Методика навчання каліграфії в сучасній початковій школі: 1–4 класи

код:
Н335003У
автор:
Н. М. Боднар, О. Ю. Прищепа, В. А. Трунова, І. В. Цепова, М. І. Чабайовська

Методика навчання каліграфії в сучасній початковій школі: Навчальний посібник для вчителів початкових класів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів I—IV рівнів акредитації / Н. М. Боднар, О. Ю. Прищепа, В. А. Трунова, І. В. Цепова, М. І. Чабайовська. За ред. В. А. Трунової. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 464 с.
ISBN 978–617–09–2627–2
Навчальний посібник охоплює всю систему роботи вчителя початкових класів над виробленням у молодших школярів каліграфічного почерку: розкрито теоретичні положення з методики навчання каліграфії як галузі педагогічної науки, її закономірності; наведені відомості з історії виникнення та розвитку письма; здійснено характеристику сучасної графічної системи, подано методичні
рекомендації щодо організації процесу навчання школярів початкової школи та студентів — майбутніх учителів, правильного і красивого письма; подано питання побудови занять з навчання письма літер, цифр і чисел у період навчання грамоти та удосконалення їх написання на наступних етапах. Призначено для вчителів початкових класів, студентів ВПНЗ, де здійснюється
підготовка вчителів початкової школи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», та батьків молодших школярів.
УДК 37.016:003-028.31
ББК 74.268.1+81.2-8 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
12,6 МБ
Цiна: 55 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
ВСТУП   5
Розділ I. Історико-критичний огляд розвитку письма 11
1.1. Становлення писемності: історичний аспект  11
Запитання для самоперевірки  51
1.2. Розвиток писемності на українських землях  51
1.2.1. Трипільська писемність 52
1.2.2. Східнослов’янська писемність до 988 року  59
1.2.3. Початки книжності та книгодрукування  68
Запитання для самоперевірки  81
1.3. Знаряддя письма: від минулого до сьогодення   82
Запитання для самоперевірки   87
Завдання для самостійної роботи до І розділу  87
Література до І розділу  88
Розділ II. Теоретичні засади початкового
оволодіння навичкою письма 94
2.1. Наукові закономірності розвитку письма  94
2.1.1. Психофізіологічні особливості формування навички письма  94
2.1.2. Психолінгвістичні основи письма як виду мовленнєвої діяльності 100
2.1.3. Психолого-педагогічні аспекти навчання письма, їхня характеристика 107
2.1.4. Дидактичні принципи навчання письма  118
Запитання для самоперевірки   130
2.2. Методи і прийоми навчання правильного рукописного письма 130
Запитання для самоперевірки  158
2.3. Умови навчання правильного і красивого письма  158
Запитання для самоперевірки   178
Література до ІІ розділу   178
Розділ III. Методика формування навички письма у дітей початкової школи 186
3.1. З історії становлення сучасної методики навчання писати 186
Запитання для самоперевірки  197
3.2. Завдання формування графічних навичок письма та програмні вимоги сьогодення 198
Запитання для самоперевірки   206
3.3. Методика навчання каліграфічного письма першокласників, особливості його формування 206
3.3.1. Письмо основних елементів літер  218
3.3.2. Написання рукописних літер  224
3.3.3. Труднощі в навчанні письма першокласників і шляхи їх подолання   253
Запитання для самоперевірки   258
3.4. Методика вироблення навичок швидкого письма  258
3.4.1. Аналіз змісту навчально-методичного комплексу з проблеми формування скоропису в молодших школярів   258
3.4.2. Теоретико-методичні засади формування навички скоропису  269
3.4.3. Особливості вироблення навичок швидкого письма в молодших школярів  277
Запитання для самоперевірки   289
3.5. Робота вчителя й учнів біля класної дошки. Техніка письма на дошці  289
Запитання для самоперевірки  294
3.6. Специфіка написання літер. Домашні завдання з письма. Особливості самостійної роботи 294
Запитання для самоперевірки  305
3.7. Удосконалення навичок правильного письма
в 2–4-х класах. Виправлення індивідуальних помилок у почерку дітей 305
Запитання для самоперевірки  325
Завдання для самоперевірки   325
3.8. Контроль і оцінювання графічних навичок письма на основі компетентнісного підходу. 326
Запитання для самоперевірки   331
3.9. Написання арабських цифр і чисел із ними 331
Запитання для самоперевірки   349
Завдання для самостійної роботи до 3 розділу  350
Література до III розділу  351
Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПИСЬМА ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ  358
4.1. Загальне уявлення про ліворукість 358
Запитання для самоперевірки   364
4.2. Фізіологічна природа ліворукості.  365
Запитання для самоперевірки   371
4.3. Психічні особливості ліворуких дітей  371
Запитання для самоперевірки   377
4.4. Діагностика ліворукості в дітей і наслідки переучування 377
Запитання для самоперевірки  387
4.5. Підготовка ліворуких дітей до навчання письма  387
Запитання для самоперевірки   395
4.6. Адаптація ліворуких першокласників до навчання у школі 395
Запитання для самоперевірки   402
4.7. Специфіка формування навички письма в ліворуких дітей 402
Технічні уміння  402
Графічні уміння 406
Орфографічні уміння  414
Запитання для самоперевірки   414
Завдання для самостійної роботи 414
Література до IV розділу 415
Додатки 421
Додаток 1. Структура уроків письма в 1 класі 421
Структура уроку письма в підготовчий (добуквений) період.  421
Структура уроку письма в основний (буквений) період  422
Структура уроку письма в період удосконалення  424
Додаток 2. Зразки планів-конспектів уроків письма 425
План-конспект уроку письма в підготовчий період   425
План-конспект уроку письма в основний період 428
Додаток 3. Зразки планів-конспектів уроків з курсу
«Каліграфія з розвитком мовлення», 2 клас
(1 урок на тиждень)  434
І семестр, урок № 6  434
ІІ семестр, 4 урок  438
4 клас, II семестр, 29 урок (за вищезазначеною програмою)   442
Додаток 4. Сиди правильно під час письма 447
Додаток 5. Магнітна дошка з 3–5-ти частин 447
Словник основних понять 448