Математика (Алгебра і початки аналізу). 11 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283118У
автор:
Зінченко О. Г.

ISBN 978-617-540-498-0
Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині запропоновано 15 самостійних робіт, за допомогою яких відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить 7 контрольних робіт, які допоможуть перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах і подано у форматі, що дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на рівні стандарту.
Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
УДК [512:371.3](076)
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
3,96 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт. 1
Частина І
Самостійна робота 1. П оказникова функція . 2
Самостійна робота 2. Л огарифми та їх властивості.3
Самостійна робота 3. Л огарифмічна функція . 4
Самостійна робота 4. П оказникові рівняння . 5
Самостійна робота 5. П оказникові нерівності. 6
Самостійна робота 6. Л огарифмічні рівняння і нерівності. 7
Самостійна робота 7. П охідна функції. Її геометричний і фізичний зміст 8
Самостійна робота 8. П равила диференціювання . 9
Самостійна робота 9. Р івняння дотичної до графіка функції . 10
Самостійна робота 10. Монотонність функції. Екстремуми функції. Найбільше і найменше
значення функції на проміжку. 11
Самостійна робота 11. П ервісна та її властивості . 12
Самостійна робота 12. В изначений інтеграл. 13
Самостійна робота 13. О бчислення площ плоских фігур . 14
Самостійна робота 14. Е лементи комбінаторики і теорії ймовірностей.15
Самостійна робота 15. Е лементи математичної статистики. 16
Частина ІІ
Контрольна робота 1. Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності. 17
Контрольна робота 2. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності . 21
Контрольна робота 3. Похідна. Правила диференціювання . 25
Контрольна робота 4. Застосування похідної . 29
Контрольна робота 5. Інтеграл. 33
Контрольна робота 6. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики . 37
Контрольна робота 7. П овторення навчального матеріалу. 41
Тест за основними темами курсу старшої школи . 45