Розвиток життєвих компетентностей на уроках біології

код:
Б11877У
автор:
Кучер Л. А.

Розвиток життєвих компетентностей на уроках біології: На основі використання дослідницьких технологій —Тернопіль–Харків: Видавництво «Ранок», 2010. —160 с. — (Серія «Розвиток життєвих компетентностей»).
ISBN 978–611–540–528–2
Видання присвячене компетентнісному підходу до навчання біології. Він спрямований на формування та розвиток життєвоважливих умінь і навичок особистості.
УДК 373.1:57
ББК 74.262.8

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,32 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Вступ 3
Розвиток життєвих компетентностей шляхом використання дослідницьких технологій навчання 8
Формування соціальної компетентності 19
І. Використання різнорівневих навчальних і контрольних завдань 19
II. Стимулювання учнів до самостійного прийняття тактичних і стратегічних рішень: як навчатися,чого навчатися, який шлях обрати у житті 24
ІІІ. Залучення учнів до роботи в групах 28
ІV. Використання життєвих ситуацій, пов’язаних із властивостями природних тіл, застосуванням речовин тощо 29
Формування полікультурної компетентності 31
І. Використання в процесі викладання біології віршів, уривків з творів художньої літератури 31
II. Використання біографічних відомостей про вчених-біологів 35
III. Розкриття зв’язків біології з іншими природничими та суспільними дисциплінами 36
IV. Розкриття значення біології для розвитку цивілізації 37
Формування комунікативної компетентності 39
Формування інформаційної компетентності 42
І. Раціональне використання фактичного матеріалу підручника як основного джерела інформації для учнів 42
II. Стимулювання учнів до використання додаткових джерел інформації 47
III. Формування вмінь учнів 48
ІV. Залучення учнів до використання нових інформаційних технологій 50
V. Розвиток уміння учнів узагальнювати та систематизувати інформацію 51
Формування компетентності самоосвіти й саморозвитку 56
Формування компетентності продуктивної творчої діяльності 59
І. Стимулювання самостійного складання учнями задач, тестів, питань до теми, розв’язання творчих завдань 59
II. Використання виконання учнями нетрадиційних домашніх завдань 62
III. Проведення нестандартних уроків 63
IV. Залучення до науково-дослідницької роботи 73
V. Залучення учнів до реалізації творчих робіт і проектів 76
VI. Залучення до позакласної роботи 78
Формування здоров’язберігаючих компетентностей 79
Викладання теми «Кров і лімфа» в курсі біології 9 класу 82
Матеріали з учнівських проектів 136
Тема. Основні етапи становлення імунології. 136
Тема. Еволюційний розвиток імунної системи. 137
Тема. Функціональні порушення імунної системи. 138
Тема. Автоімунні хвороби. 139
Тема. З історії виявлення СНІДу 139
Тема. Походження ВІЛ 140
Тема. Будова ВІЛ, його стійкість у зовнішньому середовищі 141
Тема. Шляхи зараження ВІЛ 142
Тема. Розвиток хвороби та заходи профілактики СНІДу 143
Тема. Юридичний супровід проблеми СНІДу 144
Тема. Психологічний супровід проблеми СНІДу 146
Висновки 154
Література 156