Наочність нового покоління. Українська мова. 5 клас

код:
Е19780У
автор:
В. О. Котенко

Серия дисков издательства "Ранок" - "Наочність нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке и проведении уроков.

Диск содержит:
- 30 анимированных мультимедийных презентаций к урокам курса "Українська мова. 5 клас" в формате Microsoft Power Point (ppt);
- 1 презентацию в современной программе Prezi;
- разработки уроков к каждой презентации в формате doc.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
651 МБ
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

 Урок 2. Розвиток зв’язного мовлення. Мова та мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання
Урок 3. Розвиток зв’язного мовлення. Основні правила спілкування. Монолог та діалог. Створення монологічних та діалогічних висловлювань
Урок 4. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
Урок 13. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але
Урок 15–16. Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки: тема й основна думка. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» і «нове» в реченнях тексту
Урок 17. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (поглиблення знань). Ситуація спілкування
Урок 20. Розвиток зв’язного мовлення. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум (повторення). Особливості побудови розповіді
Урок 21. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення
Урок 26–27. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний та письмо¬вий переказ тексту
Урок 30–31. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи вираження другорядних членів речення різними частинами мови
Урок 35–36. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах
Урок 39. Звертання. Розділові знаки при звертанні
Урок 41. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами
Урок 42. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса
Урок 45–46. Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне та з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками
Урок 49–50. Діалог. Розділові знаки при діалозі
Урок 51. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами
Урок 52. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки
Урок 53. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі та глухі
Урок 60. Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на лінгвістичну тему
Урок 69–70. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків
Урок 72. Основні випадки чергування у — в, і — й
Урок 75–76. Правила вживання м’якого знака
Урок 78–79. Правила вживання апострофа
Урок 82. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка до газети інформаційного характеру
Урок 84–85. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів
Урок 97–98. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова
Урок 99–100. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів та омонімів
Урок 103. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту, що містить опис тварини
Урок 109–110. Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова