Історія України. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Г14718У
автор:
Гісем О. В.

Історія України. 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 64 с.: іл. + Додаток (8 стор.)
ISBN 978–611–540–588–6.
Зошит містить різнорівневі завдання для поточного та узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів 10-х класів із курсу історії України (академічний рівень).
Видання призначено для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.
УДК 373:91
ББК 26.8я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
68
розмір файлу:
3,9 МБ
Безкоштовний додаток:
Додаток
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Поточний контроль. Тема 1. Україна на початку ХХ ст. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Український національний рух у Наддніпрянській Україні 1
Поточний контроль. Український національний рух на західноукраїнських землях. Події революції 1905—1907 рр. в Україні 3
Поточний контроль. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. Культура України. Церковне життя 5
Узагальнюючий контроль. Тема 1. Україна на початку ХХ ст 7
Поточний контроль. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції. Українські землі на початку війни. Воєнні дії на території України влітку 1914 — навесні 1915 р.11
Поточний контроль. Воєнні дії та українське суспільство навесні 1915 — на початку 1917 р. Україна в умовах наростання кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях 13
Поточний контроль. Початок Української революції. Проголошення автономії України і боротьба за її визнання 15
Узагальнюючий контроль. Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції 17
Поточний контроль. Тема 3. Українська державність у 1917—1921 рр. Проголошення Української Народної Республіки 21
Поточний контроль. Проголошення незалежності Української Народної Республіки 23
Поточний контроль. Брест-Литовський (Берестейський) мирний договір. Перша спроба радянізації України. Падіння радянської
влади в Україні 25
Поточний контроль. Українська держава. Гетьман П. Скоропадський 27
Поточний контроль. Директорія УНР. Боротьба за Україну в першій половині 1919 р. Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)  29
Поточний контроль. Західноукраїнські землі в боротьбі за національне визволення 1918—1919 рр. 31
Поточний контроль. Падіння більшовицького режиму в Україні влітку 1919 р. Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р.
Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 — на початку 1920 р. 33
Поточний контроль. Україна в 1920 р. Радянсько-польська війна й Україна. Завершення збройної боротьби в Україні. Поразка визвольних змагань 35
Узагальнюючий контроль. Українська державність у 1917—1920 рр. 37
Поточний контроль. Культура і духовне життя в Україні в 1917—1920 рр. 41
Поточний контроль. Тема 5. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921— 1928 рр.) Внутрішнє і міжнародне становище. Державний статус України в 1921—1922 рр. Утворення СРСР. Голод 1921—1923 рр. Упровадження непу в Україні. Відбудова промисловості та сільського господарства 45
Поточний контроль. Українізація (коренізація). Розвиток освіти і науки. Література і мистецтво. Релігійне життя в Україні 47
Узагальнюючий контроль. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.) 49
Поточний контроль. Тема 6. Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929—1938 рр.). Перехід до форсованої індустріалізації. Директивна економіка. Перехід до суцільної колективізації. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні 53
Узагальнюючий контроль. Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929—1938 рр.) 55
Поточний контроль. Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр. Східна Галичина та українські північно-західні землі у складі
Польщі. Українські землі у складі Румунії та Чехо-Словаччини 59
Узагальнюючий контроль. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр. 61