Математика. 3 клас. Навчальний зошит : У 3 ч. Ч. 1

код:
Т900869У
автор:
Скворцова Світлана Олексіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна

Математика. 3 клас. Навчальний зошит : У 3 ч. Ч. 1 / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. — 2-ге вид., перероб. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 96 с. : іл. + Додаток «Працюю самостійно 1» (32 с.) + Кольорова вкладка (3 арк.).
ISBN 978-617-09-2444-5 (Ч. 1)
Зміст посібника відповідає вимогам чинної навчальної програми з математики для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів (з урахуванням останніх змін) і органічно поєднує функції підручника та зошита з друкованою основою.
Видання складається з трьох частин, кожна з яких містить тексти правил, зразки міркувань, завдання на актуалізацію опорних знань, створення проблемної ситуації та ї ї розв’язання, первинне закріплення, формування вмінь і навичок, неперервне повторення. Кожна частина містить додаток «Працюю самостійно» для самостійної роботи учнів на уроках і вдома. У посібнику запропоновано завдання пропедевтичного характеру (з позначкою «Для тих, хто хоче знати більше»), які сприятимуть успішному засвоєнню відповідного матеріалу в ході подальшого навчання.
Матеріал посібника поданий у цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей третьокласників.
Призначено для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів початкових класів.
УДК [51:373.3] (076)
ББК 74.262.21я71

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
6,24 Мб
Безкоштовний додаток:
Додаток "Працюю самостійно"
Цiна: 45 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Дорогi друзi!
Нумерація чисел у межах 100
Арифметичні дії. Додавання і віднімання чисел частинами
Прості задачі. Обернені задачі
Складені задачі
Творча робота над задачею
Порозрядне додавання і віднімання чисел
Складені задачі на находження різниці
Складені задачі на знаходження суми
Додавання і віднімання чисел способом округлення
Складені задачі на знаходження невідомого доданка
Обернені задачі. Складені задачі на знаходження невідомого зменшуваного
Перевірка правильності виконання арифметичних дій
Складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
Складені задачі на різницеве порівняння
Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі
Таблиці множення і ділення
Таблиці множення і ділення
Складені задачі на знаходження частки
Которкий запис задачі
Геометричні фігурию Периметр многокутника
Арифметичні дії з числами. Розв`язування задач
Рівняння
Рівняння
Роз`язування рівнянь
Роз`язування рівнянь
Роз`язування рівнянь
Роз`язування рівнянь
Роз`язування рівнянь
Роз`язування задач
Рівняння. Властивість рівностей
Рівняння. Властивість рівностей
Короткий запис задач у таблиці
Роз`язування задач
Величини. Одиниця вимірювання маси - 1 центнер
Час. Визначення часу за годинником
Частини величини
Частини величини
Одиниця довжини 1 мм
Порівняння частин
Знадходження частини від цілого
Знаходження цілого за величиною його частини
Залежність значення добутку від зміни одного з множників
Складені задачі на знаходження частини від числа
Залежність значення частки від зміни діленого або дільника
Складені задачі, що містять знаходження числа за величиною його частини
Роз`язування рівнянь
Взаємопов`язані величини. Загальна величина
Вкладка 1
Вкладка 2
Вкладка 3
Вкладка 4