Природознавство. 3 клас: розробки уроків до підручника І.В. Грущинської

код:
Н135027У
автор:
Шевченко К. М., Щербак Г.М.

Природознавство. 3 клас : розробки уроків до підручника І. В. Грущинської / К. М. Шевченко, Г. В. Щербак. — Х.: Вид-во
«Ранок», 2014. — 272 с.+ 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1927-4
Посібник складений відповідно до нової програми курсу «Природознавство» для загальноосвітніх навчальних закладів, підручника І. В. Грущинської «Природознавство» для 3 класу (К.: Видавничий дім «Освіта», 2013) та посібника для учнів «Природознавство : Робочий зошит. 3 клас. (Діптан Н. В. — Х.: Вид-во «Ранок», 2013).
На уроках пропонується використання за необхідності карток-схем, ілюстративного матеріалу, карт, карток для індивідуальної роботи, а також презентацій, що розташовані на диску, який додається безкоштовно до посібника.
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичне планування уроків.
Призначено для вчителів початкової школи, методистів, вихователів групи подовженого дня, а також для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
УДК 37.033:371.321.1
ББК 74.262.0 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
7,12 МБ
Безкоштовний додаток:
Електронні демонстраційні матеріали
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Передмова 3
ВСТУП
Урок № 1 Різноманітність природи. Пізнання природи людиною 4
ВОДА
Урок № 2 Властивості води. Три стани води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Практичне завдання. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті 7
Урок № 3 Вода у природі. Світовий океан, його частини. Прісна і морська вода 11
Урок № 4 Розподіл запасів прісної води на Землі. Використання прісної й морської води людиною. Практичне завдання. Позначення на контурній карті частин Світового океану. Дослідницький практикум «Як опріснити воду?» 15
Урок № 5 Використання води людиною. Охорона води 18
Урок № 6 Робота води у природі. Запитання до Матінки Природи: вода — руйнівник чи вода — рятівник? 22
Урок № 7 Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу 25
ПОВІТРЯ
Урок № 8 Повітря і його властивості 30
Урок № 9 Властивості повітря, його склад. Нагрівання та охолодження повітря над суходолом та водною поверхнею. Демонстрація розширення повітря під час нагрівання; теплопровідність, пружність повітря 32
Урок № 10 Рух повітря 36
Урок № 11 Дослідницький практикум «Як змусити вітер працювати» 39
Урок № 12 Охорона повітря від забруднення. Міні-проект «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення» 44
Урок № 13 Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу 48
ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТ
Урок № 14 Поняття про гірські породи, їх різноманітність 51
Урок № 15 Корисні копалини, способи їх видобування. Практична робота.
Ознайомлення з колекцією корисних копалин 53
Урок № 16 Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Дослідницький практикум «Які корисні копалини є у моєму краї?» 57
Урок № 17 Родючість ґрунту — основна його властивість 63
Урок № 18 Склад ґрунту. Демонстраційний дослід «Виявлення складу ґрунту» 66
Урок № 19 Запитаємо у Матінки Природи: як підвищити родючість ґрунту? Значення
та охорона ґрунтів 69
Урок № 20 Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу 72
СОНЦЕ — ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ
Урок № 21 Поняття про енергію. Види енергії 76
Урок № 22 Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії 78
Урок № 23 Сонце, вітер і вода — невичерпні джерела енергії 81
Урок № 24 Використання енергії Сонця 84
Урок № 25 Використання людиною енергії вітру 86
Урок № 26 Використання рухомої води людиною 89
Урок № 27 Поняття про збереження тепла й електроенергії у побуті. Дослідницький практикум «Як зменшити втрати тепла в будинку?» 92
Урок № 28 Творчий проект «Захисти природу» 100
Урок № 29 Контрольна робота 106
РОСЛИНИ, ТВАРИНИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ
Урок № 30 Різноманітність рослин. Рослини — живі організми 110
Урок № 31 Квіткові рослини. Практичні роботи. Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин 114
Урок № 32 Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи 118
Урок № 33 Різноманітність культурних рослин. Робота над проектом «Облаштуємо нашу планету» 121
Урок № 34 Умови розвитку рослин. Практична робота 126
Урок № 35 Пристосування квіткових рослин до різних умов 129
Урок № 36 Розмноження квіткових рослин. Практична робота «Розмноження кімнатних рослин» 131
Урок № 37 Тварини. Різноманітність тварин 134
Урок № 38 Комахи. Розмноження і розвиток комах 142
Урок № 39 Риби. Розмноження і розвиток риб 147
Урок № 40 Земноводні та плазуни. Розмноження і розвиток 151
Урок № 41 Птахи. Поділ птахів за способом живлення 155
Урок № 42 Розмноження і розвиток птахів 159
Урок № 43 Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини) 162
Урок № 44 Дослідницький практикум «Як тварини дбають про своє потомство?» 165
Урок № 45 Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких 168
Урок № 46 Гриби — живі організми. Будова грибів. Дослід з розмноження дріжджів 170
Урок № 47 Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні 174
Урок № 48 Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси. Запитання до Матінки Природи: чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини? 177
Урок № 49 Ланцюги живлення. Практична робота «Складання ланцюгів живлення» 180
Урок № 50 Охорона рослинного світу. Червона книга України. Ботанічні сади 183
Урок № 51 Охорона тваринного світу. Червона книга України 189
Урок № 52 Державні заповідники. Заповідні території рідного краю 196
Урок № 53 Запитання до Матінки Природи: які легенди про рослини і тварин склали наші пращури? 202
Урок № 54 Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю 207
Урок № 55 Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу 209
ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ
Урок № 56 Організм людини. Системи органів тіла людини та їх значення в житті людини 217
Урок № 57 Опорно-рухова система. Формування постави. Практична робота «Перевірка власної постави» 220
Урок № 58 Травна система 226
Урок № 59 Харчування. Дослідницький проект «Раціон здорового харчування» 232
Урок № 60 Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання 237
Урок № 61 Кровоносна система. Дбайливе ставлення до серця та його тренування. 
Практичне завдання «Вимірювання частоти пульсу»242
Урок № 62 Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри 245
Урок № 63 Органи чуття. Дослідницький практикум «Як визначити гостроту свого зору?» 249
Урок № 64 Гігієна органів чуття. Запобігання захворюванням. Здоровий спосіб життя 252
Урок № 65 Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу 258
Урок № 66 Завдання на літо 261
Урок № 67 Контрольна робота. Перевірка навчальних досягнень учнів за рік 263
Урок № 68 Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок 263
Додаток Тексти фізкультхвилинок 264