Математика. 5–6 класи : Експрес-контроль

код:
Т19610У
автор:
Рябова Н. Є.

Р 98 Математика. 5–6 класи : Експрес-контроль / Н. Є. Рябова, С. М. Будна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 112 с.
ISBN 978-617-09-1249-7
Посібник складений відповідно до нової навчальної програми з математики для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації поточного контролю знань учнів. Посібник містить 56 тестових робіт у двох варіантах. Кожна робота включає три диференційованих за рівнем складності тестових завдання, зміст яких дозволяє використовувати посібник під час роботи за будь-яким чинним підручником з математики.
Видання містить цікавий пізнавальний матеріал, який розширює уявлення учнів про навколишній світ засобами математики, стимулює творчий потенціал, сприяє зміцненню міжпредметних зв’язків.
Зручна структура посібника, наявність перфорації та можливість перевірити роботи учнів за короткий термін забезпечують оперативність проведення експрес-контролю.
Посібник має безкоштовний додаток, який містить відповіді до всіх завдань (надається за умови придбання 10 примірників посібника).
Призначено для учнів 5 і 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
УДК 51.371.261
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
7.06 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

5-й клас
Тест 1. Натуральні числа. Цифри. Додатковий запис натуральних чисел 1
Тест 2. Порівняння натуральних чисел 3
Тест 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 5
Тест 4. Віднімання натуральних чисел 7
Тест 5. Множення натуральних чисел. 9
Тест 6. Властивості множення. Степінь натурального числа з натуральним показником 11
Тест 7. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею 13
Тест 8. Числові вирази. Буквені вирази та формули 15
Тест 9. Рівняння 17
Тест 10. Відрізок та його довжина. Координатний промінь 19
Тест 11. Кут та його величина. Види кутів. 21
Тест 12. Многокутник та його периметр 23
Тест 13. Трикутник. Види трикутників 25
Тест 14. Прямокутник. Квадрат. Площа прямокутника і квадрата 27
Тест 15. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. 29
Тест 16. Звичайні дроби. 31
Тест 17. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками 33
Тест 18. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками 35
Тест 19. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. 37
Тест 20. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів 39
Тест 21. Арифметичні дії з десятковими дробами (додавання і віднімання десяткових дробів) 41
Тест 22. Арифметичні дії з десятковими дробами (множення десяткових дробів). 43
Тест 23. Арифметичні дії з десятковими дробами (ділення десяткових дробів на натуральне число) 45
Тест 24. Арифметичні дії з десятковими дробами (ділення десяткових дробів) 47
Тест 25. Арифметичні дії з десятковими дробами 49
Тест 26. Відсотки 51
Тест 27. Відсотки. Середнє арифметичне 53
Тест 28. Повторення (Рівняння. Текстові задачі). 55

6-й клас
Тест 1. Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. 57
Тест 2. Прості і складені числа 59
Тест 3. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне 61
Тест 4. Скорочення дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. 63
Тест 5. Арифметичні дії зі звичайними дробами (додавання і віднімання). 65
Тест 6. Арифметичні дії зі звичайними дробами (множення). 67
Тест 7. Арифметичні дії зі звичайними дробами (ділення) 69
Тест 8. Арифметичні дії зі звичайними дробами 71
Тест 9. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом 73
Тест 10. Відношення. Масштаб. Пропорція. 75
Тест 11. Пряма та обернена пропорційні залежності. Поділ числа в даному відношенні 77
Тест 12. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки 79
Тест 13. Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор 81
Тест 14. Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Протилежні числа. Цілі числа83
Тест 15. Модуль числа 85
Тест 16. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел 87
Тест 17. Арифметичні дії з раціональними числами (додавання) 89
Тест 18. Властивості додавання раціональних чисел. 91
Тест 19. Арифметичні дії з раціональними числами (віднімання) 93
Тест 20. Арифметичні дії з раціональними числами (множення) 95
Тест 21. Властивості множення раціональних чисел. 97
Тест 22. Арифметичні дії з раціональними числами (ділення) 99
Тест 23. Арифметичні дії з раціональними числами 101
Тест 24. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. 103
Тест 25. Рівняння. Основні властивості рівнянь 105
Тест 26. Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова. Координатна площина 107
Тест 27. Повторення (Відсотки. Раціональні числа. Текстові задачі). 109
Тест 28. Повторення (рівняння) 111