Історія України. 10 клас: Розробки уроків

код:
Г11529У
автор:
О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Історія України. 10 клас: Розробки уроків / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 448 с.— (Майстер-клас).
ISBN 978–611–540–509–1.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень поглибленого та профільного вивчання) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків, розробки уроків, зокрема узагальнення знань, додатковий матеріал до розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо. Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.
УДК [372.8:340(478.9)](075.3)
ББК 74.266.7я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
448
розмір файлу:
2,98 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з курсу історії України у 10 класах з поглибленим і профільним вивченням предметів гуманітарного циклу (70 та 105 годин) 3
Уроки № 1—2 (1—2). Вступ. Початок вивчення новітньої історії України. 6
Тема 1. Європа і світ на початку ХХ ст.
Урок № 3. США на початку ХХ ст. 12
Урок № 4*. Велика Британія та Франція на початку ХХ ст. 18
Урок № 5*. Німеччина й Австро-Угорщина на початку ХХ ст 27
Урок № 6*. Росія на початку ХХ ст 36
Уроки № 7—8*. Узагальнення знань учнів за темою «Європа і світ на початку ХХ ст.». 43
Тема 2. Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)
Урок № 3 (9). Розвиток промисловості та сільського господарства
на українських землях. 47
Урок № 4 (10). Розвиток кооперативного руху. Становище населення 53
Урок № 5 (11). Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні. 58
Урок № 6 (12). Течії українського напрямку суспільно-політичного життя Наддніпрянщини. 64
Урок № 7 (13). Початок нового етапу українського національного руху на західноукраїнських землях. 70
Урок № 8 (14). Участь українських партій Галичини в суспільно-політичному житті 76
Урок № 9 (15). Наростання українського руху на західноукраїнських землях 82
Урок № 10 (16). Події Російської революції 1905—1907 рр.н а українських землях 87
Урок № 11 (17). Розвиток українського руху в роки Російської революції 1905—1907 рр 93
Урок № 12 (18). Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. 100
Урок № 13 (19). Розвиток українського руху в Наддніпрянщині в 1907—1914 рр 106
Урок № 14 (20—21). Культура України. Розвиток освіти, науки, техніки і літератури 113
Урок № 15 (22—23). Культура України. Розвиток образотворчого мистецтва, архітектури, театру і музики. Побут і звичаї українців 121
Урок № 16 (24). Релігійне життя 127
Уроки № 25—26*. Наш край на початку ХХ ст 133
Уроки № 17—18 (27—28). Семінарське заняття за темою «Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)». 135
Уроки № 19— 20 (29—30). Узагальнення знань учнів за темою «Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)» 138
Тема 3. Україна в Першій світо вій війні (1914—1917 рр.)
Урок № 21 (31). Українські землі на початку війни 141
Урок № 22 (32—33). Вплив війни на український національний рух. 147
Урок № 23 (34). Воєнні дії на території України влітку 1914 — навесні 1915 р 153
Урок № 24 (35). Воєнні дії на території України навесні—восени 1915 р. 160 Урок № 25 (36). Воєнні дії та українське суспільство в 1916 — на початку 1917 р. 165
Урок № 26 (37). Україна в умовах наростання кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях 169
Уроки № 38—39*. Наш край у роки Першої світової війни 176
Уроки № 27—28 (40—41). Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.) 177
Уроки № 29—30 (42—43). Узагальнення знань учнів за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)» 179
Тема 4. Українська революція
Уроки № 44—45*. Початок Російської революції 1917 р 182
Уроки № 46—47*. Завершення Російської революції 1917 р. і громадянська війна 193
Урок № 31 (48). Початок Української революції. 210
Урок № 32 (49). Розгортання українського руху на початку революції. 216
Уроки № 33—34 (50—51). Проголошення автономії України і боротьба за її визнання. 222
Урок № 35 (52). Політична ситуація в Україні у вересні—жовтні 1917 р. 231
Тема 5. Український державот ворчий процес (1917—1921 рр.)
Урок № 36 (53—54). Проголошення Української Народної Республіки. 238
Уроки № 37—38 (55—57). Проголошення незалежності Української Народної Республіки. 245
Урок № 39 (58). Практичне заняття за темою «Соціально-економічна політика УЦР». 259
Урок № 40 (59—60). Брест-Литовський (Берестейський) мирний договір. Падіння радянської влади в Україні 261
Урок № 41(61). Семінарське заняття за темою «Зовнішня політика Центральної Ради». 270
Урок № 42 (62). Історичний тренінг за темою «Українська Народна Республіка в період УЦР». 272
Уроки № 43—44 (63—65). Українська Держава. Гетьман П. Скоропадський. 275
Уроки № 45—46 (66—67). Директорія УНР 294
Урок № 47 (68—69). Боротьба за Україну в першій половині 1919 р. Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) 304
Уроки № 48—49 (70—73). Західноукраїнські землі в боротьбі за національне визволення 1918—1919 рр 314
Урок № 50 (74). Практичне заняття за темою «ЗУНР і УНР: порівняльний аналіз розвитку» 326
Урок № 51(75—76). Український національний рух на Буковині, Бессарабії та Закарпатті в 1918—1919 рр. 327
Урок № 52 (77). Падіння більшовицького режиму в Україні влітку 1919 р 333
Уроки № 53—54 (78—79). Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р. 340
Уроки № 55—56 (80—83). Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 — на початку 1920 р 348
Урок № 57 (84—85). Україна у 1920 р. Радянсько-польська війна і Україна 361
Урок № 58 (86—87). Завершення збройної боротьби в Україні. Поразка визвольних змагань 372
Урок № 88*. Семінарське заняття за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)». 383
Урок № 59 (89—90). Узагальнення знань учнів за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)». 392
Тема 6. Ку льту ра і духо вне житт я в Україні 1917—1921 рр.
Урок № 60 (91—92). Національно-культурне будівництво за часів УЦР 397
Урок № 61(93—94). Національно-культурне будівництво за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР. 409
Урок № 62 (95—96). Культурний процес за радянської влади 420
Урок № 63 (97). Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.». 430
Урок № 64 (98—99). Узагальнення знань учнів за темою «Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.». 432
Тема 7. Істо рія рідного краю в 1900—1921 рр.
Урок № 65 (100). Історія рідного краю в 1900—1914 рр. 438
Урок № 66 (101). Історія рідного краю в роки Першої світової війни й Української революції 439
Урок № 67 (102). Історія рідного краю в 1918—1921 рр. 440
Урок № 68 (103). Узагальнення знань учнів за темою «Історія рідного краю в 1900—1921 рр.». 440
Уроки № 69—70 (104—105) 440
Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів 442