Історія України. 8 клас: Розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

код:
Г692003У
автор:
Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Історія України. 8 клас : Розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 112 с.
ISBN 978-617-09-3063-7.
Посібник складений до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка «Історія України» із курсу історії для 8 класу та відповідає чинній навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Видання містить розробки уроків, зокрема узагальнення та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, практичних занять, вивчення історії рідного краю, а також таблиці, схеми та багато цікавої додаткової інформації. До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план, повні плани-конспекти до всіх уроків, у тому числі дидактичні матеріали). Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати. Для вчителів історії, студентів історичних факультетів, викладачів.
УДК [94(477):37.016](073)
ББК 63.3(4Укр)+74.266.31 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
2,99 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступне слово. ?1
Орієнтовне календарно-тематичне планування. Історія України. 8 клас. Рівень стандарту. ?2
Орієнтовне календарно-тематичне планування. Історія України. 8 клас. Поглиблене вивчення. ?5
Урок № 1 (1*) Вступ. 8
Розділ I. Укра їнські землі в XVI ст.
Урок № 2 (2—4*) Соціальна структура українського суспільства та економічне життя 10
Урок № 3 (5—6*) Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель. 12
Урок № 4 (7—9*) Виникнення українського козацтва та перших січей. 14
Урок № 5 (10—12*) Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання. 16
Урок № 6 (13*) Практичне заняття «Повсякденне життя представників основних верств суспільства». 18
Урок № 7 (14*) Церковне життя в XVI ст. 20
Урок № 8 (15—16*) Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання. 22
Урок № 9 (17—18*) Культура України в XVI ст. Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. 24
Урок № 10 (19*) Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом I «Українські землі в XVI ст.» 26
Розділ II. Укра їнські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.
Урок № 11(20—21*) Берестейська унія 1596 р.. 28
Урок № 12 (22—23*) Соціально-економічний розвиток українських земель. 30
Урок № 13 (24—25*) Кримське ханство. 32
Урок № 14 (26—27*) Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. 34
Урок № 15 (28*) Практичне заняття «Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва» 36
Урок № 16 (29—30*) Церковне життя в першій половині XVII ст.. 38
Урок № 17 (31—33*) Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. 40
Урок № 18 (34*) Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Освіта, літописання, література, книговидання 42
Урок № 19 (35*) Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво. 44
Урок № 20 (36*) Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.». 46
Розділ III. Націонал ьно-визвол ьна війна українського наро ду середини XVII ст.
Урок № 21 (37—38*) Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Події 1648—1649 рр.. 48
Урок № 22 (39—40*) Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького. 50
Урок № 23 (41—42*) Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.. 52
Урок № 24 (43—44*) Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин. 54
Урок № 25 (45—46*) Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.. 56
Урок № 26 (47*) Практичне заняття «Богдан Хмельницький як політик і людина». 58
Урок № 27 (48—49*) Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.. 60
Урок № 28 (50*) Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.». 62
Розділ IV. Укра їнські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.
Урок № 29 (51*) Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни. 64
Урок № 30 (52*) Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я. 66
Урок № 31 (53—54*) Україна у 60—80-ті рр. XVII ст.. 68
Урок № 32 (55—56*) Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою. 70
Урок № 33 (57—58*) Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко. 72
Урок № 34 (59*) Практичне заняття «Руїна: причини і наслідки» 74
Урок № 35 (60—61*) Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи 76
Урок № 36 (62—64*) Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. 78
Урок № 37 (65—66*) Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні. 80
Урок № 38 (67—68*) Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. 82
Урок № 39 (69—70*) Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.. 84
Урок № 40 (71*) Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом ІV «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.». 86
Розділ V. Укра їнські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.
Урок № 41 (72—73*) Посилення колоніальної політики Російської імперії. 88
Урок № 42 (75—77*) Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини. 90
Урок № 43 (78—80*) Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі. 92
Урок № 44 (81—83*) Національно-визвольна боротьба українського народу. 94
Урок № 45 (84—85*) Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.. 96
Урок № 46 (86—87*) Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Освіта і книгодрукування, література, розвиток природничих наук. 98
Урок № 47 (88—89*) Культура українських земель у другій половині XVIII ст.Архітектура, образотворче мистецтво, музика. .100
Урок № 48 (90—91*) Практичне заняття «Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичніджерела» .102
Урок № 49 (92—93*) Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.. .104
Урок № 50 (94*) Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділомV «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.». .106
Урок № 51 (95*) Узагальнення знань до курсу «Україна в Ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину». .