Майстер-клас нового покоління. Хімія. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень

код:
Е19242У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.
Бонус! Конструктор уроків для 10 класів

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
0
розмір файлу:
81,2 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PowerPointViewer
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

strong>Хімія. 10 клас. Плани-конспекти уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень
Календарний план
Повторення питань курсу хімії основної школи
Урок № 1. Повторення питань курсу хімії основної школи. Найважливіші класи неорганічних сполук
Урок № 2. Повторення питань курсу хімії основної школи. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й види хімічного зв’язку
Неметалічні елементи та їхні сполуки
Урок № 3. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії. Алотропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 4. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію
Урок № 5. Основні фізичні й хімічні властивості неметалів
Урок № 6. Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку й гідроген хлориду
Урок № 7. Взаємодія амоніаку й гідроген хлориду з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію й хлорид-іони
Урок № 8. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів
Урок № 9. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин
Урок № 10. Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах
Урок № 11. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив і проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми
Урок № 12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон
Урок № 13. Практична робота № 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
Урок № 14. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання
Урок № 15. Розв’язування задач на вихід продукту реакції
Урок № 16. Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Урок № 17. Розв’язування задач на надлишок реагентів
Урок № 18. Узагальнення й закріплення знань з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»
Урок № 19. Контроль знань з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»
Металічні елементи
Урок № 20. Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі
Урок № 21. Загальні хімічні властивості металів
Урок № 22. Корозія металів, захист від корозії
Урок № 23. Розв’язування задач на масову частку домішок
Урок № 24. Лужні, лужноземельні елементи й Магній. Фізичні й хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів і гідроксидів, біологічна роль елементів
Урок № 25. Поняття про твердість води (постійну й тимчасову) і методи її усунення (зменшення)
Урок № 26. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні властивості алюмінію
Урок № 27. Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду
Урок № 28. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні й хімічні властивості заліза, сполуки Феруму (ІІ) і Феруму (ІІІ)
Урок № 29. Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач
Урок № 30. Металічні руди. Загальні методи добування металів
Урок № 31. Метали й сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні
Урок № 32. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів
Урок № 33. Узагальнення й закріплення знань із теми «Металічні елементи та їхні сполуки»
Урок № 34. Контроль знань з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

Хімія. Плани-конспекти уроків. 11 клас. Академічний рівень
Календарний план
Повторення основних відомостей про органічні сполуки
Урок № 1. Склад, властивості найважливіших органічних сполук.
Урок № 2. Застосування найважливіших органічних сполук
Теорія будови органічних сполук
Урок № 3. Теорія як вища форма наукових знань
Урок № 4. Теорія хімічної будови сполук О. М. Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія
Урок № 5. Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О. М. Бутлерова
Вуглеводні
Урок № 6. Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон­карбонових зв’язків в органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки
Урок № 7. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість
Урок № 8. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія
Урок № 9. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації
Урок № 10. Систематична номенклатура алканів
Урок № 11. Хімічні властивості алканів. Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів
Урок № 12. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Урок № 13. Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах
Урок № 14. Розв’язування розрахункових задач
Урок № 15. Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова ізомерія алкенів, номенклатура
Урок № 16. Хімічні властивості алкенів. Правило В. В. Марковникова. Механізм приєднання за подвійним зв’язком
Урок № 17. Добування, застосування алкенів
Урок № 18. Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія алкінів, номенклатура
Урок № 19. Хімічні властивості алкінів. Добування, застосування алкінів
Урок № 20. Бензен — представник ароматичних вуглеводнів. Склад, будова, фізичні властивості та добування бензену
Урок № 21. Хімічні властивості бензену. Застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля
Урок № 22. Взаємозв’язок між вуглеводнями
Природні джерела вуглеводнів та їх переробка
Урок № 23. Природний і супутній нафтові гази
Урок № 24. Нафта. Склад, властивості нафти. Переробка нафти. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину
Урок № 25. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування
Урок № 26. Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки
Урок № 27. Контрольна робота № 1
Оксигеновмісні сполуки
Урок № 28. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів
Урок № 29. Хімічні властивості спиртів. Добування та застосування спиртів
Урок № 30. Етиленгліколь, гліцерол. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини
Урок № 31. Фенол: склад, будова, властивості, застосування. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол
Урок № 32. Альдегіди: склад, будова, фізичні властивості. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів
Урок № 33. Хімічні властивості альдегідів. Добування етаналю. Застосування метаналю та етаналю
Урок № 34. Карбонові кислоти. Фізичні властивості та номенклатура насичених одноосновних карбонових кислот
Урок № 35. Хімічні властивості карбонових кислот
Урок № 36. Практична робота № 2. Властивості етанової кислоти
Урок № 37. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування карбонових кислот
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 38. Склад, хімічна будова, властивості естерів. Реакція естерифікації. Застосування естерів
Урок № 39. Жири: склад, хімічна будова, властивості. Біологічне значення жирів у життєдіяльності організмів
Урок № 40. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами. Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук
Урок № 41. Глюкоза: будова, властивості, застосування
Урок № 42. Фруктоза, рибоза, дезоксирибоза
Урок № 43. Сахароза: склад, будова, властивості. Значення сахарози в життєдіяльності організму
Урок № 44. Крохмаль. Будова й хімічні властивості крохмалю
Урок № 45. Целюлоза. Будова та хімічні властивості целюлози
Урок № 46. Поняття про штучні волокна. Біологічне значення вуглеводів
Урок № 47. Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач
Нітрогеновмісні сполуки
Урок № 48. Аміни: склад, класифікація, будова
Урок № 49. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості амінів
Урок № 50. Анілін: склад, будова, властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну
Урок № 51. Амінокислоти: склад, властивості. Ізомерія амінокислот. Пептиди. Пептидний зв’язок
Урок № 52. Білки як високомолекулярні сполуки. Властивості білків. Рівні структурної організації білків
Урок № 53. Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків
Урок № 54. Нуклеїнові кислоти: склад, будова. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів і полімерні матеріали на їх основі
Синтетичні високомолекулярні речовини
Урок № 55. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери
Урок № 56. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі
Урок № 57. Поліметилметакрилат, полістирол, фенолформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі
Урок № 58. Синтетичні каучуки: склад, властивості, застосування
Урок № 59. Синтетичні волокна: склад, властивості, застосування
Урок № 60. Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин
Роль хімії в житті суспільства
Урок № 61. Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Роль хімії в розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем
Урок № 62. Хімія і здоров’я людини
Урок № 63. Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами
Урок № 64. Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розвитку наукової картини світу
Урок № 65. Контрольна робота № 2

Бонус! Конструктор уроків для 10 класів
Найважливіші класи неорганічних сполук
Будова атома. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Види хімічного зв’язку
Загальна характеристика неметалічних елементів
Явище алотропії. Алотропні видозміни Оксигену й Карбону
Неметали як прості речовини. Фізичні властивості неметалів
Поширення неметалічних елементів у природі. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
Використання неметалів. Поняття адсорбції
Хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном
Амоніак. Солі амонію. Гідроген хлорид
Оксиди неметалічних елементів
Сульфатна кислота і її солі — сульфати
Нітратна кислота й нітрати, їхнє поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Ортофосфатна кислота і її солі (А)
Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив і проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми
Карбонатна кислота, її солі, їхнє поширення й використання. Силікатна кислота і її солі (А)
Практична робота №1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їхнє використання
Кругообіг Оксигену, Карбону, Нітрогену в природі
Контрольна робота за темою «Неметалічні елементи та їхні сполуки»
Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширення металів
Загальні хімічні властивості металів
Корозія металів, захист від корозії
Лужні метали. Лужноземельні елементи й Магній
Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію
Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач
Металічні руди. Загальні способи одержання металів
Метали й сплави в сучасній техніці. Використання алюмінію, заліза та їхніх сплавів
Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища при виробництві й використанні металів
Контрольна робота за темою «Металічні елементи та їхні сполуки»