Мовленнєвий компонент дошкільної освіти

код:
О11940У
автор:
Богуш А. М.

Богуш А. М.
Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 176 с. — (Дошкільна освіта).
ISBN 978–611–540–798–9
Програму і методичні рекомендації складено відповідно до Базового ком¬поненту дошкільної освіти, а також з урахуванням варіативних чинних про¬грам із розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови в Україні та в країнах СНД. При укладанні програми і методичних рекомен¬дацій було використано результати експериментальних досліджень автора та її наукової школи, а також практичний досвід дошкільних закладів і сту¬дентів факультетів дошкільного виховання.
УДК 373.67
ББК 74.268.53

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
2,25 МБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному закладі
Значення рідної мови в житті дитини 3
Теоретичні засади навчання дітей рідної мови 7
Принципи розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови 9
Базисний компонент мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 14
Змістова характеристика навчання дітей рідної мови 19
Форми організації навчання дітей рідної мови 32
Комплексні заняття 35
Тематичні заняття 39
Вимоги до організації і проведення мовленнєвих занять (комплексних і тематичних) 43
Програма навчання рідної мови і базисні характеристики мовленнєвого розвитку дітей
Переддошкільний ранній вік (перший-третій роки життя). 46
Загальна характеристика мовлення дітей раннього віку 46
Перший рік життя. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей 48
Другий рік життя. Базисна характеристика мовленнєвого розвитку дітей 50
Педагогічні умови реалізації програми 51
Молодший і середній дошкільний вік 53
Загальна характеристика мовлення дітей молодшого і середнього дошкільного віку 53
Змістовий аспект розвитку мовлення дітей молодшої групи (четвертий рік життя) 55
Базисна характеристика мовленнєвого розвитку та спілкування дітей 61
Змістовий аспект розвитку мовлення дітей середньої групи (п’ятий рік життя) 62
Базисна характеристика мовленнєвого розвитку та спілкування дітей 70
Педагогічні умови реалізації програми 71
Старший дошкільний вік (шостий-сьомий роки життя) 72
Загальна характеристика мовлення дітей старшого дошкільного віку 72
Змістовий аспект розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку (шостий і сьомий роки життя) 74
Базисна характеристика мовленнєвого розвитку та спілкування дітей 84
Педагогічні умови реалізації програми 87
Художньо-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку
Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності 89
Принципи відбору художніх творів для дітей 94
Принципи ознайомлення дітей з художніми творами 96
Джерела художнього читання і розповідання дітям 98
Змістова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 104
Завдання формування художньо-мовленнєвої компетенції у дошкільному закладі 107
Програма художньо-мовленнєвої діяльності
Переддошкільний (ранній) вік (перший-третій роки) 112
Перший рік життя 112
Друга група раннього віку (другий рік життя) 112
Перша молодша група (третій рік життя) 113
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 114
Педагогічні умови реалізації програми 115
Молодший дошкільний вік 116
Друга молодша група (четвертий рік життя) 116
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 119
Педагогічні умови реалізації програми 120
Середня група (п’ятий рік життя) 120
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 123
Педагогічні умови реалізації програми 124
Старша група (шостий-сьомий роки життя) 125
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності (шість років) 128
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності (сім років) 129
Педагогічні умови реалізації програми 131
Додаток. Орієнтовний словник-мінімум до базового компонента дошкільної освіти
Сфера «Природа» 133
Сфера «Культура» 144
Сфера «Люди» 153
Сфера «Я сам» 162
ЛІТЕРАТУРА 171