна використовувати в комплекті з будь-яким підручником історії України для 8 класу.
УДК 94(477)??1648/179??(076)
ББК 63.3(0)51(4Укр)я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
7,49 МБ
Безкоштовний додаток:
Заліковий зошит
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Повторення
Урок 1. Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті 4
Урок 2. Вступ 6
Розділ I. «Територія розселення українського етносу. Соціально-економічне, культурне
та духовне життя в Україні в XVI — першій половині XVII ст.»
Урок 3. Люблінська унія 1569 р. Суспільно-політичні зміни. Василь-Костянтин Острозький 8
Урок 4. Магнати і шляхта. Міста і міщани. Фільварки і селяни. Православні братства 11
Урок 5. Шкільництво (Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії). Пересопницьке Євангеліє 14
Урок 6. Книговидання. Діяльність Івана Федорова у Львові та Острозі 16
Урок 7. Церковні собори в Бересті. 1596 р. Утворення Греко-Католицької церкви. Іпатій Потій 18
Урок 8. Практичне заняття «Полемічна література — дзеркало духовного життя та ідейних шукань
українських просвітителів наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» 20
Урок 9. Легалізація православної церкви. Митрополит Петро Могила, його реформи.
Утворення Києво-Могилянської академії 22
Урок 10. Практичне заняття «Українське суспільство XVI — першої половини XVII ст.:
соціально-економічне становище та повсякденне життя» 24
Урок 11. Узагальнення за розділом «Соціально-економічне, культурне та церковне життя
в Україні в XVI — першій половині XVII ст.» 25
Урок 12. Тематичне оцінювання за розділом «Соціально-економічне, культурне та церковне життя
в Україні в XVI — першій половині XVII ст.» 27
Розділ II. «Українське козацтво в XVI — першій половині XVII ст.»
Урок 13. Виникнення та становлення козацького стану. Перші Запорозькі Січі.
Дмитро Вишневецький 29
Урок 14. Військово-політична організація козацтва. Реєстрове козацтво 32
Урок 15. Козацтво в боротьбі за свої права 34
Урок 16. Суходільні та морські походи козаків. Петро Конашевич-Сагайдачний 36
Урок 17. Військо Запорозьке і Хотинська війна 38
Урок 18. Практичне заняття «Побут, військово-політична організація та військове мистецтво
українського козацтва» 40
Урок 19. Узагальнення за розділом «Українське козацтво в XVI — першій половині XVII ст.» 42
Урок 20. Тематичне оцінювання за розділом «Українське козацтво в XVI — першій половині XVII ст.» 44
Розділ III. «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»
Урок 21. Початок Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький 46
Урок 22. Переможні битви 1648 р 48
Урок 23. Розгортання Національно-визвольної війни 1649–1653 рр 50
Урок 24. Молдавські походи 53
Урок 25. Гетьманщина наприкінці 1653 р. Утворення козацької держави — Війська Запорозького.
Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Зовнішня політика.
Соціально-економічне життя 55
Урок 26. Практичне заняття «Військо Запорозьке і Московське царство.
Україно-російський договір 1654 р. Переяславська рада. Воєнно-політичні події 1654–1657 рр.» 58
Урок 27. Практичне заняття «Богдан Хмельницький як людина та історичний діяч» 61
Урок 28. Узагальнення за розділом «Національно-визвольна війна українського народу
середини XVII ст.» 63
Урок 29. Тематичне оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу
середини XVII ст.» (див. у вкладці «Тематичне оцінювання»)