Професійна етика вчителя

код:
О900940У
автор:
Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г.

Професійна етика вчителя / Л. В. Сєрих, В. Г. Чуркіна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2015. — 176 с. — (Серія «Наша школа») ISBN 978-617-09-2365-3 
У навчально-методичному посібнику подано матеріал із курсу «Професійна етика вчителя»; практикуми, у яких враховано останні дослідження в галузі філософії, етики, педагогіки, психології, методики викладання. Посібник рекомендований для слухачів курсів підвищення кваліфікації, магістрів, аспірантів, учителів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників.
УДК 17
ББК 87.7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
5,85 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА. .3
Розділ I. Теоретичні та методологічні основи етики. .6
1.1. Етика як філософська наука про мораль. .6
1.2. Аналіз взаємин між людьми, що визначають етичні уявлення. .10
1.3. Професійна педагогічна етика. .17
1.4. Проблема досконалості професійно-етичної культури вчителя. .21
Практикум 1. Моральний зміст професійної діяльності вчителя, її соціокультурні умови. Етика в системі соціально-гуманітарного знання. 24
Розділ 2. Етика в духовній культурі людства. .26
2.1. Етимологія термінів етика і мораль. .26
2.2. Предмет етики. Класифікація етичних учень. .28
2.3. Співвідношення моральних, релігійних і юридичних норм у суспільному житті .29
2.4.Формування нових цінностей гуманістичного спрямування. «Модус мислення». .34
2.5. Духовність як абсолютна цінність людського життя,
основа цілісності й душевного здоров’я людини .37
Практикум 2. Природа моралі. Етимологія термінів культура, етика, мораль, педагогічна мораль 41
Розділ 3. Етичні норми та приципи, гуманізм як нормативна основа педагогічної професії .43
3.1. Гідність людини та охорона особистості, психологічні й етичні характеристики особистості викладача. .43
3.2. Гуманізація сучасного суспільства. Значущість ціннісно-смислової сфери особистості. .47
3.3. Андрагогіка та педагогіка вищої школи на сучасному етапі. .48
3.4. Мета гуманізації навчального процесу — професіоналізація
та морально-духовне формування особистості. .55
Практикум 3. Професійна етика та гуманізація сучасної освіти. Методика викладання етики. .57
Розділ 4. Основні категорії етики. .60
4.1. Основні тлумачення та концепції етичного. .60
4.2. Етичні категорії добра і зла .62
4.3. Етична категорія справедливості. .67
4.4. Етичні категорії обов’язку, честі та гідності. .70
4.5. Етична категорія совісті (сумління). .73
Практикум 4. Етика як практична філософія, усвідомлення аспектів етичного .75
Розділ 5. Моральна свідомість особистості. .77
5.1. Мораль і звичай. 77
5.2. Функції моралі .77
5.3. Моральний вибір і моральна свідомість. .78
5.4. Моральні норми та принципи. .80.
Практикум 5. Мораль, моральний вибір та моральні відносини .81
Розділ 6. Моральні цінності особистості. .83
6.1. Моральні цінності. .83
6.2. Сенс життя як вища моральна цінність. .84
6.3. Щастя як вища моральна цінність. .85
Практикум 6. Ціннісні настанови суспільної та особистісної свідомості. 86
Розділ 7. Поняття моральної свободи. Моральний вибір. .88
7.1. Відношення свободи і необхідності в поведінці людини. .88
7.2. Моральна оцінка і вибір .89
7.3. Вчинок (акт вибору). Мотив і результат. 91
7.4. Проблема співвідношення моральних цілей і засобів їх досягнення .95
7.5. Моральна свобода і відповідальність .97
Практикум 7. Мораль і свобода, моральний кофлікт. Мотиви та мотивація до морального вчинку. .100
Розділ 8. Цінності дружби і любові. Моральність шлюбно-сімейних стосунків .102
8.1. Соціально-моральні характеристики товариства, дружби, любові та шлюбу .102
8.2. Спільність інтересів, взаємодопомога, доброзичливість, довіра і повага — моральна основа міжособистісних гуманістичних відносин. .106
8.3. Історичні форми товариства, дружби і любові .107
8.4. Етапи становлення шлюбу і розвитку родини. .110
8.5. Неподільність духовного і почуттєвого в шлюбно-сімейних взаєминах .111
8.6. Роль родини в житті суспільства і людини. Моральність взаємин між батьками і дітьми. Батьківський обов’язок. .113
Практикум 8. Соціально-моральні характеристики товариства, дружби, любові та шлюбу .114
Розділ 9. Цінності громадянського суспільства. .116
9.1. Етичні норми громадянського суспільства. .116
9.2. Принципи громадянського виховання та цінності громадянського суспільства. .117
9.3. Зміст і форми громадянського виховання. Технології громадянського виховання учнів. .120
9.4. Технології громадянського виховання учнів. .126
Практикум 9. Цінності громадянського суспільства. .129
Розділ 10. Професійна етика, моральний ровиток сучасного педагогічного працівника .132
10.1. Професійна етика .132
10.2. Педагогічна культура, вчинок, етичний розвиток сучасного педагогічного працівника. .134
10.3. Етикет учителя .142
10.4. Професійно-етична культура вчителя та компетентність .143
Практикум 10. Професійна етика вчителя. .148
Розділ 11. Комунікативні риси особистості. Естетика людської поведінки та людських взаємин. Етикет. 150
11.1. Способи міжособистісного спілкування. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. .150
11.2. Поняття комунікативної компетентності особистості: комунікативні характеристики, комунікативні риси, комунікативні здібності. .152
11.3. Етикет. Толерантність і естетика взаєморозуміння .154
Практикум 11. Етикет. Толерантність і естетика взаєморозуміння. 164
Додаток. .166
Вимоги до реферату .166
Тематика рефератів .166
Вимоги до опрацювання першоджерел. .167
ЛІТЕРАТУРА. .168
Посилання на електронні джерела