Перший довідник учня. 1–4 класи

код:
Н901006У
автор:
Чекіна Олена Юріївна

Перший довідник учня. 1–4 класи / О. Ю. Чекіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 128 с.
ISBN 978–617–09–2642–5
Довідник молодшого школяра складено згідно з чинною навчальною програмою МОН України. Матеріали з української мови, математики, інформатики, природознавства, інтегрованих курсів «Я у світі» та «Основи здоров’я» подані у зручній формі алгоритмів, опорних схем, пам’яток, таблиць. Це допоможе учням 1–4 класів запам’ятати і повторити найважливіші правила, а також узагальнити й систематизувати набуті знання з навчальних предметів. Для учнів ЗНЗ, учителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, керівників предметних гуртків, батьків та всіх, хто зацікавлений методом комплексного навчання.
УДК 373.3:035
ББК 74.202.4я2 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
17,4 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Любий друже!
Довідник містить:
Посібник допоможе
Розділ І. УКРАЇНСЬКА МОВА
МОВА І МОВЛЕННЯ
ЗВУКИ І БУКВИ
ГОЛОСНІ І ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ
ГОЛОСНІ ЗВУКИ ТА БУКВИ, ЩО ЇХ ПОЗНАЧАЮТЬ
НАГОЛОШЕНІ ТА НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ
ПАРНІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ
Апостроф ставиться
НАЗВИ ЛІТЕРУКРАЇНСЬКОЇ АБЕТКИ
СЛОВО
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ
ЧАСТИНИ СЛОВА
БУДОВА СЛОВА
СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА
Лексика
Лексичне і граматичне значення слова
Групи слів за значенням
Неповні омоніми
Частини мови
САМОСТІЙНІ ТА СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
ІМЕННИК
ПРИКМЕТНИК
ЧИСЛІВНИК
ЗАЙМЕННИКИ. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ
ПРИСЛІВНИК
ДІЄСЛОВО
Синтаксис
Словосполучення
Речення
ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
Текст
Розділ ІI.МАТЕМАТИКА
Числа
Види чисел
Таблиця Піфагора
Розряди і класи чисел
Дії над числами
Порівняння чисел
Дробові числа
Математичні вирази
Письмове виконання математичних дій
Ділення
Окремі випадки ділення
Ділення з остачею
Математичні закони
Точки. Лінії
Плоскі геометричні фігури —многокутники
Довжина. Співвідношенняміж одиницями вимірюваннядовжини
Периметр
Площа. Співвідношення між одиницями вимірювання площі
Геометричні тіла
Час. Співвідношення між одиницями вимірювання часу
Маса. Співвідношення між одиницями вимірювання маси
Види сюжетних задач
Складові задачі
Розділ IIІ.ПРИРОДОЗНАВСТВО
СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ
Що треба знати про природу
Значення природи дляжиття людини
Бережливе ставлення до природи
СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ
Склад Сонячної системи
Глобус — модель Землі
Географічна карта
Вода в природі
Повітря
Ґрунт
Світ живої природи
Характеристика органів рослин
Розмноження рослин
Тварини — живі організми
Живлення тварин
Гриби — особливі організми
Бактерії — найменші організми
Організм людини
Органи чуття
Розділ ІV.Я У СВІТІ
Людина — жива істота
Людське «Я»
Характер людини
Прагнення до самостійності
людина у суспільстві
Правила поведінки в громадських мiсцях
Спілкування в житті людини
Символи держави
Права й обов’язки громадян України
Правопорушення серед дітей
Українці святкують
Народні звичаї
Скарби України
Розділ V.ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
Здоров’я людини
Складові здоровогоспособу життя
Їжа — джерело росту, енергії та здоров’я людини
Корисні та шкідливі мікроорганізми
Соціальна складова здоров’я
Здорова сім’я — здорове суспільство
Стосунки між людьми
Електронні пристрої та здоров’я
Небезпечні ситуації в житті школяра
Профілактика перегрівання, обмороження
Надзвичайні ситуації
Психічна і духовна складові здоров’я
Особа й особистість
Пам’ять, увага і здоров’я
Розділ VI. ІНФОРМАТИКА