Історія України. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Г283078У
автор:
Святокум О. Є.

ISBN 978-617-09-1859-8.
Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів 10-х класів із курсу історії України (рівень стандарту). Додаток містить завдання для роботи з історичними джерелами.
Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.
УДК [372.8:94(477)“19”](075.3)
ББК 63.3(4Укр)6/61я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
1,44 МБ
Безкоштовний додаток:
Безкоштовний додаток до комплексного зошита для контролю знань
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Поточний контроль. Вступ. Тема 1. Україна на початку XX ст. Україна у складі Росії _
та Австро-Угорщини 1
Поточний контроль. Процес політизації українського суспільства та визвольного руху. _
Події російської революції 1905—1907 рр. в Україні 3
Поточний контроль. Розвиток культури на початку XX ст. 5
Узагальнюючий контроль. Вступ. Тема 1. Україна на початку XX ст. 7
Поточний контроль. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок української _
революції. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. _
Ставлення населення і політиків до війни 11
Поточний контроль. Воєнні дії на території України в 1914 р. Воєнні дії на території _
України в 1915—1917 рр. 13
Поточний контроль. Початок Української революції 15
Узагальнюючий контроль. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. _
Початок української революції 17
Поточний контроль. Тема 3. Українська державність у 1917—1920 рр. Проголошення УНР. _
Мирний договір у Брест-Литовську 21
Поточний контроль. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Утворення Директорії. _
Проголошення ЗУНР 23
Поточний контроль. Запровадження радянської державності та її характер. Повстанські _
рухи, поразка українського визвольного руху, більшовицька окупація України 25
Узагальнюючий контроль. Тема 3. Українська державність у 1917—1920 рр. 27
Поточний контроль. Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917—1921 рр. 31
Поточний контроль. Тема 5. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.) 33
Поточний контроль. Тема 6. Соціально-економічні перетворення в радянській Україні (1929—1938 рр.). _
Перехід до форсованої індустріалізації 35
Поточний контроль. Перехід до суцільної колективізації 37
Поточний контроль. Соціально-політичний устрій України. Стан культури в Україні в 1930-ті рр. 39
Узагальнюючий контроль. Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917—1921 рр. _
Тема 5. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.). _
Тема 6. Соціально-економічні перетворення в радянській Україні (1929—1938 рр.) 41
Поточний контроль. Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр. 45
Поточний контроль. Тема 8. Наш край у 1900—1939 рр. 47