НУШ Збірник диктантів з української мови. 1-4 класи

код:
Н900863У
автор:
Кидисюк Н.П., Хомуленко Т.Б.

Збірник відповідає новому Державному стандарту початкової освіти закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. Продумана система навчальних і контрольних диктантів, послідовний добір орфографічного матеріалу роблять цей збірник корисним для всіх, хто навчає дітей рідної мови.
Тексти диктантів можна використовувати у класах із різним рівнем підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською та російською мовами навчання.
Призначено для вчителів початкових класів і батьків. 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
2 МБ
Цiна: 40 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Методичні рекомендації
1 клас
Фронтальні роботи
Списування
2 клас
Текст
Речення
Мова і мовлення
Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах
Культура спілкування
Мова як засіб людського спілкування
Слово
Слова, які означають назви предметів (іменники)
Уявлення про один предмет і багато предметів
Групування предметів за родовими та видовими ознаками
Слова, близькі та протилежні за значенням
Велика буква у власних назвах
Слова — назви ознак (прикметники)
Прикметники, близькі та протилежні за значенням
Змінювання прикметників за числами
Прийменник
Слова, які означають дії предметів (дієслова)
ЧИСЛО ДІЄСЛІВ
Дієслова, близькі та протилежні за значенням
Звуки і букви
Перенос слів із рядка в рядок
Звукове значення букв я, ю, є, ї
Буквосполучення ЙО, ЬО. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення, буквами І, Я, Ю, Є
Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова
Звуки [ДЖ], [ДЗ]
Звук [ґ] і буква ґ
Ф — ХВ
Буква щ
Дзвінкі та глухі приголосні
Тверді і м’які приголосні
Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є, ь
Подовжені приголосні звуки
Апостроф
3 кЛаС
Мова і мовлення
Текст
Речення
Звертання у спонукальних реченнях, розділові знаки при них
Слово. Значення слова
Будова слова
Префікси і прийменники
Чергування голосних і приголосних у коренях слів
Ненаголошені голосні
Дзвінкі та глухі приголосні
Вимова й написання найуживаніших префіксів
Частини мови
Іменник
Власні та загальні іменники
Антоніми і синоніми
Багатозначні іменники
Рід і число іменників
Прикметник
Прикметники — синоніми й антоніми
Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками
Змінювання прикметників за числами
у сполученні з іменниками
Спостереження за уживанням прикметників у загадках
Уживання прикметників у текстах-описах
Дієслово
Зв’язок дієслова з іменником
Синоніми й антоніми
Пряме та переносне значення дієслів
Час дієслів
Теперішній час
Минулий час
Майбутній час
Неозначена форма дієслова
Не.з дієсловами
4 кЛаС
Мова і мовлення
Текст
Речення
Однорідні члени речення
Слово. Значення слова. Частини мови
Лексичне значення слів
Іменник
Синоніми, антоніми. Багатозначність слів
Рід іменників. Змінювання іменників за числами
Початкова форма іменників
Відмінки та відмінкові закінчення іменників
Жіночий рід. Родовий відмінок
Жіночий рід. Давальний і місцевий відмінки
Жіночий рід. Орудний відмінок
Чоловічий рід. Давальний і місцевий відмінки
Чоловічий рід. Орудний відмінок
Відмінювання іменників у множині
Дієслово
Синоніми, антоніми
Пряме і переносне значення слів
Неозначена форма дієслова
Час дієслова
Змінювання дієслів за особами та числами У формі теперішнього і майбутнього часу
Не з дієсловами
Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях
Прикметник
Синоніми, антоніми
Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький
Змінювання прикметників за числами та родами
Відмінювання прикметників
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів
Числівник
Займенник
Написання займенників з прийменниками
Прислівник
Синоніми, антоніми