Інклюзивна освіта

код:
О19731У
автор:
Кравченко Ганна Юріївна, Сіліна Галина Олександрівна

Інклюзивна освіта/ Г. Ю. Кравченко, Г. О. Сіліна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2014. — 144 с. — (Серія «Наша школа») —
1 електрон. опт. диск (СD-ROM)
ISBN 978-617-09-1331-9
Мета посібника — вирішення актуальної проблеми інклюзивного освітнього простору в загальноосвітніх навчальних закладах. У книзі розкрито питання науково-теоретичного, управлінсько-методичного та психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; висвітлено досвід проектної діяльності навчальних закладів; представлено інноваційні підходи до реалізації завдань інклюзивного навчання в освітній практиці та конкретні приклади впровадження освітніх напрацювань.
Посібник рекомендовано на допомогу педагогам загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів.
УДК 159.922:376
ББК 88.8 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
148
розмір файлу:
4,12 МБ
Безкоштовний додаток:
Матеріали до тренінгів
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Передмова 3
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 4
Генезис науково-теоретичних підходів до проблеми залучення осіб з обмеженими можливостями здоров’я в загальноосвітній простір 4
Світовий досвід інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади 9
Сучасні тенденції та проблеми освіти дітей з особливими потребами в Україні 13
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 18
Служба раннього втручання: завдання, принципи організації, технології 18
Організація психолого-педагогічного супроводу в системі психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) 24
Основні напрями та принципи організації психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчального закладу 29
Організація роботи з батьками: підтримка, консультування, корекція 34
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГ, ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 46
Сучасні стратегії впровадження освітньої інклюзивної практики 46
Базові моделі інклюзивної освіти дітей з особливими потребами 48
Модель інклюзивного навчання: етапи та шляхи реалізації (з досвіду роботи Харківської загальноосвітньої школи І–III ступенів № 124) 51
Програма розвитку інклюзивної освіти в навчальних закладах на 2010–2015 рр 60
Упровадження проекту «Інклюзія дітей з особливими потребами, у тому числі дітей з інтелектуальною недостатністю, у систему дошкільної та шкільної освіти
Харківського регіону» 70
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 74
Модель психолого-медико-педагогічного супроводу дитини з психофізичними вадами 74
Інноваційні підходи до організації супроводу дітей з особливими освітніми потребами 81
Організація психологічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 89
Гіперактивна дитина: стратегії корекції поведінки та академічної успішності 100
Формування психологічної готовності педагогів до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами 110
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 127
Створення умов для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітньому навчальному закладі 127
Уроки толерантності в дитячому садку та школі: зміст і методика 129
Формування навичок культури поведінки та її виховання в дітей з особливими освітніми потребами 133
Глосарій 138