Правознавство. 11 клас. Профільний рівень: Робочий зошит

код:
Г14743У
автор:
Хаталах О. В.

Хаталах О. В. Правознавство. 11 клас. Профільний рівень: Робочий зошит. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 64 с. + Додаток (32 с.) Додаток: Зошит для узагальнюючого контролю знань.
ISBN 978—617—540—072—2.
Робочий зошит із правознавства містить різнорівневі завдання, спрямовані на актуалізацію опорних знань і вмінь учнів, вивчення нового матеріалу та рефлексію. Зошит призначений для роботи на уроці та виконання домашніх вправ. Контрольні завдання за темами, що наводяться у другій частині (додатку), формують системні уявлення щодо правознавства, дозволяють провести узагальнюючий контроль. Видання призначене для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів правознавства.
УДК 373:930.9(0.75)
ББК 67.0(4Укр)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
15,7 МБ
Безкоштовний додаток:
Контрольні завдання за темами
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Блок ІІ. Основи публічного права України (продовження) .1
Тема 1 (12). Загальна характеристика адміністративного права України 1
Тема 2 (13). Державне управління. Державна служба 2
Тема 3 (14). Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність 3
Тема 4 (15). Адміністративне провадження (адміністративний процес) 5
Тема 5 (16). Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України 6
Тема 6 (17). Податкова система України 7
Тема 7 (18). Законодавство про банки та банківську діяльність 9
Тема 8 (19). Загальна характеристика кримінального права України .10
Тема 9 (20). Злочин 11
Тема 10 (21). Кримінальна відповідальність 13
Тема 11 (22). Кримінальне покарання 15
Тема 12 (23). Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх 17
Тема 13 (24). Відповідальність за окремі види злочинів 18
Тема 14 (25). Кримінальний процес 19
Тема 15 (26). Загальна характеристика екологічного законодавства України 21
Блок ІІІ ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 22
Тема 16 (1). Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин 22
Тема 17 (2). Суб’єкти цивільних правовідносин 24
Тема 18 (3). Правочини 25
Тема 19 (4). Представництво і довіреність 26
Тема 20 (5). Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів 27
Тема 21 (6). Загальна характеристика права власності та інші речові права 28
Тема 22 (7). Форми та види власності. Захист права власності .29
Тема 23 (8). Право інтелектуальної власності 30
Тема 24 (9). Цивільно-правова відповідальність 31
Тема 25 (10). Зобов’язання у цивільному праві 33
Тема 26 (11). Цивільно-правові договори 34
Тема 27 (12). Основи спадкового права 35
Тема 28 (13). Цивільний процес (судочинство) 36
Тема 29 (14). Загальна характеристика господарського права України 38
Тема 30 (15). Підприємництво в Україні 39
Тема 31 (16). Господарські договори 41
Тема 32 (17). Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес (судочинство) 42
Тема 33 (18). Правове регулювання трудових відносин в Україні 44
Тема 34 (19). Трудовий договір 45
Тема 35 (20). Робочий час та час відпочинку 46
Тема 36 (21). Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 47
Тема 37 (22). Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці 49
Тема 38 (23). Соціальний захист в Україні 51
Тема 39 (24). Пенсії в Україні 52
Тема 40 (25). Загальна характеристика сімейного права 53
Тема 41 (26). Шлюб. Права та обов’язки подружжя 54
Тема 42 (27). Взаємні права та обов’язки батьків і дітей 56
Тема 43 (28). Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 57
Тема 44 (29). Загальна характеристика житлового права України 58
Тема 45 (30). Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства 59
Тема 46 (31). Загальна характеристика земельного права 60
Тема 47 (32). Право власності на землю 60
Тема 48 (33). Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист прав на землю 62
Тема 49 (34). Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва 63
Додаток
Розділи: Адміністративне право України. Фінансове право України. Варіант 1 3
Розділи: Адміністративне право України. Фінансове право України. Варіант 2 5
Розділи: Кримінальне право України. Екологічне законодавство України. Варіант 1 7
Розділи: Кримінальне право України. Екологічне законодавство України. Варіант 2 9
Розділ: Цивільне право України. Варіант 1 11
Розділ: Цивільне право України. Варіант 2 13
Розділ: Цивільне право України. Варіант 1 15
Розділ: Цивільне право України. Варіант 2 17
Розділи: Господарське право України. Трудове право України. Соціальний захист. Варіант 1 19
Розділи: Господарське право України. Трудове право України. Соціальний захист. Варіант 2 21
Розділи: Сімейне право України. Житлове право України. Варіант 1 23
Розділи: Сімейне право України. Житлове право України. Варіант 2 25
Підсумкова контрольна робота. Варіант 1 27
Підсумкова контрольна робота. Варіант 2 29
Підсумкова контрольна робота. Варіант 3 31