Математика. 2 клас: Плани-конспекти уроків.

код:
Н10004У
автор:
Віаніс-Трофименко К. Б.

Віаніс-Трофименко К. Б.

Математика. 2 клас: Плани-конспекти уроків.— Харків: Видавництво «Ранок», 2010. — 384 с.

ISBN 978-611-540-298-4

Пропонований посібник покликаний допомогти вчителю початкової школи, особливо молодому, у підготовці до уроків математики в 2 класі. Він містить методичні рекомендації щодо проведення уроків за підручником «Математика» (автор Богданович М. В. Підруч. для 2 кл. — К.: Освіта, 2002) і робочим зошитом «Математика» (автори Назаренко А. А., Ольховська З. М. / за ред. Богдановича М. В. Робочий зошит для 2 кл. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2009). Книга містить плани-конспекти уроків. Особлива увага приділена розвиваючому характеру завдань. Призначений для вчителів, студентів педагогічних вузів.

ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
384
розмір файлу:
2,46 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ВСТУП 3

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ

УРОК № 1 Лічба в межах 20. Додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знаходження суми й зменшення числа на кілька одиниць 4

УРОК № 2 Таблиця додавання і віднімання чисел 4 і 5 у межах 10. Нумерація чисел 1—20. Задачі на знаходження суми і різниці 7

УРОК № 3 Вимірювання у сантиметрах і в дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків. Порівняння чисел. Додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знахо джен ня остачі, суми 11

УРОК № 4 Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиця додавання і віднімання чисел 6 і 7 у межах 10. Задачі на різницеве порівняння чисел 14

УРОК № 5 Переставна властивість дії додавання. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць 17

УРОК № 6 Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння за дач на зменшення і збільшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею — доповнення умови задачі 21

УРОК № 7 Додавання і віднімання в межах 10. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка 23

УРОК № 8 Додавання і віднімання в межах 10. Додавання чисел частинами. Складання задач за рисунком і відомим запитанням 26

УРОК № 9 Додавання і віднімання в межах 10. Прилічування і відлічування чисел по одному й групами. Складання задач за виразом. Розв’язання й порівняння простих задач 30

УРОК № 10 Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов’я зані з нумерацією чисел. Складання задач за ана ло гією 33

УРОК № 11 Додавання і віднімання в межах 10. Складання й розв’язання простих задач 36

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ДУЖКИ

УРОК № 12 Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання й розв’язання простих задач 40

УРОК № 13 Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язання простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії 43

УРОК № 14 Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через десяток. Вимірювання довжини ламаної лінії 46

УРОК № 15 Вирази зі змінною. Позначення компонента дії буквою. Розв’язання й порівняння простих задач 49

УРОК № 16 Додавання і віднімання числа 5 із переходом через десяток 52

УРОК № 17 Додавання і віднімання чисел із переходом через десяток. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур 55

УРОК № 18 Додавання і віднімання числа 6 із переходом через десяток. Розв’язання прикладів і задач 58

УРОК № 19 Додавання і віднімання числа 7 із переходом через десяток. Використання переставної властивості додавання. Складання й розв’язання задач на основі схематичного запису умов 61

УРОК № 20 Задачі на знаходження невідомого зменшуваного (ознайомлення). Повторення табличних випадків додавання і віднімання 64

УРОК № 21 Додавання і віднімання числа 8 із переходом через десяток. Розбір двох задач, що мають спільну частину в умові 67

УРОК № 22 Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів зі змінними 70

УРОК № 23 Таблиця додавання і віднімання числа 9. Розв’язання задач на дві дії за складеним планом. Периметр многокутника 73

УРОК № 24 Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів додавання і віднімання. Задачі на дві дії 76

УРОК № 25 Розв’язання складених задач двома способами (ознайомлення). Порівняння числових виразів 79

УРОК № 26 Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв’язання складених задач 82

УРОК № 27 Знаходження значень виразів із дужками. Розв’я зання задач на дві дії. Розрізнення многокутників 85

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100

УРОК № 28 Утворення й назви чисел 21—39. Лічба в межах 39. Розв’язання складених задач 89

УРОК № 29 Утворення й назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів із дужками. Розв’язання простих і складених задач 92

УРОК № 30 Утворення й назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії. Творча робота над задачами 95

УРОК № 31 Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел із десятків та одиниць. Розв’язання простих і складених задач 98

УРОК № 32 Знайомство зі знаками «>» (більше), «<» (менше). Порівняння чисел і виразів. Сантиметр. Дециметр. Метр. Вимірювання метром 101

УРОК № 33 Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів, які містять дві дії 104

УРОК № 34 Письмова нумерація: запис чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел і виразів 107

УРОК № 35 Письмова нумерація: запис чисел під диктування. Пояснення даного розв’язання задачі. Порівняння чисел і знаходження значень виразів 109

УРОК № 36 Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа.

Прилічування і відлічування одиниці. Повторення вивченого 111

УРОК № 37 Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. Творча робота над задачею 114

УРОК № 38 Закріплення знань про випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Прямий кут. Розв’язання задач на знаходження третього до данка 117

УРОК № 39 Додавання і віднімання розрядних чисел. Розв’язан ня простих і складених задач 121

УРОК № 40 Розв’язання прикладів і задач на додавання і від німання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка 124

УРОК № 41 Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень виразів із змінною. Календар 127

УРОК № 42 Розв’язання задач на дві дії шляхом складання виразів. Повторення вивченого. Година і хвилина. 131

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

УРОК № 43 Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток (наприклад, 34 + 52) 135

УРОК № 44 Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які містять відношення «більше на (менше на .)» 138

УРОК № 45 Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54 + 30, 54 + 3 141

УРОК № 46 Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадках 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання задач способом складання виразів 143

УРОК № 47 Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел 146

УРОК № 48 Числові вирази. Складання й читання числових виразів. Розв’язання прикладів і задач 149

УРОК № 49 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток 152

УРОК № 50 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язання складених задач на різницеве порівняння (ускладнених) 156

УРОК № 51 Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел для обчислень виду 79 – 40, 79 – 4 159

УРОК № 52 Побудова квадрата на лінійованому папері. Знаходження периметра квадрата 162

УРОК № 53 Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Повторення вивченого 165

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

УРОК № 54 Письмове додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток 170

УРОК № 55 Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка 173

УРОК № 56 Письмове додавання двоцифрових чисел із коротким поясненням. Складання задач на дві дії за даним виразом 176

УРОК № 57 Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язан ня простих і складених задач 180

УРОК № 58 Письмове віднімання двоцифрових чисел із коротким поясненням. Розв’язання простих і складених задач 183

УРОК № 59 Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складені задачі на збільшення (зменшення) су ми двох чисел на кілька одиниць 186

УРОК № 60 Повторення усного прийому віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Закріплення умінь письмового додавання і віднімання 189

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ІЗ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

УРОК № 61 Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток (загальний випадок) 192

УРОК № 62 Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел при розв’язанні прикладів і задач 195

УРОК № 63 Розв’язання прикладів на додавання виду 38 + 4. Розв’язання задач на три дії. Розв’язання задач двома способами 198

УРОК № 64 Розв’язання прикладів на додавання виду 76 + 4. Розв’язання задач на дві дії 201

УРОК № 65 Розв’язання прикладів на додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух. 204

УРОК № 66 Усне віднімання при розв’язанні прикладів виду 40 – 8. Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (ускладнені) 207

УРОК № 67 Закріплення прийому обчислення виразів виду 40 – 8. Порівняння числових виразів і чисел. Складання умови задач за їх розв’язанням 211

УРОК № 68 Розв’язання прикладів на віднімання виду 53 – 8. Творча робота над задачами 214

УРОК № 69 Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток 218

УРОК № 70 Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачами 221

УРОК № 71 Розв’язання прикладів на віднімання виду 50 – 34 224

УРОК № 72 Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел 227

УРОК № 73 Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розрізненя геометричних фігур 230

АРИФМЕТИЧНI ДIЇМНОЖЕННЯ I ДIЛЕННЯ

УРОК № 74 Множення. Знак множення 233

УРОК № 75 Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на дію множення 236

УРОК № 76 Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення 239

УРОК № 77 Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Задачі на дію множення 242

УРОК № 78 Знаходження значень виразів на дві дії різних ступенів. Задачі на множення 246

УРОК № 79 Задачі на дві дії різних ступенів. Знаходження значень виразів 249

УРОК № 80 Вправи й задачі на дві дії різних ступенів 253

УРОК № 81 Знайомство з дією ділення 256

УРОК № 82 Зв’язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення із прикладів на множення 259

УРОК № 83 Складання таблиці ділення на 2 262

УРОК № 84 Використання таблиці ділення на 2 для розв’язання задач на ділення на рівні частини й ділення за змістом 265

УРОК № 85 Назви чисел при діленні. Прості й складені задачі на ділення 268

УРОК № 86 Розв’язання простих і складених задач на застосування таблиці ділення на 2 271

УРОК № 87 Повторення таблиці множення і ділення на 2. Складання й знаходження значень виразів. Розв’язання задач 273

УРОК № 88 Складання таблиці множення числа 3 275

УРОК № 89 Вправи й задачі на засвоєння та завчання таблиці множення числа 3 278

УРОК № 90 Коло й круг. Розв’язання задач і прикладів на ви вчені випадки арифметичних дій 281

УРОК № 91 Вирази із дужками на дії різних ступенів. Вправи на завчання таблиці множення числа 3 284

УРОК № 92 Складання виразів із дужками. Взаємозв’язок множення і ділення (повторення). Складені задачі 286

УРОК № 93 Знаходження значень виразів із дужками. Творча робота над задачами 289

УРОК № 94 Складання таблиці ділення на 3 292

УРОК № 95 Розв’язання прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3 294

УРОК № 96 Розв’язання задач на вивчені випадки арифметичних дій. Розв’язання виразів на дві та три дії 296

УРОК № 97 Розв’язання задач на дві дії різних ступенів. Знаходження значень виразів зі змінною 299

УРОК № 98 Повторення таблиці множення чисел 2 і 3. Складання задач на дії

за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною 301

УРОК № 99 Повторення таблиці ділення на 3. Розв’язання задач на дію ділення. Складання задач на три дії за відомим планом 304

УРОК № 100 Таблиця множення числа 307

УРОК № 101 Засвоєння таблиці множення числа 4. Розв’язання прикладів і задач. 309

УРОК № 102 Вправи для засвоєння таблиці множення числа 4 311

УРОК № 103 Таблиця ділення на 4 313

УРОК № 104 Розв’язання прикладів і задач на застосування таблиці

ділення на 4 316

УРОК № 105 Складання виразів на знаходження суми, різниці, добутку, частки. Розв’язання прикладів і задач 318

УРОК № 106 Ділення числа на частини. Половина, третина, чверть числа 320

УРОК № 107 Таблиця множення числа 5 323

УРОК № 108 Збільшення і зменшення числа в кілька разів 325

УРОК № 109 Закріплення вмінь розв’язувати приклади та задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів. 328

УРОК № 110 Таблиця ділення на 5 330

УРОК № 111 Повторення й закріплення вивченого матеріалу 332

УРОК № 112 Порядок виконання дій у виразах. 333

УРОК № 113 Закріплення й повторення вивченого матеріалу 336

ПIДСУМКОВЕ ПОВТОРЕННЯВ КIНЦI РОКУ

УРОК № 114 Усна та письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумера цією 338

УРОК № 115 Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток 339

УРОК № 116 Табличні випадки додавання і віднімання із переходом через десяток 342

УРОК № 117 Додавання і віднімання в прикладах виду 27 + 3, 30 – 4 344

УРОК № 118 Додавання і віднімання в прикладах виду 57 + 8, 62 – 5 346

УРОК № 119 Перевірка додавання і віднімання. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел 349

УРОК № 120 Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд 351

УРОК № 121 Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток 353

УРОК № 122 Дії множення і ділення. Назва компонентів при множенні. Таблиця множення числа 2. Розв’язання задач 355

УРОК № 123 Дії множення і ділення. Назви компонентів при діленні. Взаємозв’язок дій множення і ділення. Таблиця ділення на 2. Розв’язання задач 357

УРОК № 124 Таблиця множення числа 3 і ділення на 3. Розв’язан ня задач 360

УРОК № 125 Підсумковий урок .362

ЛIТЕРАТУРА 363

ДОДАТОК

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА«ЮНИЙ МАТЕМАТИК»

Математична естафета 364

Весела математика 366

Гра-подорож по країні Математики і Логіки 368

Математичний ранок 370