Математика. Задачі економічного змісту в математиці: Навчально-методичний посібник

код:
Т12923У
автор:
Ткач Ю. М.

Математика. Задачі економічного змісту в математиці: Навчально-методичний посібник / Ю. М. Ткач.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.—176 с.— (Курс за вибором).
ISBN 978-617-540-267-2
Пропонований посібник містить плани-конспекти занять курсу за вибором з математики, що допоможе розширити та поглибити уявлення учнів про застосування математики в практичній діяльності, різних галузях науки. Наведено приклади розв’язування задач з докладними коментарями, а також контрольні запитання до кожної теми. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 371.321.1:[512+330.4](072)
ББК 74.262.21+74.266.5

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
1,83 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ 3
Програма курсу за вибором «Задачі економічного змісту в математиці» для учнів 10–11 класів 4
Орієнтовне календарно-тематичне планування 14
10 клас
Тема 1. Функції, многочлени, рівняння та нерівності в економіці Заняття 1. Задачі економічного змісту. Модель і математичне моделювання 16
Заняття 2. Математичне моделювання на прикладах задач з економіки 20
Заняття 3. Математичне моделювання на прикладах задач з економіки 23
Заняття 4. Математичне моделювання на прикладах задач з економіки 26
Заняття 5. Функції попиту, пропозиції та їхня взаємодія 28
Заняття 6 –7. Функції попиту, пропозиції та їх взаємодія. Точка рівноваги 33
Заняття 8. Еластичність та її види 38
Заняття 9–10. Еластичність та її види 43
Заняття 11–12. Виручка та еластичність 47
Заняття 13. Ціноутворення та наслідки втручання держави у цей процес 52
Заняття 14–16. Ціноутворення та наслідки втручання держави у цей процес. 56
Заняття 17. Функції витрат і доходу 60
Заняття 18. Функції витрат і доходу 63
Заняття 19 – 20. Точка беззбитковості 69
Контрольні запитання до теми 1 74
Тема 2. Тригонометричні функції в економіці
Заняття 21–22. Функції витрат і доходу залежно від зміни тангенса кута їх нахилу. Точка рівноваги 75
Заняття 23–25. Функції попиту та пропозиції залежно від зміни тангенса кута їх нахилу. Точка рівноваги 82
Контрольні запитання до теми 2 86
Тема 3. Елементи прикладної математики
Заняття 26. Простий відсоток. Поточна та майбутня вартості грошей 87
Заняття 27–28. Позика 89
Заняття 29–30. Складний відсоток. Конверсійний період 91
Заняття 31–32. Простий та складний відсотки 94
Заняття 33–35. Методи теорії ігор і прийняття рішень 96
Контрольні запитання до теми 3 102
11 клас
Тема 1. Похідна та її застосування до розв’язування задач економічного змісту
Заняття 1–2. Граничний дохід, граничний прибуток і граничні витрати 103
Заняття 3–4. Максимальний дохід і максимальний прибуток 111
Заняття 5 –6. Мінімізація витрат 116
Заняття 7–8. Еластичність попиту 122
Контрольні запитання до теми 1 126
Тема 2. Показникова, логарифмічна та степенева функції на прикладі задач з економіки Заняття 9. Розв’язування задач економічного змісту за допомогою показникової функції 127
Заняття 10 –11. Задачі про подвоєння / потроєння грошей 130
Заняття 12. Еквівалентна та ефективна ставки відсотка 132
Заняття 13–14. Неперервний компаунд 134
Контрольні запитання до теми 2 136
Тема 3. Елементи теорії імовірностей і математичної статистики в економіці Заняття 15–16. Математичне сподівання, дисперсія (коефіцієнт ризику) 136
Заняття 17–18. Найпростіші статистичні показники 139
Заняття 19. Застосування елементів теорії імовірностей до розв’язування задач економічного змісту 145
Контрольні запитання до теми 3 148
Тема 4. Інтеграл та його застосування в економіці Заняття 20 –21. Застосування невизначеного інтеграла до розв’язування задач економічного змісту 149
Заняття 22–24. Застосування визначеного інтеграла до розв’язування задач економічного змісту 151
Заняття 25–27. Вигоди споживача та виробника 157
Контрольні запитання до теми 4 160
Тема 5. Рівняння, нерівності та їхні системи в економіці
Заняття 28–29. Модель Леонтьєва (у дво- та тривимірному просторах) 161
Заняття 30–31. Періодичні платежі (ануїтет) 164
Заняття 32–33. Амортизація боргу 166
Заняття 34–35. Викупний фонд 169
Контрольні запитання до теми 5 171