Математика. 5 клас: розробки уроків: до підручника Н.А. Тарасенкової, І.М. Богатирьової, О.П. Бочко та ін.

код:
Т281020У
автор:
Стадник Л. Г.

Математика. 5 клас : розробки уроків : до підручника Н. А. Тарасенкової, І. М. Богатирьової, О. П. Бочко та ін. / Л. Г. Стад-
ник. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 368 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-1888-8
Посібник містить детальні конспекти уроків із математики для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, складені на базі чинного підручника (автори Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко та ін.), та календарно- тематичний план.
У виданні запропоновано різноманітні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно-орієнтований підхід до навчання, подано вправи на формування навичок усної лічби, завдання для колективної й індивідуальної роботи тощо. Всі самостійні і контрольні роботи наведено в двох варіантах і супроводжено розв’язаннями або відповідями.
Видання має електронний безкоштовний додаток, який містить календарно-тематичний план, презентації до окремих уроків узагальнення й систематизації знань, розробки нестандартних уроків.
Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних вузів.
УДК 51:371.214
ББК 74.262.21 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
370
розмір файлу:
9,40 МБ
Безкоштовний додаток:
Электронно-демонстрационные материалы
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Календарно-тематичний план з математики для 5 класу 4
Натуральні числа та дії з ними. Геометричні фігури і величини 11
Тема 1. Н атуральні числа. Основні геометричні фігури. Відрізок. Координатний промінь. Шкала 11
Урок № 1. Число. Натуральні числа. Число нуль. Натуральний ряд чисел 11
Урок № 2. Нумерація натуральних чисел. Десяткова система числення 15
Урок № 3. Класи та розряди натуральних чисел. Інші системи числення 19
Урок № 4. Розв’язування вправ і задач 23
Урок № 5. Розв’язування вправ 25
Урок № 6. Основні геометричні фігури. Лінії, види ліній 28
Урок № 7. Промінь. Відрізок Та ЙОГО довжина. Одиниці вимірювання довжини 33
Урок № 8. Розв’язування вправ 35
Урок № 9 Координатний промінь. Шкала 39
Урок № 10. Побудова відрізка певної довжини. Ламана та її довжина 40
Урок № 11. Розв’язування вправ 43
Урок № 12. Контрольна робота № 1 49
Тема 2. Ч ислові та буквені вирази. Формули. Кут та його величина. Види кутів 52
Урок № 13. Числові вирази. Значення числового виразу 52
Урок № 14. Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності 54
Урок № 15. Кут та його величина. Види кутів 55
Урок № 16. Бісектриса кута 57
Урок № 17. Розв’язування вправ на побудову та вимірювання кутів 59
Урок № 18. Побудова та вимірювання кутів 65
Урок № 19. Буквені вирази. Числове значення буквеного виразу 67
Урок № 20. Формули. Обчислення за формулами 71
Урок № 21. Обчислення за формулами 74
Урок № 22. Розв’язування вправ 77
Урок № 23. Розв’язування вправ 79
Урок № 24. Розв’язування вправ 83
Урок № 25. Контрольна робота № 2 84
Тема 3. Д одавання і віднімання натуральних чисел. Многокутник та його периметр. Трикутник та його периметр. Трикутник та його види. Рівні фігури 87
Урок № 26. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 87
Урок № 27. Додавання. Властивості суми 90
Урок № 28. Віднімання натуральних чисел. Віднімання суми від числа і числа від суми 93
Урок № 29. Віднімання числа від різниці. Додавання та віднімання різниці 97
Урок № 30. Табличне, усне, письмове додавання та віднімання 100
Урок № 31. Многокутник. Периметр многокутника. Рівні фігури 105
Урок № 32. Прямокутник. Квадрат.Периметр прямокутника і квадрата 108
Урок № 33. Трикутник та його Види. Периметр трикутника 109
Урок № 34. Розв’язування вправ 113
Урок № 35. Контрольна робота № 3 116
Тема 4. М ноження та ділення натуральних чисел. Розв’язування задач 120
Урок № 36. Множення натуральних чисел. Компоненти множення 120
Урок № 37. Ділення натуральних чисел. Компоненти ділення 123
Урок № 38. Властивості множення 128
Урок № 39. Залежності між компонентами дій множення та ділення 129
Урок № 40. Множення та ділення на розрядну одиницю 133
Урок № 41. Порядок виконання дій у виразах 136
Урок № 42. Ділення з остачею 138
Урок № 43. Розв’язування вправ 141
Урок № 44. Контрольна робота № 4 144
Тема 5. Р івняння. Розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач 147
Урок № 45. Рівняння. Корінь рівняння 147
Урок № 46. Розв’язування рівнянь 149
Урок № 47. Розв’язування задач на знаходження невідомого за даною сумою або різницею арифметичним та алгебраїчним способами 151
Урок № 48. Розв’язування задач на знаходження невідомого за даною сумою або різницею та кратним відношенням 153
Урок № 49. Розв’язування задач на рух та рух по воді 154
Урок № 50. Розв’язування задач на спільну роботу та вартість 156
Урок № 51. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 157
Урок № 52. Розв’язування комбінаторних задач методом перебору 159
Урок № 53. розв’язування комбінаторних задач за допомогою правила множення 161
Урок № 54. Розв’язування задач 162
Урок № 55. Контрольна робота № 5 165
Тема 6. С тепінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур 168
Урок № 56. Степінь натурального числа з натуральним показником 168
Урок № 57. Площа квадрата та площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Квадрат числа 169
Урок № 58. Розв’язування вправ на обчислення площ квадрата і прямокутника за формулами 173
Урок № 59. Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Піраміда 175
Урок № 60. Одиниці об’єму. Куб числа. Об’єми куба і прямокутного паралелепіпеда 178
Урок № 61. Об’єм куба, об’єм паралелепіпеда 181
Урок № 62. Розв’язування вправ і задач 184
Урок № 63. Контрольна робота № 6 188
Урок № 64. Підсумковий урок за І семестр 190
II. Дробові числа та дії з ними 193
Тема 7. З вичайні дроби 193
Урок № 65. Що таке звичайний дріб. Дріб як частина цілого.
Чисельник і знаменник дробу 193
Урок № 66. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів 196
Урок № 67. Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу 198
Урок № 68. Ділення і дроби. Мішані числа 204
Урок № 69. Виконання вправ і задач на виділення цілої частини з неправильного дробу 205
Урок № 70. Перетворення мішаних чисел у неправильний дріб 207
Урок № 71. Розв’язування задач на знаходження дробу від числа 210
Урок № 72. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом 213
Урок № 73. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. 215
Урок № 74. Додавання та віднімання дробів з ознаковими знаменниками 218
Урок № 75. Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа 219
Урок № 76. Додавання і віднімання мішаних чисел 221
Урок № 77. Розв’язування задач і вправ на дроби 225
Урок № 78. Розв’язування вправ і задач на дроби 226
Урок № 79. Контрольна робота № 7 233
Тема 8. Д есяткові дроби. Додавання, віднімання та порівняння десяткових дробів 237
Урок № 80. Що таке десятковий дріб. Читання і запис десяткового дробу 237
Урок № 81. Порівняння десяткових дробів 239
Урок № 82. Розв’язування вправ 242
Урок № 83. Додавання і віднімання десяткових дробів 246
Урок № 84. Додавання і віднімання десяткових дробів 249
Урок № 85. Розв’язування вправ на порівняння, додавання і віднімання десяткових дробів 251
Урок № 86. Розв’язування задач на додавання, віднімання і порівняння десяткових дробів 254
Урок № 87. Контрольна робота № 8 257
Тема 9. М ноження десяткових дробів. ділення десяткових дробів на натуральне число. Округлення чисел 260
Урок № 88. Множення десяткових дробів 260
Урок № 89. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю 262
Урок № 90. Множення десяткових дробів 264
Урок № 91. Розв’язування вправ на множення десяткових дробів 265
Урок № 92. Ділення десяткових дробів на натуральне число 267
Урок № 93. Ділення десяткових дробів 271
Урок № 94. Ділення десяткових дробів 275
Урок № 95. Розв’язування вправ і задач на ділення десяткових дробів 278
Урок № 96. Округлення чисел 279
Урок № 97. Округлення чисел 281
Урок № 98. Розв’язування вправ і задач на округлення чисел 283
Урок № 99. Контрольна робота № 9 286
Тема 10. Дії з десятковими дробами 289
Урок № 100. Ділення і множення десяткових дробів 289
Урок № 101. Множення і ділення десяткових дробів 290
Урок № 102. Множення і ділення десяткових дробів 292
Урок № 103. Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий 295
Урок № 104. Розв’язування вправ на перетворення звичайного дробу на десятковий. Округлення частки 299
Урок № 105. Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами 302
Урок № 106. Розв’язування вправ і задач на всі діїз десятковими дробами 303
Урок № 107. Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами 304
Урок № 108. Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами 307
Урок № 109. Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами 309
Урок № 110. Контрольна робота № 10 313
Тема 11. В ідсотки. Середнє арифметичне. Середнє значення 316
Урок № 111. Відсотки. Знаходження відсотків від числа 316
Урок № 112. Відсотки. Знаходження відсотків від числа 319
Урок № 113. Знаходження числа за його відсотком 322
Урок № 114. Знаходження числа за його відсотком 325
Урок № 115. Розв’язування задач і вправ на відсоткові розрахунки 327
Урок № 116. Розв’язування задач і вправ на відсоткові розрахунки 330
Урок № 117. Середнє арифметичне, його використання 333
Урок № 118. Середнє арифметичне 334
Урок № 119. Середнє значення величин 336
Урок № 120. Середнє значення величин 338
Урок № 121. Розв’язування задач практичного характеру 341
Урок № 122. Розв’язування текстових задач на відсотки 343
Урок № 123. Розв’язування текстових задач на відсотки 344
Урок № 124. Розв’язування текстових задач на відсотки 347
Урок № 125. Розв’язування текстових задач на дроби і відсотки 350
Урок № 126. Виконання вправ і задач на дроби і відсотки 352
Урок № 127. Виконання вправ і задач на дроби, відсотки, середні величини 355
Урок № 128. Контрольна робота № 11 357
Література. 362