Математика. 4 клас: розробки уроків

код:
Н135080У
автор:
Прошлякова Інні Миколаївна, Сергієнко Наталія Вітіліївна, Шевченко Ксенья Миколаївна

Математика. 4 клас : розробки уроків : до підруч. М. В . Богдановича, Г. П. Лишенка / І. М. Прошлякова, Н. В. Сергієнко, К. М. Шевченко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015.— 352 с.
ISBN 978-617-09-2467-4
Посібник являє собою плани-конспекти уроків математики в 4 класі загальноосвітньої школи. Пропонований матеріал відповідає чинній (новітній — 2015 р.) навчальній програмі для початкових класів. Розробки уроків містять різноманітні форми й методи роботи, дидактичні ігри, роботу з геометричним матеріалом. На скретч-картці, що додається, міститься код доступу, за яким учителі знайдуть наочність до кожного уроку та інтерактивні презентації за темами курсу математики в 4 класі. Додаток містить календарне планування, шаблони уроків, демонстраційні матеріали, карточки для індивідуальної роботи.
Посібник призначено для вчителів початкових класів, студентів педагогічних вишів.
УДК 51:[37.016] (073)
ББК 74.262.21я71 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
14,5 МБ
Цiна: 45 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Повторення матеріалу 3 класу
Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000
Урок № 1 Нумерація трицифрових чисел Задачі на зведення до одиниці 3
Урок № 2 Читання й запис трицифрових чисел Розв’язування рівнянь
Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел 6
Урок № 3 Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел
Знаходження значень буквених виразів Нерівності з однією змінною
Задачі, що містять знаходження дробу від числа 9
Урок № 4 Множення й ділення із числами 1 і 0 Розв’язування задач 12
Урок № 5 Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрове
Круглі числа 14
Урок № 6 Ділення з остачею Письмове ділення на одноцифрове число 17
Урок № 7 Вправи на знаходження частини числа Письмове ділення на одноцифрове число Задачі на знаходження частини від числа 19
Урок № 8 Знаходження числа за його частиною Письмове ділення на одноцифрове число Задачі на знаходження числа за його частиною 22
Урок № 9 Множення та ділення на 10 та 100 Письмове ділення на одноцифрове число Задачі, які включають знаходження
частини числа або числа за його частиною 24
Урок № 10 Письмове множення на двоцифрові круглі числа. Розв’язування рівнянь та виразів зі змінними 28
Урок № 11 Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язування нерівностей з однією змінною 30
Урок № 12 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток 32
Урок № 13 Письмове ділення на двоцифрове кругле число. Задачі на знаходження двох часток 34
Урок № 14 Письмове ділення на двоцифрове число Розв’язування задач 37
Урок № 15 Письмове множення на двоцифрове числа. Розв’язування задач Самостійна робота 39
Урок № 16 Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв’язування рівнянь Підготовка до контрольної роботи
Аналіз самостійної роботи 41
Урок № 17 Контрольна робота № 1 45 Нумерація багатоцифрових чисел
Урок № 18 Аналіз контрольної роботи Читання і запис багатоцифрових чисел (чотирицифрових) Позиційне значення цифр у запису чотирицифрового числа 46
Урок № 19 Читання й запис багатоцифрових чисел (чотирицифрових). Задачі на подвійне зведення до одиниці 48
Урок № 20 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Запис чотирицифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Кут Види кутів: прямі, гострі, тупі 51
Урок № 21 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Знаходження частини числа й числа за його частиною
Задачі, які включають знаходження частини числа 53
Урок № 22 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі Задачі на три дії Радіус кола 55
Урок № 23 Читання й запис багатоцифрових (чотирицифрових) чисел Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків Розв’язування рівнянь та задач 58
Урок № 24 Читання й запис багатоцифрових (п’ятицифрових) чисел. Задачі, які включають знаходження частини числа 61
Урок № 25 Читання й запис багатоцифрових (п’ятицифрових) чисел. Усне й письмове додавання багатоцифрових чисел
Задачі на знаходження третього доданка 63
Урок № 26 Читання й запис багатоцифрових (п’ятицифрових) чисел
Порівняння п’ятицифрових чисел Задачі на три дії, які включають знаходження третього доданка 66
Урок № 27 Читання й запис багатоцифрових (шестицифрових) чисел
Письмове ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число
Задачі, які включають знаходження частин числа 70
Урок № 28 Читання й запис шестицифрових чисел Поняття мільйон
Задачі, які включають знаходження частини числа 72
Урок № 29 Читання й запис шестицифрових чисел Порівняння багатоцифрових чисел Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків 76
Урок № 30 Читання й запис шестицифрових чисел Поняття класу Таблиця розрядів і класів Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у числі 78
Урок № 31 Таблиця розрядів і класів Визначення десятків, сотень, тисяч і одиниць тисяч Усне множення й ділення круглих багатоцифрових чиселна 10, 100, 1000 80
Урок № 32 Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч у числі. Збільшення та зменшення числа у 10, 100 і 1000 разів Розв’язування задач 82
Урок № 33 Натуральний ряд чисел Визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч, десятків сотень, десятків тисяч Римська нумерація. Десяткова система числення 85
Урок № 34 Одиниці вимірювання довжини. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини 87
Урок № 35 Одиниці вимірювання маси Задачі, які розв’язують за допомогою співвідношення між одиницями вимірювання маси 90
Урок № 36 Одиниці вимірювання маси Задачі, які розв’язуються за допомогою співвідношення між одиницями вимірювання маси 93
Урок № 37 Одиниці вимірювання часу Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події 97
Урок № 38 Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події Співвідношення між одиницями
вимірювання часу Підготовка до контрольної роботи 99
Урок № 39 Контрольна робота № 2 102
Урок № 40 Аналіз контрольної роботи Дія додавання Закони додавання Табличне й позатабличне додавання, усне й письмове додавання багатоцифрових чисел Задачі, які розв’язуються додаванням 103
Урок № 41 Дія віднімання Правило віднімання суми від числа Табличне й позатабличне, усне та письмове віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються відніманням 105
Урок № 42 Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь Розв’язування задач 108
Урок № 43 Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Перевірка додавання відніманням 110
Урок № 44 Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів . Задачі, які розв’язуються за допомогою відношень 113
Урок № 45 Додавання у випадку кількох доданків
Розв’язування задач на обчислення периметра 115
Урок № 46 Числові вирази, що містять сумісні дії I та II ступенів з дужками і без дужок Задачі з буквеними даними 118
Урок № 47 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини й маси Задачі, які розв’язуються зведенням до одиниці 120
Урок № 48 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини та маси Круглі числа
Периметр прямокутної ділянки 124
Урок № 49 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання часу Розв’язування задач 127
Урок № 50 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання часу Розв’язування задач 129
Урок № 51 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання часу Розв’язування задач 132
Урок № 52 Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Прості та складені задачі Самостійна робота 134
Урок № 53 Співвідношення між величинами Додавання й віднімання виразів способом округлення Підготовка до контрольної роботи 137
Урок № 54 Контрольна робота № 3 140
Урок № 55 Аналіз контрольної роботи Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі Одиниці швидкості Розв’язування задач на рух 141
Урок № 56 Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом під час прямолінійного рівномірного руху Формула для обчислення відстані 144
Урок № 57 Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом під час рівномірного прямолінійного руху Формула для обчислення часу 147
Урок № 58 Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл в одному та різних напрямках Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб) 150
Урок № 59 Прості та складні задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом під час прямолінійного рівномірного руху 153
Урок № 60 Множення Переставний, сполучний і розподільний закони множення. Розв’язування задач 155
Урок № 61 Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа Розв’язування задач 158
Урок № 62 Множення чисел, які містять нуль у середині запису
Задачі з буквеними даними 160
Урок № 63 Множення круглих чисел на одноцифрові
Розв’язування задач із буквеними даними Самостійна робота 162
Урок № 64 Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові Розв’язування числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів
без дужок Підготовка до контрольної роботи 164
Урок № 65 Контрольна робота № 4 166
Урок № 66 Аналіз контрольної роботи Площа Порівняння об’єктів за площею Задачі на спільну роботу 168
Урок № 67 Площа прямокутника Порівняння об’єктів за площею
Розв’язування числових виразів 170
Урок № 68 Площа прямокутника Задачі на спільну роботу
Розв’язування числових виразів 173
Урок № 69 Одиниці площі — квадратний міліметр, квадратний сантиметр,
квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр,
ар (сотка), гектар Співвідношення між одиницями площі
Розв’язування числових виразів 175
Урок № 70 Задачі на знаходження площі прямокутника
Розв’язування числових виразів, що містять кілька
арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками 178
Урок № 71 Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею та відомою другою
стороною Арифметичні дії з іменованими числами 181
Урок № 72 Застосування палетки для знаходження площі непрямих фігур
Розв’язування числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів з дужками і без дужок 183
Урок № 73 Дія ділення Властивості частки Задачі, які розв’язуються дією ділення Ділення на одноцифрове число 186
Урок № 74 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові
Задачі на подвійне зведення до одиниці 188
Урок № 75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові
Задачі на подвійне зведення до одиниці 190
Урок № 76 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові Перевірка ділення множенням Розв’язування рівнянь та задач 193
Урок № 77 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове, коли частка містить нулі
Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина Задачі на подвійне зведення до одиниці 196
Урок № 78 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі Задачі на подвійне зведення до одиниці 198
Урок № 79 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями
Розв’язування задач 200
Урок № 80 Ділення іменованих чисел Розв’язування задач 202
Урок № 81 Ділення іменованих чисел Задачі на зустрічний рух 204
Урок № 82 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів
із дужками й без дужок Задачі на рух у протилежних напрямках 206
Урок № 83 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів
із дужками й без дужок Задачі на рух у протилежних напрямках
Обчислення площі поверхні розгортки прямокутного паралелепіпеда 208
Урок № 84 Розв’язування числових виразів, що містять дії першого та другого ступенів
із дужками та без дужок Задачі на зустрічний рух Самостійна робота 211
Урок № 85 Аналіз самостійної роботи Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові
Ділення на 10, 100, 1000 з остачею Задачі на спільну роботу
Підготовка до контрольної роботи 213
Урок № 86 Контрольна робота № 5 215
Дроби
Урок № 87 Аналіз контрольної роботи Повторення про частини
Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною 217
Урок № 88 Порівняння частин Поняття «дріб» Читання та запис дробів
Чисельник і знаменник дробу 220
Урок № 89 Порівняння дробів Знаходження дробу від числа Розв’язування задач 223
Урок № 90 Дроби, які дорівнюють одиниці Порівняння дробів Рівні дроби Розв’язування
задач на знаходження дробу від числа 225
Урок № 91 Знаходження числа за значенням його дробу Задачі на знаходження
дробу від числа та числа за значенням його дробу 227
Урок № 92 Розв’язування задач на знаходження дробу від числа та числа
за значенням його дробу 229
Урок № 93 Повторення переставного та сполучного законів множення
Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого
виражений розрядною одиницею з нулями 232
Урок № 94 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні
числа Розв’язування задач на знаходження дробу від числа 235
Урок № 95 Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа
Розв’язування
задач на знаходження дробу від числа 238
Урок № 96 Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні
Задачі на пропорційне
ділення 241
Урок № 97 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа
Задачі на пропорційне ділення 244
Урок № 98 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа Задачі
на пропорційне ділення Розв’язування рівнянь з одним невідомим 247
Урок № 99 Контрольна робота № 6 251
Урок № 100 Аналіз контрольної роботи Застосування правила ділення числа
на добуток двох чисел Усне ділення круглих багатоцифрових чисел
на розрядні Розв’язування задач на пропорційне ділення 252
Урок № 101 Ділення на двоцифрове число з остачею Розв’язування задач 255
Урок № 102 Письмове ділення багатоцифрових чисел на круглі числа з остачею
Розв’язування рівнянь Розв’язування задач на пропорційне ділення 257
Урок № 103 Ділення на двоцифрове число з остачею Порівняння задач
на пропорційне ділення 261
Урок № 104 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа Задачі на рух 264
Урок № 105 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (у частці нулі в середині
й у кінці) Задачі з буквеними даними Розв’язування рівнянь 266
Урок № 106 Ділення чисел, що закінчуються нулями Ділення іменованих чисел
Розв’язання рівнянь Задачі на знаходження числа за двома різницями 270
Урок № 107 Множення двоцифрових чисел Розв’язування задач на знаходження
числа за двома різницями 273
Урок № 108 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові Задачі
на знаходження числа за двома різницями 276
Урок № 109 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові Задачі
на знаходження числа за двома різницями 278
Урок № 110 Множення іменованих чисел на двоцифрові
Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями 280
Урок № 111 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів
з дужками і без дужок Задачі на знаходження числа за двома різницями 283
Урок № 112 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові Задачі на рух 286
Урок № 113 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403
Задачі на рух та площу Підготовка до контрольної роботи 288
Урок № 114 Контрольна робота № 7 291
Урок № 115 Аналіз контрольної роботи Ділення на двоцифрове число
Задачі на знаходження середнього арифметичного 292
Урок № 116 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею
Задачі на знаходження середнього арифметичного 294
Урок № 117 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові Задачі
на знаходження середнього арифметичного Розв’язування рівнянь 297
Урок № 118 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові Задачі
на знаходження середнього арифметичного 300
Урок № 119 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові Задачі на знаходження
середнього арифметичного 303
Урок № 120 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові Перевірка ділення
множенням Задачі на знаходження середнього арифметичного 305
Урок № 121 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка
містить нуль Задачі на знаходження середнього арифметичного
Задачі з буквеними даними 308
Урок № 122 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в частці є нуль
Задачі на знаходження середнього арифметичного 310
Урок № 123 Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується на нуль
Задачі на знаходження середнього арифметичного 312
Урок № 124 Ділення іменованих чисел на двоцифрові Перевірка ділення множенням
Задачі на знаходження середнього арифметичного 314
Урок № 125 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів із дужками
та без дужок Розв’язування рівнянь 317
Урок № 126 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів
із дужками та без дужок Розширені задачі на зведення до одиниці 319
Урок № 127 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів
із дужками та без дужок Розв’язування задач 322
Урок № 128 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові Розв’язування задач на рух
Самостійна робота 324
Урок № 129 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові Розв’язування задач
Аналіз самостійної роботи Підготовка до контрольної роботи 327
Урок № 130 Контрольна робота № 8 329
Повторення вивченого матеріалу
«Математична скринька»
Урок № 131 Розв’язування задач на повторення Аналіз контрольної роботи 331
Урок № 132 Числові вирази, що містять сумісні дії першого та другого ступенів
із дужками та без дужок 334
Урок № 133 Повторення вивченого про натуральний ряд Мільярд —
тисяча мільйонів Величини Метрична система мір 336
Урок № 134 Додавання та віднімання Закони додавання та властивості різниці 339
Урок № 135 Множення Закони множення Ділення властивості частки
Ознаки подільності на 3 або 9 341
Урок № 136 Підсумковий урок Подорож до країни П’ятикласії 344