Природознавство. 3 клас: розробки уроків

код:
Г135056У
автор:
Марінюк Т. А.

Природознавство. 3 клас : розробки уроків / Т. А. Марінюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 336 с. — + 1 електрон. опт. диск
(CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1825-3.
Посібник створено відповідно до чинної навчальної програми «Природознавство. 1—4 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів, підручника «Природознавство» для 3 класу авторів Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. Посібник містить розробки уроків різних типів та додатковий матеріал до уроків. Використання різноманітних форм роботи з учнями та ігрових технологій дозволить зробити уроки захоплюючими та цікавими. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план та електронний диск, який містить календарно-тематичний план, мультимедійні презентації, демонстраційні та роздавальні матеріали до уроків, матеріали для проведення фізкультхвилинок.
Призначено для вчителів початкової школи, методистів, вихователів групи подовженого дня, а також для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
УДК [502:372.8](075.2)
ББК 74.262.0я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
338
розмір файлу:
3,2 МБ
Безкоштовний додаток:
Електронний додаток
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Урок 1 Р ізноманітність природи. Пізнання природи людиною 4
Урок 2 Вода у природі. Світовий океан, його частини 8
Урок 3 Властивості води 14
Урок 4 Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини 18
Урок 5 Прісна і морська вода 22
Урок 6 Р обота води у природі 26
Урок 7 Використання води людиною. Охорона води 29
Урок 8 Повітря, його склад і властивості 33
Урок 9 Н агрівання та охолодження повітря над сушею
та водною поверхнею 37
Урок 10 Р ух повітря 40
Урок 11 Я к змусити вітер працювати? 45
Урок 12 О хорона повітря від забруднення 53
Урок 13 Міні-проект «Виявлення пилу в повітрі
та встановлення джерел його забруднення»60
Урок 14 Поняття про гірські породи, їх різноманітність 69
Урок 15 К орисні копалини, способи їх видобування 73
Урок 16 Види корисних копалин. Використання корисних копалин
у господарській діяльності людини 77
Урок 17 О знайомлення з колекцією корисних копалин 79
Урок 18 С клад ґрунту. Родючість ґрунту — основна його властивість 82
Урок 19 Значення та охорона ґрунтів . 85
Урок 20 Поняття про енергію 88
Урок 21 С онце — найпотужніше джерело енергії 91
Урок 22 Використання енергії вітру 95
Урок 23 Е нергія рухомої води 99
Урок 24 Я к зберегти тепло у будинку 102
Урок 25 Поняття про збереження тепла й електроенергії у побуті 106
Урок 26 Міні-проект «Захисти природу».111
Урок 27 Підсумковий урок за темою «Сонце —джерело енергії на Землі».117
Урок 28 Р ізноманітність рослин .122
Урок 29 Р ослини — живі організми .127
Урок 30 К віткові рослини. Розмноження квіткових рослин .132
Урок 31 Умови розвитку рослин 138
Урок 32 Я к виростити нову рослину без насіння. Практична робота «Розмноження кімнатних рослин».141
Урок 33 Пристосування квіткових рослин до різних умов 146
Урок 34 Практична робота «Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин».149
Урок 35 Р ізноманітність культурних рослин 152
Урок 36 Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи 158
Урок 37 Тварини. Різноманітність тварин 165
Урок 38 Комахи .174
Урок 39 Риби 178
Урок 40 Птахи 183
Урок 41 Звірі (ссавці)189
Урок 42 Хто чим живиться. Ланцюги живлення .193
Урок 43 Практична робота «Складання ланцюгів живлення»..199
Урок 44 С війські тварини. Походження свійських тварин від диких 201
Урок 45 Г риби — живі організми. Значення грибів для природи .209
Урок 46 Г риби їстівні та отруйні213
Урок 47 Бактерії 218
Урок 48 Віруси.223
Урок 49 О хорона рослинного і тваринного світу 228
Урок 50 Червона книга України 233
Урок 51 Державні заповідники. Ботанічні сади239
Урок 52 Заповідні території рідного краю 245
Урок 53 О знайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю 252
Урок 54 О рганізм людини 257
Урок 55 О пора тіла і рух 261
Урок 56 Формування постави 266
Урок 57 Травна система 270
Урок 58 Харчування 274
Урок 59 Дихальна система 279
Урок 60 К ровоносна система 283
Урок 61 Ш кіра. Як берегти шкіру287
Урок 62 О ргани чуття. Як берегти органи чуття 291
Урок 63 Здоровий спосіб життя 297
Урок 64 Підсумковий урок за темою «Людина та її організм».303
Урок 65 Вода — руйнівник чи вода — рятівник? 309
Урок 66 Я кі легенди про рослини і тварин складали наші пращури?315
Урок 67 Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?.321
Урок 68 Я к поліпшити властивості ґрунту? 327