Повний курс математики в тестах

код:
Т229003У
автор:
Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна

Повний курс математики в тестах / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна. — 5-те вид. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 496 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»).
ISBN 978-617-540-281-8
Видання являє собою збірник тестових завдань з математики і включає всі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і за тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу математики (5–11 класи). До всіх письмових завдань подано відповіді. Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу математики; вчителів математики.
УДК [51:37.016](07)
ББК 74.262

Мова:
укр.
кількість сторінок:
496
розмір файлу:
12,9 МБ
Цiна: 110 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова. 3
Розділ 1. Числа і вирази.7
1.1. Цілі і дробові раціональні вирази. 7
1.2. Ірраціональні вирази. 18
1.3. Тригонометричні вирази. 30
1.4. Логарифмічні вирази. 43
Розділ 2. Функції та їх графіки. 55
2.1. Поняття функції. Основні властивості функцій. 55
2.2. Основні елементарні функції. 72
2.3. Побудова графіків функцій та рівнянь за допомогою
геометричних перетворень. 88
Розділ 3. Рівняння та системи рівнянь. 107
3.1. Цілі та дробові раціональні рівняння. 107
3.2. Ірраціональні та тригонометричні рівняння. 119
3.3. Показникові та логарифмічні рівняння. 133
Розділ 4. Нерівності та системи нерівностей. 148
4.1. Цілі та дробові раціональні нерівності. 148
4.2. Ірраціональні та тригонометричні нерівності. 161
4.3. Показникові та логарифмічні нерівності. 175
Розділ 5. Текстові задачі. 189
5.1. Задачі на арифметичні співвідношення між об’єктами. 189
5.2. Задачі на рух і на роботу. 206
5.3. Задачі на відсотки та на подільність цілих чисел. 226
Розділ 6. Елементи математичного аналізу. 242
6.1. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії. 242
6.2. Похідна та її застосування. 257
6.3. Первісна, інтеграл та їх застосування. 273
Розділ 7. Планіметрія. 291
7.1. Трикутники та їх елементи. 291
7.2. Чотирикутники і многокутники. 307
7.3. Коло, круг та їх елементи. 321
Розділ 8. Стереометрія. 337
8.1. Прямі та площини в просторі. 337
8.2. Многогранники. 352
8.3. Тіла обертання. Комбінації тіл. 367
Розділ 9. Координати і вектори. 383
9.1. Системи координат на площині та в просторі. 383
9.2. Вектори та їх застосування. 398
Розділ 10. Елементи стохастики. 414
10.1. Комбінаторика. Різні означення ймовірності 414
10.2. Основні теореми теорії ймовірностей. Математична статистика 432
Відповіді до завдань 450
Розділ 1 450
Розділ 2 455
Розділ 3 462
Розділ 4 466
Розділ 5 472
Розділ 6 476
Розділ 7 481
Розділ 8 484
Розділ 9 488
Розділ 10 491