Повний курс історії України в тестах

код:
Г229002У
автор:
Мартинюк О. О.

Повний курс історії України в тестах / О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 464 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»).
ISBN 978-617-09-1540-5.
Видання являє собою збірник завдань з історії України, зміст яких охоплює матеріал чинної навчальної програми з історії України для 5—11 класів та Програми зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання згруповані за темами шкільного курсу в порядку їх вивчення. До кожної теми посібника також подано перелік історичних подій та визначення основних понять.
Посібник містить відповіді до всіх тестів.
Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів історії.
УДК 94(03)(076.1)
ББК 63.3(4Укр)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
11,8 МБ
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Стародавня історія України 7
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 10
Завдання на встановлення відповідності 25
Завдання на встановлення правильної послідовності 27
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 28
Виникнення та розквіт Київської Русі 30
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 32
Завдання на встановлення відповідності 43
Завдання на встановлення правильної послідовності 45
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 46
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава 48
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 50
Завдання на встановлення відповідності 62
Завдання на встановлення правильної послідовності 63
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 63
Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ—ХІV ст. 65
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 68
Завдання на встановлення відповідності 78
Завдання на встановлення правильної послідовності 79
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 80
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV — на початку ХVІ ст.) 81
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 84
Завдання на встановлення відповідності 94
Завдання на встановлення правильної послідовності 96
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 97
Українські землі в ХVІ ст. 99
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 103
Завдання на встановлення відповідності 116
Завдання на встановлення правильної послідовності 116
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 117
Українські землі в першій половині ХVІІ ст. 119
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 121
Завдання на встановлення відповідності 130
Завдання на встановлення правильної послідовності 131
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 132
Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. 133
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 135
Завдання на встановлення відповідності 149
Завдання на встановлення правильної послідовності 151
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 151
Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. ХVІІ ст. 153
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 156
Завдання на встановлення відповідності 166
Завдання на встановлення правильної послідовності 167
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 168
Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст. 169
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 171
Завдання на встановлення відповідності. 180
Завдання на встановлення правильної послідовності. 181
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 182
Українські землі в другій половині ХVІІІ ст. 183
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 185
Завдання на встановлення відповідності 191
Завдання на встановлення правильної послідовності 192
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 192
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. 194
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 196
Завдання на встановлення відповідності 202
Завдання на встановлення правильної послідовності 203
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 204
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. 205
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 206
Завдання на встановлення відповідності 212
Завдання на встановлення правильної послідовності 213
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору. . . . . . . . . . . . . 213
Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст. 215
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 218
Завдання на встановлення відповідності 222
Завдання на встановлення правильної послідовності 224
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 224
Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. 226
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 229
Завдання на встановлення відповідності 238
Завдання на встановлення правильної послідовності 240
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 241
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. 242
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 244
Завдання на встановлення відповідності 248
Завдання на встановлення правильної послідовності 250
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 250
Культура України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. 253
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 254
Завдання на встановлення відповідності 258
Завдання на встановлення правильної послідовності 260
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 261
Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. 262
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 265
Завдання на встановлення відповідності 270
Завдання на встановлення правильної послідовності 272
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 272
Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. 274
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 275
Завдання на встановлення відповідності 277
Завдання на встановлення правильної послідовності 277
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 278
Україна в Першій світовій війні 279
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 280
Завдання на встановлення відповідності 285
Завдання на встановлення правильної послідовності 286
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 286
Українська революція 288
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 290
Завдання на встановлення відповідності 295
Завдання на встановлення правильної послідовності 296
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 297
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності
(1918—1920 рр.). 299
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 301
Завдання на встановлення відповідності 316
Завдання на встановлення правильної послідовності 317
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 318
Українська CРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.) 320
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 322
Завдання на встановлення відповідності 329
Завдання на встановлення правильної послідовності 330
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 330
Радянська модернізація України (1929—1938 рр.) 332
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 335
Завдання на встановлення відповідності 345
Завдання на встановлення правильної послідовності 346
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 347
Західноукраїнські землі (1921—1939 рр.) 348
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 349
Завдання на встановлення відповідності 355
Завдання на встановлення правильної послідовності 356
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 356
Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.) 357
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 359
Завдання на встановлення відповідності 375
Завдання на встановлення правильної послідовності 377
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 379
Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 — на початку 1950-х рр. 381
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 382
Завдання на встановлення відповідності 389
Завдання на встановлення правильної послідовності 389
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 390
Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.) 393
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 395
Завдання на встановлення відповідності 402
Завдання на встановлення правильної послідовності 403
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 404
Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.) 406
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 408
Завдання на встановлення відповідності 415
Завдання на встановлення правильної послідовності 416
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 416
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України 419
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 421
Завдання на встановлення відповідності 429
Завдання на встановлення правильної послідовності 432
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 434
Україна в умовах незалежності 435
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 438
Завдання на встановлення відповідності 442
Завдання на встановлення правильної послідовності 443
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 444
Відповіді 446