Математика. 2 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі. (до підручника Ф. М. Рівкінд) (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ш18677У
автор:
Курапова І. А.

 Математика. 2 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі. До підручнка Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / І. А. Курапова, А. В. Сухіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 280 с. — (Серія «Конструктор уроку»). —1 електрон.опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1390-6
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків із математики для 2 класу відповідно до нової програми і підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької «Математика. 2 клас» (К.: ВД «Освіта», 2012). З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів початкової школи для проведення уроків математики.
УДК [372.47:373.3](073)
ББК 74.262.21я71

Мова:
укр.
кількість сторінок:
282
розмір файлу:
2,14 МБ
Безкоштовний додаток:
Конструктор уроку SH18677U
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Вступ 3
Урок № 1. Знайомство з новим підручником. Утворення чисел у межах 100.Нумерація в межах 20 4
Урок № 2. Додавання та віднімання на основі десяткової нумерації. Розв’язування задач.Геометричний матеріал 6
Урок № 3. Утворення чисел в межах 100. Порівняння числових виразів. Розв’язування задач . 8
Урок № 4. Утворення чисел в межах 100. Порівняння числових виразів. Сутність процесурозв’язування задач 10
Урок № 5. Числові рівності і нерівності: істинні та хибні. Порівняння чисел. Сутність процесурозв’язування задач. Геометричний матеріал. Міри часу 12
Урок № 6. Розв’язування задач та числових виразів. Утворення чисел в межах 100 14
Урок № 7. Позиційний принцип запису чисел. Пряма, промінь, відрізок. Істинні твердження 16
Урок № 8. Утворення чисел у межах 100. Дії з іменованими числами. Відрізок. Істинні та хибнівисловлювання. Аналіз тексту задачі 18
Урок № 9. Контрольна робота 20
Урок № 10. Аналіз контрольної роботи 22
Урок № 11. Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка, суми.Розв’язування рівнянь. Сутність процесу розв’язування задач 24
Урок № 12. Додавання та віднімання наоснові десяткової нумерації. Переставний закон додавання.Сутність процесу розв’язування задач, рівнянь 26
Урок № 13. Нерівності істинні та хибні. Назви компонентів при додаванні. Розв’язування рівнянь,задач за допомогою рівняння. Геометричний матеріал 28
Урок № 14. Міри маси. Сутність процесу розв’язування задач. Знаходження невідомого від’ємника.Розв’язування рівнянь 30
Урок № 15. Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації. Сутність процесурозв’язування задач. Міри вартості. Відрізок 32
Урок № 16. Утворення чисел у межах 100. Міри місткості. Дії з іменованими числами 34
Урок № 17. Порівняння математичних виразів. Розв’язування задач та рівнянь. Геометричнийматеріал 36
Урок № 18. Контрольна робота 38
Урок № 19. Аналіз контрольної роботи 40
Урок № 20. Прийоми додавання та віднімання у межах 20. Створення таблиць додаваннята віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування простихзадач: прямих та обернених. Геометричний матеріал 42
Урок № 21. Табличне додавання та віднімання з переходом через розряд. Хибні та істинні рівності,нерівності. Прямі та обернені задачі. Ламана лінія 44
Урок № 22. Додавання та віднімання чисел у межах 100 без переходу через десяток. Таблицідодавання та віднімання у межах 20 з переходом через десяток. Розв’язування задач.Ламана лінія 46
Урок № 23. Табличне додавання та віднімання з переходом через десяток у межах 20. Виразизі змінною. Кути прямі і непрямі. Підготовка до розв’язування складених задач.
Дії з іменованими числами 48
Урок № 24. Табличне додавання та віднімання. Вирази зі змінною. Прості та складені задачі 50
Урок № 25. Многокутник та його елементи. Периметр многокутника. Табличне додаваннята віднімання 52
Урок № 26. Табличне додавання та віднімання. Прямокутники. Розв’язування задач на знаходження суми трьох доданків. Вирази зі змінною 54
Урок № 27. Табличне додавання та віднімання. Переставний закон додавання. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Побудова прямокутників 56
Урок № 28. Знаходження невідомого доданка. Порівняння математичних виразів. Квадрат 58
Урок № 29. Табличне додавання та віднімання. Переставний закон додавання. Розв’язуваннязадач на знаходження суми. Ламана лінія 60
Урок № 30. Табличне додавання та віднімання. Нумерація в межах 100. Залежність результатіварифметичних дій від зміни одного із компонентів. Розв’язування складених
обернених задач. Знаходження периметра. Дії зі змінною 62
Урок № 31. Табличне додавання та віднімання. Знаходження периметра за формулою 64
Урок № 32. Табличне додавання та віднімання. Істинні висловлювання. Розв’язування прямихта обернених задач. Знаходження периметра квадрата за формулою 66
Урок № 33. Знаходження одного із доданків. Додавання та віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач різними способами. Розв’язування рівнянь. Геометричний матеріал 68
Урок № 34. Виконання дій з дужками. Істинні рівності. Порівняння числових виразів.
Розв’язування задач за допомогою числових виразів 70
Урок № 35. Обчислення числових виразів з дужками. Розв’язування числових виразів зручнимспособом. Перетворення величин, виражених в одиницях двох найменувань 72
Урок № 36. Розв’язування числових виразів та задач зручним способом. Обчислення виразівзі змінною 74
Урок № 37. Контрольна робота 76
Урок № 38. Аналіз контрольної роботи 78
Урок № 39. Розв’язування числових виразів з перевіркою та без перевірки. Порівняння числовихвиразів. Розв’язування задач. Геометричний матеріал 80
Урок № 40. Додавання двоцифрового числа до одноцифрового шляхом розкладання двоцифровогочисла на кругле та одноцифрове числа. Розв’язування складених задач, числових виразівзі змінною 82
Урок № 41. Додавання в межах 100 з переходом через розряд. Складені задачі. Округлення чисел.Геометричний матеріал 84
Урок № 42. Округлення чисел. Розв’язування завдань зі змінною. Розв’язування складеної задачі 86
Урок № 43. Додавання одноцифрового та двоцифрового чисел шляхом розкладання на два
зручні доданки. Розв’язування складених задач. Порівняння периметрів фігур.Розв’язування числових виразів 88
Урок № 44. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового круглого. Розв’язуванняскладених задач на знаходження різниці. Порівняння іменованих виразів 90
Урок № 45. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового шляхом розкладанняна розрядні доданки. Рівності та нерівності. Розв’язування складених задач 92
Урок № 46. Розв’язування складених задач. Утворення істинних рівностей. Арифметичні діїз іменованими числами 94
Урок № 47. Віднімання частинами способом округлення. Розв’язування задач за допомогоючислових виразів. Порівняння числових виразів 96
Урок № 48. Знаходження значення числових виразів. Геометричний матеріал. Розв’язуваннязадач різними способами 98
Урок № 49. Додавання двоцифрових чисел шляхом розкладання на розрядні доданки.Розв’язування задач на дві дії 100
Урок № 50. Додавання двоцифрових чисел двома способами. Розв’язування задач 102
Урок № 51. Дії з іменованими числами. Розв’язування числових виразів та рівнянь.Прості і складені задачі. Периметр прямокутника 104
Урок № 52. Перевірка дії додавання дією віднімання. Порівняння іменованих чисел. Розв’язуванняскладених задач на знаходження суми трьох доданків. Геометричний матеріал 106
Урок № 53. Віднімання двоцифрових чисел двома способами. Дії з іменованими числами.Розв’язування з іменованими числами. Розв’язування складених задач 108
Урок № 54. Знаходження результатів віднімання та додавання. Перевірка відніманням та додаванням. Обчислення різними способами 110
Урок № 55. Утворення числових виразів. Перетворення іменованих чисел. Дії з іменованимичислами. Розв’язування задач за допомогою рівнянь та числовим виразом 112
Урок № 56. Округлення чисел. Розв’язування числових виразів та задач різними способами.Обчислення периметра 114
Урок № 57. Знаходження результатів виразів зі змінною. Перевірка дії додавання дією віднімання.Задачі міжпредметного змісту. Геометричний матеріал 116
Урок № 58. Розв’язування числових виразів. Розв’язування задач за допомогою плану та креслень 118
Урок № 59. Дії з іменованими числами. Розв’язування складених задач. Геометричний матеріал 120
Урок № 60. Замкнені і незамкнені лінії. Круг. Коло. Розв’язування прямої й оберненої задачі 122
Урок № 61. Геометричний матеріал. Радіус. Діаметр. Істинні висловлювання. Числові вирази 124
Урок № 62. Числові вирази: порівняння та знаходження значення. Розв’язування прикладіві задач 126
Урок № 63. Числові вирази. Складання та розв’язування задач. Геометричний матеріал 128
Урок № 64. Вибіркове розв’язування прикладів. Порівняння числових виразів з іменованимичислами. Розв’язування складених задач 130
Урок № 65. Контрольна робота 132
Урок № 66. Аналіз контрольної роботи 134
Урок № 67. Складання всіх можливих рівностей. Істинність рівностей та нерівностей.Розв’язування задач 136
Урок № 68. Повторення вивченого матеріалу. Задачі міжпредметного змісту.Нумерація в межах 100 138
Урок № 69. Підсумковий урок. Повторення різних способів додавання та віднімання в межах 100
з переходом через розряд. Розв’язування задач різними способами 140
Урок № 70. Сутність дії множення. Заміна додавання множенням та множення додаванням 142
Урок № 71. Назви компонентів при множенні. Читання числових виразів при множенні у різнийспосіб. Складання та запис рівностей на множення. Множини і підмножини 144
Урок № 72. Заміна множення додаванням. Переставний закон множення. Розв’язування задачта числових виразів на множення. 146
Урок № 73. Рахування предметів за допомогою множення. Таблиця множення числа 2
та множення на 2. Розв’язування задач. Периметр квадрата за формулою Р = а . 4 148
Урок № 74. Розв’язування числових виразів та задач на множення. Збільшення на кілька
одиниць і в кілька разів 150
Урок № 75. Збільшення числа в кілька разів. Розв’язування завдань на ділення на число 2 152
Урок № 76. Складання прикладів ділення числа на 2, спираючись на множення.Геометричний матеріал 154
Урок № 77. Складання таблиці ділення на число 2. Ділення на дві рівні частини 156
Урок № 78. Порядок дій. Знаходження значення виразів. Розв’язування задач у різний спосіб 158
Урок № 79. Назва компонентів при діленні. Зменшення на кілька одиниць, в кілька разів.Розв’язування задач за схемою 160
Урок № 80. Знаходження результатів множення та ділення в числових виразах. Порівняннявиразів. Розв’язування задач 162
Урок № 81. Розв’язування задач та числових виразів. Геометричний матеріал 164
Урок № 82. Множення одиниці на число. Множення та ділення на 1. Ділення числасамого на себе 166
Урок № 83. Таблиця множення числа 3. Таблиця множення на 3. Розв’язування числових виразіві задач. Порівняння числових виразів 168
Урок № 84. Порядок дій. Тренувальні вправи. Геометричний матеріал 170
Урок № 85. Складання прикладів ділення з основою на множення. Складання й розв’язуванняприкладів та задач 172
Урок № 86. Складання таблиці ділення на число 3. Розв’язування задач та числових виразів.Геометричний матеріал 174
Урок № 87. Контрольна робота 176
Урок № 88. Аналіз контрольної роботи 178
Урок № 89. Розв’язування завдань різних видів 180
Урок № 90. Складання обернених прикладів. Розв’язування виразів і задач зі змінною 182
Урок № 91. Знаходження добутків і часток. Розв’язування задач і прикладів. Геометричнийматеріал 184
Урок № 92. Складання таблиці множення числа 4 та на 4. Розв’язування задач за допомогоювиразів 186
Урок № 93. Складання таблиці ділення на число 4. Розв’язування завдань з використанням
вивчених таблиць множення і ділення 188
Урок № 94. Знаходження невідомого множника. Геометричний матеріал.Завдання різних видів 190
Урок № 95. Знаходження невідомого дільника та діленого 192
Урок № 96. Розв’язування завдань з основою на таблицю ділення числа 4 194
Урок № 97. Таблиця множення числа 5, таблиця множення на 5. Практичне використаннятаблиці множення числа 5 196
Урок № 98. Таблиця ділення на 5. Практичне використання таблиці ділення на 5 198
Урок № 99. Розв’язування числових виразів і задач. Практичне використання таблиць множеннята ділення на 5 200
Урок № 100. Розв’язування завдань різних видів 202
Урок № 101. Таблиця множення числа 6 та на 6. Міри часу 204
Урок № 102. Міри часу. Розв’язування завдань різних видів 206
Урок № 103. Розв’язування числових виразів і задач міжпредметного змісту 208
Урок № 104. Таблиця ділення на 6. Виконання дії множення і ділення 210
Урок № 105. Контрольна робота 212
Урок № 106. Аналіз контрольної роботи 214
Урок № 107. Міри часу. Розв’язування виразів та задач різними способами 216
Урок № 108. Збільшення та зменшення числа в кілька разів 218
Урок № 109. Таблиця множення числа 7. Таблиця множення на 7 220
Урок № 110. Порядок дій. Числові вирази зі змінною. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 222
Урок № 111. Таблиця ділення на число 7. Закріплення таблиць множення та ділення на 7 224
Урок № 112. Розв’язування завдань різних видів 226
Урок № 113. Закріплення раніше отриманих знань з основою на вивчені таблиці 228
Урок № 114. Розв’язування завдань різних видів 230
Урок № 115. Таблиця множення числа 8. Таблиця множення на число 8 232
Урок № 116. Узагальнення вивченого матеріалу 234
Урок № 117. Таблиця ділення на число 8 236
Урок № 118. Розв’язування складених задач і числових виразів зі змінною та без неї.
Геометричний матеріал 238
Урок № 119. Таблиця множення числа 9. Таблиця множення на 9 240
Урок № 120. Розв’язування рівнянь і складання задач 242
Урок № 121. Таблиця ділення на число 9 244
Урок № 122. Контрольна робота 246
Урок № 123. Аналіз контрольної роботи. Розв’язування завдань різних видів 248
Урок № 124. Множення нуля на число. Множення числа на 0. Ділення нуля на число . 250
Урок № 125. Множення та ділення на 10 252
Урок № 126. Розв’язування завдань різних видів 254
Урок № 127. Розв’язування простих та складених задач 256
Урок № 128. Повторення вивченого у 2 класі. Множини і підмножини. Порівняння виразів.Розв’язування прикладів і задач 258
Урок № 129. Повторення вивченого у 2 класі. Круглі числа. Способи обчислення числових виразів.
Складання і розв’язування задач 260
Урок № 130. Повторення вивченого у 2 класі. Способи додавання. Розв’язування задач, числових
виразів і рівнянь 262
Урок № 131. Повторення вивченого у 2 класі. Контрольна робота 264
Урок № 132. Повторення вивченого у 2 класі. Аналіз контрольної роботи 266
Урок № 133. Повторення вивченого у 2 класі. Способи віднімання. Розв’язування задач різнимиспособами. Міри часу, міри довжини 268
Урок № 134. Повторення вивченого у 2 класі. Заміна додавання множенням.Обчислення числових виразів і задач. Геометричний матеріал 270
Урок № 135. Повторення й узагальнення вивченого у 2 класі 272
Урок № 136. Повторення вивченого у 2 класі. Підсумковий урок за рік 274