Математика. 5 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи

код:
Т19625У
автор:
Ю. О. Захарійченко, Л. І. Захарійченко, І. С. Маркова, В. В. Карпік

М 33 Математика. 5 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи
/ Ю. О. Захарійченко, Л. І. Захарійченко, І. С. Маркова, В. В. Карпік. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 160 с. — (Серія «Математика на 12 балів».)
ISBN 978-617-09-1272-5
Посібник складено відповідно до нової програми з математики для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для організації поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів з математики.
Матеріал посібника структуровано за темами, кожна з яких містить тренувальні вправи, самостійні роботи у 3 рівноцінних варіантах, контрольні роботи у 4 рівноцінних варіантах; у посібнику наявні завдання на творче застосування знань. До більшості тренувальних вправ і завдань на творче застосування знань наведено відповіді.
На сайті видавництва «Ранок» (www.ranok.com.ua) можна в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання, аналогічні завданням контрольних робіт, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язаннями до завдань. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник в комплекті з будь-яким чинним підручником з математики для 5 класу.
Призначено для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
УДК [51:371.3](076.5)
ББК 74.262.21я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
10,7 МБ
Безкоштовний додаток:
Методичні рекомендації
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини
1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел. 4
Тренувальні вправи 4
Самостійна робота № 1 12
Контрольна робота № 1 14
Завдання на творче застосування знань 17
2. Множення і ділення натуральних чисел. Степінь натурального числа з натуральним показником 18
Тренувальні вправи 18
Самостійна робота № 2. 27
Самостійна робота № 3. 29
Контрольна робота № 2 31
Завдання на творче застосування знань 34
3. Вирази. Формули. Рівняння. 34
Тренувальні вправи 34
Самостійна робота № 4. 42
Контрольна робота № 3 44
Завдання на творче застосування знань 47
4. Відрізок. Пряма, промінь. Кут 48
Тренувальні вправи 48
Самостійна робота № 5. 55
Контрольна робота № 4 58
Завдання на творче застосування знань . 62
5. Многокутник. Трикутник. Прямокутник, його площа. Прямокутний паралелепіпед, його об’єм 63
Тренувальні вправи 63
Самостійна робота № 6. 72
Самостійна робота № 7. 75
Контрольна робота № 5 77
Завдання на творче застосування знань 81
Тема 2. Дробові числа і дії з ними
1. Звичайні дроби 82
Тренувальні вправи 82
Самостійна робота № 8. 91
Контрольна робота № 6 94
Завдання на творче застосування знань 98
2. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів. 98
Тренувальні вправи 98
Самостійна робота № 9 104
Контрольна робота № 7 106
Завдання на творче застосування знань 109
3. Множення десяткових дробів 110
Тренувальні вправи 110
Самостійна робота № 10 115
Контрольна робота № 8 117
Завдання на творче застосування знань 120
4. Ділення десяткових дробів. 121
Тренувальні вправи 121
Самостійна робота № 11 127
Контрольна робота № 9 129
Завдання на творче застосування знань 132
5. Середнє арифметичне. Відсотки. 132
Тренувальні вправи 132
Самостійна робота № 12 136
Контрольна робота № 10 138
Завдання на творче застосування знань 142
Тема 3. Повторення та систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 11 (підсумкова) 143
Відповіді 147