Ресурсний підхід в управлінні розвитком школи

код:
P6435У
автор:
Лізинський В. М.

Лізинський В. М.
Ресурсний підхід в управлінні розвитком школи. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. — 160 с.
ISBN 978–966–08–3735–5
У книзі обґрунтована необхідність та важливість впровадження ресурсного підходу в управлінні школою. Книга призначена для керівників шкіл, методистів, фахівців органів управління освітою.
УДК 371
ББК 74.204

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,34 МБ
Цiна: 10 грн 7 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ. 6
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ 8
§ 1. Передумови знаходження школою нової якості 8
§ 2. Сутність ресурсного підходу. Ресурсний підхід як система. Системно-орієнтований ресурс 9
§ 3. Теоретичні основи ресурсного забезпечення розвитку загальноосвітніх установ. Обґрунтування ресурсного підходу до розвитку загальноосвітньої школи 10
§ 4. Взаємозв’язок понять: потенціал — ресурс — засоби. Випереджальний ресурс 12
§ 5. Складові ресурсозабезпечення: ресурсовідповідність, ресурсозбереження, авторозширювальні ресурси 14
§ 6. Проектно-ресурсний підхід 15
§ 7. Прояви антиресурсу 16
§ 8. Проблемно-ресурний підхід 19
§ 9. Порівняльний аналіз адміністративного й ресурсного підходів 22
§ 10. Засоби як реалізований ресурс. Багатоканальне фінансування 24
§ 11. Зовнішні й внутрішні ресурси розвитку загальноосвітньої школи 29
§ 12. Подушне фінансування як ресурс і як антиресурс 30
§ 13. Правове забезпечення як ресурс 34
§ 14. Внутрішньошкільні локальні акти й основні документи 36
§ 15. Інформаційні й матеріально-фінансові ресурси 41
§ 16. Ресурсний підхід і становлення інтегрованого шкільного й позашкільного освітнього простору 45
§ 17. Зв’язок моделі ресурсного забезпечення з моделлю школи 49
§ 18. Мінімальний ресурс функціонування й декларативний ресурс розвитку 50
РОЗДІЛ 2. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ 51
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
§ 1. Керування ресурсами розвитку 51
§ 2. Організаційно-управлінський ресурс. Принципи, норми, правила й пріоритети успішного розвитку школи в межах ресурсного підходу 52
§ 3. Якість (адресна придатність) і своєчасність (тимчасова придатність) залучення ресурсів як найважливіша умова ресурсного забезпечення 60
§ 4. Демократизація й делегування як ресурси керування 61
§ 5. Неруйнуючий, демократично-орієнтований контроль як найважливіший управлінський ресурс 63
§ 6. Кадровий ресурс, шляхи його формування й підвищення якості 65
§ 7. Ресурсна характеристика кадрів, зайнятих в освітній галузі 72
§ 8. Ціннісні й комунікативні ресурси педагогічного колективу 77
§ 9. Інформаційний внутрішньошкільний ресурс педагога. 82
§ 10. Як зробити підвищення кваліфікації значущим для педагога власним ресурсом 83
§ 11. Діяльне портфоліо педагога як можливий ресурс 84
§ 12. Надлишкові витрати праці як антиресурс 85
§ 13. Соціально-економічний захист педагога й школи як ресурс 87
§ 14. Форми дозвілля педагогів як ресурс і антиресурс 91
§ 15. Ресурсний потенціал діяльності адміністрації школи 94
§ 16. Суспільно-педагогічне керування освітньою установою як ресурс й умова розвитку школи 95
§ 17. Діяльність директора школи у зовнішньому середовищі, із залучення додаткових ресурсів 97
§ 18. Зв’язок освітнього замовлення й форми фінансування 98
§ 19. Батьківські думки як ресурс розвитку школи 100
§ 20. Дослідження реальних освітніх запитів як спосіб залучення ресурсу 102
§ 21. Публічний звіт школи як ресурс консолідації мікросоціуму 104
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 106
РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
§ 1. Імідж і місія школи як ресурс її розвитку 106
§ 2. Соціокультурна взаємодія школи й середовища як ресурс і фактичні прояви антиресурсу в цій сфері 108
§ 3. Інноваційність як ресурс підвищення якості освіти 110
§ 4. Цілеспрямована мобілізація ресурсів як ресурс ефективності 114
§ 5. Ресурсне забезпечення виховного процесу в середній загальноосвітній школі 115
§ 6. Шкільні й позашкільні освітньо-виховні простори як ресурс і антиресурс освіти дитини 119
§ 7. Ресурсний зміст виховання 125
§ 8. Технологічний підхід в освіті як ресурс і антиресурс 129
§ 9. Віртуальний світ комп’ютерних технологій як ресурс і антиресурс 132
§ 10. Профільне навчання в школі повного дня як ресурс 133
ДОДАТКИ
Додаток 1. Набір необхідних ресурсних індикаторів (показників), що визначають функціонування та розвиток школи 144
Додаток 2. Критеріальне обґрунтування результатів роботи школи в ресурсній логіці 146
Додаток 3. Ще раз про аналіз результатів роботи школи й планування на основі аналізу 147
Додаток 4. Порівняльна таблиця проблем, що виявляють у школах різного типу (колеги пропонують не тільки проблеми, але й проблеми-ідеї й проблеми-завдання) 152
Додаток 5. Проект програми організації й підвищення якості шкільного харчування 158